31.10.2018.

ЈН 430A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију, Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 19.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 19.12.2018.


ЈН 432T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - УЗВ апарата, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.12.2018.


ЈН 436T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - ПЕТ систем, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.11.2018.
Измена конкурсне документације - 15.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 6.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.12.2018.


ЈН 439T/2018 Јавна набавка Услуге обезбеђења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.12.2018.


ЈН 440A/2018 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.11.2018. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAKLER" д.о.о. - 3.12.2018.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "VEGA MEDICAL" д.о.о. - 3.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 18.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 18.12.2018. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 5.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 25.04.2019.

30.10.2018.

ЈН 137TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ламинарне коморе различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2018.


ЈН 140КM/2018 Јавна набавка мале вредности Картонска амбалажа за паковање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.11.2018.


ЈН 404T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 30.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2018.


ЈН 426K/2018 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.11.2018.
Појашњење конкурсне документације 2 - 26.11.2018.
Појашњење конкурсне документације 3 - 26.11.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.11.2018.
Измена конкурсне документације - 26.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.11.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 3.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 24.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.12.2018. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 27.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору „ANDING TRADE“ д.о.о. - 15.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „GT HEMIJA“ д.о.о. - 15.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „HELENA GRAF“ д.о.о. - 15.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „POLI BIRO“ д.о.о. - 15.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „SECUT ONE“ д.о.о. - 15.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „HEMOPRODUKT“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „KEPROM“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MABO“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MASTER CLEAN EXPRESS“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „PATENTING-PROIZVODNJA“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „POLIPAK“ д.о.о. - 18.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.01.2019.


ЈН 428A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.11.2018.
Измена конкурсне документације - 5.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 23.11.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 23.11.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.12.2018. 
Решење – 4.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS д.о.о. - 5.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 12.12.2018.

26.10.2018.

ЈН 422T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопа, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.11.2018.
Измена конкурсне документације - 21.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.11.2018.
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

ЈН 423T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних стерилизатора и парних аутоклава, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.11.2018.
Измена конкурсне документације - 23.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.11.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2018.

ЈН 424T/2018 Јавна набавка Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе произвођача ''GETINGE''
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 6.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2018.


ЈН 425T/2018 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2018.

ЈН 429K/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 7.11.2018.

25.10.2018.

ЈН 135TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге физичко хемијског и бактериолошког испитивања воде (хемодијализа, деми постројења)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2018.


ЈН 409T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарата, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.11.2018.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.11.2018.

19.10.2018.

ЈН 125КM/2018 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат за грејање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 9.11.2018.


ЈН 127КM/2018 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 19.11.2018.

ЈН 405T/2018 Јавна набавка Услуге интервентног одржавања термотехничких инсталација у објектима и магистралних водова и деоница енергетског система Клиничког центра Србије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.10.2018.
Измена конкурсне документације - 23.10.2018.
Појашњење конкурсне документације - 9.11.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2018.
Измена конкурсне документације - 13.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2018. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 16.11.2018. 
Обавештење о повученом захтеву за заштиту права – 27.11.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2018.
Измена конкурсне документације - 3.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.12.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.12.2018.
Измена конкурсне документације - 5.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 3.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2019.

ЈН 420T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја за дубинско замрзавање до -800Ц

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2018.

ЈН 421T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - CR, камере и филм процесори, произвођача AGFA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2018.

18.10.2018.

ЈН 122КM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге оспособљавања запослених за рад са отвореним изворима јонизујућих зрачења - класа послова 1 и 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2018.

17.10.2018.

ЈН 350T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма клинички пут лека
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.11.2018.
Измена конкурсне документације - 15.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 11.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.


ЈН 397K/2018 Јавна набавка Путничко моторно возило
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2018.

ЈН 407T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни хируршки аспиратори, произвођача Integra Lifesciences
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2018.
Измена конкурсне документације - 13.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.11.2018.
Измена конкурсне документације - 19.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2018.

ЈН 408T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарат, произвођача AGFA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.12.2018.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.12.2018.


ЈН 414A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 8.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 8.11.2018.

16.10.2018.

ЈН 133КM/2018 Јавна набавка мале вредности Додатна опрема за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2018.

ЈН 134КM/2018 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2018.


ЈН 368T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 16.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 30.10.2018.

ЈН 406T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучних апарата различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.10.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.10.2018.
Измена конкурсне документације - 26.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

ЈН 418A/2018 Јавна набавка Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 6.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.11.2018.

15.10.2018.

ЈН 128КM/2018 Јавна набавка мале вредности оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у радиотерапији на X ножу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 31.10.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2018.

