12.12.2018.

ЈН 164КM/2018 Јавна набавка мале вредности ИНФОРМАЦИОНА ОПРЕМА (рачунари, штампачи, телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2018.
Одлука о додели уговора - 31.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2019.

ЈН 165TM/2018 Јавна набавка мале вредности Расклопиво носило са точковима за санитетска возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.12.2018.

ЈН 167КM/2018 Јавна набавка мале вредности Обука за рад са затвореним изворима и оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

ЈН 485A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за апарат – Cardio Scrееn
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2019.


ЈН 494K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 14.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2019.

ЈН 504T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за ЕКК, произвођача Maquet
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2018.
Измена конкурсне документације - 17.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 28.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

11.12.2018.

ЈН 96TM/2018 Јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 3.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2019.


ЈН 161КM/2018 Јавна набавка мале вредностиМедицинско фармацеутски фрижидер
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2019.


ЈН 473T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 11.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 14.12.2018.


ЈН 486A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате miniVidas произвођача BioMerieux - Biohemija
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2019.

ЈН 505T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Mindray
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 9.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2019.

7.12.2018.

ЈН 162TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ларингоскопи, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.


ЈН 474T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.


ЈН 483A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Рендген материјал, за добро из партијe број 2
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.12.2018.


ЈН 493K/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 7.12.2018.

ЈН 496A/2018 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.02.2019.

ЈН 502A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести, за добра из партијe број 2
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2019.


ЈН 506T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - интрааортне балон пумпе, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

6.12.2018.

ЈН 157КM/2018 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.

ЈН 484T/2018 Јавна набавка Електро потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.02.2019.

ЈН 491A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO – плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.12.2018.
Измена конкурсне документације - 13.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.12.2018.
Одлука о додели уговора - 27.12.2018.

ЈН 498A/2018 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије
за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 14.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.12.2018.
Измена конкурсне документације - 14.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2019.

ЈН 500T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарата, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 29.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.02.2019.

ЈН 501A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 26.12.2018.

4.12.2018.

ЈН 158AM/2018 Јавна набавка мале вредности Сет за перфузију висцералних органа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.


ЈН 159TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања проточног цитометра Facscount, произвођача BD
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2018.
Измена конкурсне документације - 11.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.12.2018.
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.

ЈН 467K/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 4.12.2018.

ЈН 488A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат VITEC 2
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

ЈН 489А/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку МИКРОБИОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ ЗА АПАРАТ BACT-ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.


ЈН 490А/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEС 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2019.

3.12.2018.

ЈН 156TM/2018 Јавна набавка мале вредности Израда инсталације (комплетирање) дојаве пожара у поткровљу Клинике за хематологију КЦС (израда техничке документације и извођење радова)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 31.12.2018.

ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИЧKОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 2019 - 4

29.11.2018.

ЈН 481A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 6.02.2019.


ЈН 482T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система Инфомедис
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2018.
Измена конкурсне документације - 17.12.2018. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.01.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.01.2019.


ЈН 487K/2018 Јавна набавка Услуге организовања путовања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2019.

28.11.2018.

ЈН 151TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ОП лампе, произвођача Mach, и ОП столови, произвођача Schmitz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.11.2018.
Измена конкурсне документације - 29.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.11.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2018.
Измена конкурсне документације - 3.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 18.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2018.

ЈН 153ТM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - инфузионе и перфузионе пумпе Space, произвођача B.Braun
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.12.2018.
Измена конкурсне документације - 4.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 14.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2018.

ЈН 155ТM/2018 Јавна набавка мале вредности Измене и допуне плана заштите од пожара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2018.
Одлука о додели уговора - 12.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.

ЈН 475T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - апарата за PCR произвођача Labnet
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2018.
Измена конкурсне документације - 11.12.2018. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2019.

ЈН 476T/2018 Јавна набавка Технички потрошни материјал за дијатермије различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2018.
Измена конкурсне документације - 3.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.12.2018.
Измена конкурсне документације - 25.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 28.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2019.

ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 2019
ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 2019 - 1
ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 2019 - 2
ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 2019 - 3

27.11.2018.

ЈН 97TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пулсни оксиметри, БИС монитори и монитори за ЦСО, произвођача Coviden
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2018.
Измена конкурсне документације - 3.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.


ЈН 152КM/2018 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.


ЈН 471T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања гама ножа, произвођача Electa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2018.
Измена конкурсне документације - 17.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.12.2018.
Измена конкурсне документације - 26.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.12.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2019.
Измена конкурсне документације - 10.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.01.2019.
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 4.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.02.2019.
Измена конкурсне документације - 4.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.02.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.03.2019.


