4.09.2019.

ЈН TM99/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања машина за прање подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2019.


ЈН T380/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.10.2019.


ЈН K381/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.10.2019.


ЈН T385/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - тензиометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.

ЈН K400/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 98-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 4 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 5 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 6 - 12.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2019.
Измена конкурсне документације - 12.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 16.09.2019.
Појашњење конкурсне документације - 18.09.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 18.09.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019.  
Појашњење конкурсне документације 2 - 19.09.2019.
 
Одлука о додели уговора - 15.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MEDICINSKA TEHNIKA“ д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TRIVAX VV“ д.о.о. - 4.11.2019.
 
Обавештење о закљученом уговору „B.BRAUN ADRIA RSRB“ д.о.о. - 6.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „PROFESIONAL MEDIC“ д.о.о. - 12.11.2019. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.11.2019.
Одлука о додели уговора 2 - 30.12.2019.  
Обавештење о закљученом уговору „MEDICOLINE“ д.о.о. - 20.01.2020.

3.09.2019.

ЈН T368/2019 Јавна набавка Услуге одржавања аутоматике и пнеуматике у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.10.2019.


ЈН A384/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.09.2019.
Измена конкурсне документације - 5.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 10.09.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 1.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BEOHEM-3 д.о.о. - 16.10.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INO-PHARM д.o.o. - 16.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. - 14.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 2 - 8.04.2020.   
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 3 - 1.07.2020.

30.08.2019.

ЈН КM96/2019 Јавна набавка мале вредности Филтери за сукцију-аспирацију за мобилни аспиратор „Victoria“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.10.2019.

ЈН TM98/2019 Јавна набавка мале вредности Услугe спровођења третмана дезинфекције, дезинсекције и дератизације

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.09.2019.

ЈН T394/2019 Јавна набавка Услуге обезбеђења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 9.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.10.2019.

23.08.2019.

ЈН T372/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори и ЕЕГ апарати, произвођача Nihon Kohden
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2019.


ЈН T373/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2019.


ЈН T377/2019 Јавна набавка Услуге одржавања скенера Aquilion Prime, произвођача Toshiba и напредног система за визуелизацију ЦТ снимака Vitrea Enterprise Suite, произвођача Vital Images
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.09.2019.
Измена конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 23.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2019.

22.08.2019.

ЈН T359/2019 Јавна набавка Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.09.2019.
Измена конкурсне документације - 13.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 7.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2019.


ЈН T369/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.10.2019.


ЈН T374/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2019.

20.08.2019.

ЈН T339/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - респиратори, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.10.2019.


ЈН T358/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Fujinon
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.10.2019.

12.08.2019.

ЈН T347/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - бројачи, произвођача LKB
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.09.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.09.2019.


ЈН T348/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - аутоматски инјектори, произвођача Ulrich
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.09.2019.
Измена конкурсне документације - 4.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.10.2019.


ЈН T362/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер, произвођача Shimadzu
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2019.

9.08.2019.

ЈН TM94/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.08.2019.
Измена конкурсне документације - 12.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.08.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2019.

ЈН T349/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.09.2019.


ЈН T350/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Storz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.08.2019.
Измена конкурсне документације - 16.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.09.2019.
Измена конкурсне документације - 6.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2019.

ЈН T360/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦО2 инкубатори, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.09.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.09.2019.

ЈН T363/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2019.

ЈН K370/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 2.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDISAL д.о.о. - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Medipro MPM" д.о.о. - 22.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Drager tehnika Тrgovina i servisiranje" д.о.о. - 23.10.2019.

8.08.2019.

ЈН A346/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2019.

ЈН A354/2019 Јавна набавка Добра – реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.10.2019.

7.08.2019.

ЈН T340/2019 Јавна набавка Сервери, storaгe сервер и активна мрежна и пратећа опрема за оптичка чворишта
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.10.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 29.10.2019.  

ЈН A355/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за одређивање генетских полиморфизама

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.09.2019.


ЈН K357/2019 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2019.
Одлука о додели уговора - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T364/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.08.2019.
Измена конкурсне документације - 15.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.08.2019.
Измена конкурсне документације - 19.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.

2.08.2019.

ЈН T329/2019 Јавна набавка Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:
- инсталацијa за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.08.2019.
Измена конкурсне документације - 27.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.08.2019.
Одлука о додели уговора - 4.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Full protect d.o.o. - 17.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Smart Building Technologies d.o.o. - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Tehno Vinča d.o.o. - 22.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Антиплам д.о.о. - 30.10.2019.

ЈН A337/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.09.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 20.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 20.09.2019.

ЈН T338/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних аутоклава, произвођача "SYSTEC"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2019.

ЈН T341/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2019.


ЈН A353/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2019.
Измена конкурсне документације - 14.08.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 29.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Merck д.о.о. - 6.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AURORA2222 д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Beohem-3 д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medikunion д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Unifarm Medicom д.о.о. - 11.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist д.о.о. - 12.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 12.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Beocompass д.о.о. - 16.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 16.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 23.09.2019.

1.08.2019.

ЈН TM93/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 22.08.2019.

ЈН T342/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама нож, произвођача Eleсta
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.10.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2019.

ЈН A352/2019 Јавна набавка Медицинска пластика

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.08.2019. 
Решење о исправци грешке - 30.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “Unifarm Medicom” д.о.о. - 3.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “BIOTEC MEDICAL” д.о.о. - 5.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 9.09.2019.