ЈН 383K/2018 Јавна набавка Софтвер „CT brain perfusion 4d“ за скенер „Toshiba“

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 31.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 16.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.11.2018.

12.10.2018.

ЈН 130КM/2018 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.10.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2018.

ЈН 387T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за стерилизацију, термостатирање, прање, дезинфекцију и паковање, прирпему воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.10.2018.
Измена конкурсне документације - 30.10.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.11.2018.
Измена конкурсне документације - 6.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.11.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 13.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 4.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

11.10.2018.

ЈН 412A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.11.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.11.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору LABTEH д.о.о. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.o.o. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.o.o. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору UNI CHEM д.о.о. - 13.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.o.o. - 27.11.2018.

ЈН 413A/2018 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 19.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 7.11.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.11.2018. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 13.11.2018.
Одлука о измени одлуке о обустави уговора - 13.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 14.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 14.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору LICENTIS д.о.о. - 14.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 14.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 16.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.о.о. - 16.11.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору BEOCOMPASS д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о. - 22.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 23.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 30.11.2018. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци AMICUS – 11.04.2019.
Одлука о измени уговора о јавној набавци BEOHEM - 3 – 11.04.2019.
Одлука о измени уговора о јавној набавци BOEHRINGER – 11.04.2019.
Одлука о измени уговора о јавној набавци LICENTIS – 11.04.2019.
Одлука о измени уговора о јавној набавци UNIFARM MEDICOM – 11.04.2019.

9.10.2018.

ЈН 394A/2018 Јавна набавка
Одлука о закључењу оквирног споразума - 9.10.2018.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 23.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о.
- 5.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER II д.о.о. - 11.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER III д.о.о. - 12.03.2019.


ЈН 374A/2018 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 22.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору NIVA д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 22.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 22.11.2018.

ЈН 402A/2018 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 29.10.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2018.


ЈН 403T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - генетички анализатори, произвођача Aplied Biosystem
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.10.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.10.2018.
Измена конкурсне документације - 22.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 23.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.12.2018.

8.10.2018.

ЈН 106КM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге штампања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.10.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.11.2018.

ЈН 121КM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге здравствених прегледа возача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 25.10.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.11.2018.

ЈН 126КM/2018 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и друге медицинске уређаје

Kонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2018.

ЈН 131КM/2018 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.10.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2018.

ЈН 344T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 8.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 19.10.2018.

ЈН 354T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 8.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 8.10.2018.

ЈН 389A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за вакуум систем за третирање рана негативним притиском
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2018.

ЈН 398T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарата за ЕКК, произвођача Terumo
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.10.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.11.2018.

5.10.2018.

ЈН 129КM/2018 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.10.2018. 
Обавештење о закљученом уговору "BEOPANON MEDICAL" д.o.o. - 8.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору "METAL FURNITURE PLUS" д.o.o. - 8.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору "ТЕММА ТРАДЕ" д.o.o. - 14.11.2018.

ЈН 377A/2018 Јавна набавка Лабораторијски материјал за изоелектрично фокусирање ликвора из серума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2019.

ЈН 391K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - 6

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.10.2018.
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2018. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 26.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 26.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору BEOLASER д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MEDIAL GROUP д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOLINE д.о.о. - 12.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору PROFESIONAL MEDIC д.о.о. - 25.12.2018. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.12.2018.

ЈН 392K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.11.2018.
Измена конкурсне документације - 1.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 23.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2019.


ЈН 393K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.10.2018.

4.10.2018.

ЈН 388A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Китови за израду фибринског лепка
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2018.

ЈН 395K/2018 Јавна набавка Лабораторијска и остала опрема и потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.11.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору „GALEN-FOKUS“ д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору „SUPERLAB“ д.о.о. - 12.12.2018.

ЈН 400T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.10.2018.
Измена конкурсне документације - 5.10.2018. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.11.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.12.2018.

3.10.2018.

ЈН 204T/2018 Јавна набавка Инсталације за течни азот на одељењу трансплатације коштане сржи Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.11.2018.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.11.2018.

ЈН 378T/2018 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2018.

ЈН 380K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - 5

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 17.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору „MEDICOLINE“ д.о.о. - 17.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 17.12.2018.


ЈН 396T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори и ЕЕГ апарати, произвођача Nihon Kohden
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.10.2018.
Измена конкурсне документације - 25.10.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.10.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.10.2018.
Измена конкурсне документације - 31.10.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.10.2018. 
Одлука о додели уговора - 29.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2018.