30.06.2020.

ЈН TM76/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

ЈН TM77/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампачи РТГ филмова, Codonics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.07.2020.

ЈН TM80/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2020.

ЈН КM90/2020 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2020.
Измена конкурсне документације - 2.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 8.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2020.
Измена конкурсне документације - 8.07.2020.
Одлука о закључењу оквирног споразума - 24.07.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму „СЗТКР СИСТЕМ ЦД Момчиловић Драгољуб предузетник - 3.08.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ELEKTRA - 4.08.2020.

ЈН КM93/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.07.2020.

ЈН T255/2020 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору партија 1 - 1.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору партија 2 - 1.09.2020.

29.06.2020.

ЈН TM86/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 10.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.07.2020.

ЈН КM89/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат за грејање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

ЈН T233/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки магистралних топлодалековода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 22.07.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 17.08.2020.
Обавештење – 8.10.2020.  

26.06.2020.

ЈН TM78/2020 Јавна набавка мале вредности Алат
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.06.2020.
Измена конкурсне документације - 29.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 20.07.2020.

ЈН TM82/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и ергоспирометар, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.07.2020.

ЈН TM84/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања опреме за безбедност и здравље на раду
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2020.

ЈН TM87/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ваге, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.07.2020.
Измена конкурсне документације - 3.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.07.2020.
Одлука о додели уговора - 20.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2020.

ЈН AM88/2020 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер сода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2020.

ЈН T246/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.07.2020.
Измена конкурсне документације - 10.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.07.2020.
Измена конкурсне документације - 20.07.2020. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 20.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 20.07.2020.
Измена конкурсне документације 2 - 20.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2 - 20.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.09.2020.

ЈН T247/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.07.2020.
Измена конкурсне документације - 17.07.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.07.2020.
Измена конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.09.2020.

25.06.2020.

ЈН TM73/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања антидекубитабилних душека на болничким креветима
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2020.

ЈН T221/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦО2 инкубатори, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.08.2020.


ЈН T222/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН K225/2020 Јавна набавка Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ACOMA"д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL"д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "UNIFARM MEDICOM" д.o.o. - 16.09.2020.

ЈН T229/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за ЕКК и апарати за аутотрансфузију, произвођача LivaNova (Sorin Group)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.06.2020.
Измена конкурсне документације - 26.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.07.2020.
Измена конкурсне документације - 13.07.2020.
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

ЈН T252/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучних апарата, произвођача Zonare
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 31.07.2020.

ЈН A253/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 17.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.07.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 30.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. - 30.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GALINOS PHARM д.о.о. - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 3.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 4.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 7.08.2020.

24.06.2020.

ЈН A240/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 21.07.2020.


ЈН T243/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.06.2020.
Измена конкурсне документације - 29.06.2020.
Одлука о додели уговора - 22.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН A249/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.06.2020.
Измена конкурсне документације - 30.06.2020.
Модел уговора - 30.06.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 22.07.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 4.08.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NARCISSUS д.о.о. - 5.08.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ORTOKON д.о.о. - 11.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NARCISSUS д.о.о. - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 18.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР д.о.о. 2 - 29.10.2020.


ЈН T251/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 14.09.2020.

ЈН K258/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију - Сет за апарат за „High Flow“ терапију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН A265/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.07.2020.

23.06.2020.

ЈН А211/2020 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 16.07.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ETICON д.о.о. - 30.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ETICON д.о.о. 2 - 10.11.2020. 

ЈН T217/2020 Јавна набавка Услуге одржавања парних стерилизатора произвођача МММ

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.08.2020.


ЈН T218/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки водених купатила, произвођача Biosan Grant
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.


ЈН K236/2020 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "FIDUCIA 011"д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "IVAĐO"д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MEHANOPRINT"д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO" д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TG COMMERCE"д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "VELEBIT"д.o.o. - 16.09.2020.

ЈН А241/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 13.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 13.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 28.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 30.07.2020.

ЈН K245/2020 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 23.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору „GALEN-FOKUS“ д.о.о. - 13.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS“ д.о.о. - 13.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору „SN MEDIC“ д.о.о. - 13.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору „STIGA“ д.о.о. - 13.08.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 13.08.2020.