ЈН 477T/2018 Јавна набавка Инсталације за течни азот на одељењу трансплатације коштане сржи Клинике за хематологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.01.2019.


ЈН 479A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 21.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 21.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.o.o. - 21.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору UNI CHEM д.о.о. - 21.12.2018.

20.11.2018.

ЈН 148AM/2018 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Snibe
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2018.


ЈН 465A/2018 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.11.2018.
Појашњење конкурсне документације 2 - 23.11.2018.
Измена конкурсне документације - 23.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 7.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 11.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. - 11.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.o.o. - 21.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. - 21.12.2018.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 10.04.2019.


ЈН 468A/2018 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 14.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 14.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 14.01.2019.


ЈН 469A/2018 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.

19.11.2018.

ЈН 146КM/2018 Јавна набавка мале вредности Иригатори, бубрежњаци, медицинске лопате и гуске, пластични тасеви, шпиритусне лампе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2019.

ЈН 150ТM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ларингоскопи, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.12.2018.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.12.2018.

ЈН 419T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2018.
Измена конкурсне документације - 17.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.


ЈН 454K/2018 Јавна набавка Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ACOMA" д.o.o. - 28.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору PTP "INEL" д.o.o. - 28.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "UNIFARM MEDICOM" д.o.o. - 11.07.2019.

ЈН 457Т/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - апарата за ЕКК, произвођача Terumo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.11.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.11.2018.
Измена конкурсне документације - 27.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 4.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.01.2019.

ЈН 460T/2018 Јавна набавка Технички потрошни материјал за апарате за анестезију и респираторе различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.

16.11.2018.

ЈН 149TM/2018 Јавна набавка мале вредности Сервисирање и одржавање инсталација стабилног система за детекцију гаса
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2018.

ЈН 451A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат MULTIPLATE

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 11.12.2018.

ЈН 453A/2018 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.01.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору CONING-PPI д.о.о. - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR SRB д.о.о. - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 25.01.2019.

ЈН 461A/2018 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Измена конкурсне документације - 28.11.2018.
Измена прилога 6 - 28.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.11.2018. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.12.2018. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 28.12.2018.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MARK MEDICAL" д.о.о. - 28.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 31.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 4.01.2019.

ЈН 462A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 26.11.2018.
Одлука о додели уговора - 7.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору ИНЕЛ МЕДИК ВП д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MEDICON д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 12.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 12.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 20.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2018.

ЈН 470K/2018 Јавна набавка Лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, стакло и др.) за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 10.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.12.2018.
Измена конкурсне документације - 10.12.2018. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.12.2018.
Измена конкурсне документације - 13.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 31.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BETAHEM" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "BIOGNOST S" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "FLORA KOMERC" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MANY AGROVET" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "МС LATRA" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "NOVOS" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM" - 21.02.2019.

15.11.2018.

ЈН 145КM/2018 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.11.2018.
Измена конкурсне документације - 22.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.11.2018.
Одлука о додели уговора - 13.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору TISAB" д.o.o. - 28.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 28.12.2018.

ЈН 445A/2018 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 22.11.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.11.2018.
Измена конкурсне документације - 22.11.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.11.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 26.11.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 27.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 14.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 26.12.2018.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 27.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS д.о.о. - 28.12.2018.


ЈН 455K/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал и инструменти за уређаје произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

14.11.2018.

ЈН 438A/2018 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 21.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 21.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 24.12.2018.


ЈН 452A/2018 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

ЈН 458T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.12.2018.
Измена конкурсне документације - 6.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.

ЈН 459T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију, произвођача Medec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 26.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.

ЈН 463A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 20.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 11.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору LABRA д.о.о. - 31.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 31.12.2018.

13.11.2018.

ЈН 142TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампача РТГ филмова, Codonics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.12.2018.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.12.2018.

ЈН 144КM/2018 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 5.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2018.

ЈН 147КM/2018 Јавна набавка мале вредности Новогодишње поклон честитке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2018.

ЈН 447T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ОП лампе и столова, произвођача Maquet
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.12.2018.


ЈН 448T/2018 Јавна набавка Набавка 2 конвексне ултразвучне сонде за ултразвучне апарате UGEO HM 70 и UGEO H 60
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.11.2018.
Измена конкурсне документације - 15.11.2018. 
Одлука о додели уговора - 13.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.12.2018.