ЈН A257/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински гасови - Палетлокс са течним медицинским кисеоником од 1000 литара (920 кг) за потребе Клинике за инфективне и тропске болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 29.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „MESSER TEHNOGAS“ а.д. - 29.06.2020.

22.06.2020.

ЈН K224/2020 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.07.2020.
Измена конкурсне документације - 6.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 10.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „GT HEMIJA“ д.о.о. - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „HELENA GRAF“ д.о.о. - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „HEMOPRODUKT“ д.о.о. - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MASTER CLEAN EXPRESS“ д.о.о. - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MCO“ д.о.о. - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „NATALY DROGERIJA TR“ - 2.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору „SECUT ONE“ д.о.о. - 2.09.2020.

ЈН A230/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2020.

ЈН T242/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе произвођача "GETINGE“

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 8.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2020.

19.06.2020.

ЈН КM65/2020 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "MASTER CLEAN EXPRESS" д.o.o. - 5.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TISAB" д.o.o. - 5.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 6.08.2020.


ЈН K210/2020 Јавна набавка Апарат за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.08.2020.


ЈН T234/2020 Јавна набавка Услуге одржавања аутоматике и пнеуматике у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2020.


ЈН T235/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.08.2020.

18.06.2020.

ЈН TM67/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - лабораторијска опрема произвођача Thermo Scientific
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 17.07.2020.

ЈН TM70/2020 Јавна набавка мале вредности Расхладно средство за чилере

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.07.2020.


ЈН T231/2020 Јавна набавка Филтери за климатизацију и вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 27.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2020.

ЈН T232/2020 Јавна набавка Енергенти - гориво за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.07.2020.
Одлука о додели уговора - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

ЈН K244/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 22.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 29.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ARROWPACK" д.o.o. - 1.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "DND COMMERCE" д.o.o. - 1.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.o.o. - 1.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.o.o. - 1.09.2020.

16.06.2020.

ЈН TM62/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - инфузионе и перфузионе пумпе, произвођача Medcaptain Medical Technology
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.06.2020.
Измена конкурсне документације - 24.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 21.07.2020.

ЈН TM63/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге физичко хемијског и бактериолошког испитивања воде (хемодијализа, деми постројења)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.07.2020.

ЈН TM66/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.06.2020.
Измена конкурсне документације - 18.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.06.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.06.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020.
Одлука о додели уговора - 8.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2020.

ЈН TM69/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача "GAMBRO"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.

ЈН T207/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

ЈН T209/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2020.

ЈН K223/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе "Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 27.07.2020.

ЈН T227/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања-плазма стерилизатора произвођача Humanmeditek
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2020.
Измена конкурсне документације - 25.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2020.
Одлука о додели уговора - 10.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

ЈН T228/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за стерилизацију, термостатирање, прање, дезинфекцију и паковање, припрему воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 24.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.08.2020.

12.06.2020.

ЈН K226/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору Драгер техника и сервисирање д.о.о. - 12.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDISAL д.о.о. - 14.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "Mедипро MПM" д.о.о. - 19.08.2020.


ЈН A238/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 19.06.2020.

5.06.2020.

ЈН TM57/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.06.2020.

ЈН K212/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Прекривачи за грејање пацијената за апарат Mistral air
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.

ЈН K213/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат CardioQ-ODM

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.


ЈН K214/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.


ЈН A215/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 12.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2020.
Измена конкурсне документације - 12.06.2020.
Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 14.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору HEMTEK LAB д.о.о. - 16.07.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 22.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 28.07.2020.

ЈН K219/2020 Јавна набавка Услуге одржавања Софтвера за здравствени информациони систем Клиничког центра Србије - Софтвер Heliant Health
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2020.
Измена конкурсне документације - 2.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 24.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

ЈН K220/2020 Јавна набавка Услуге одржавања пословног информационог система NextBiz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

3.06.2020.

ЈН КM60/2020 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.06.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „AUDIОVOX“ д.о.о. - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „AUDIО BM“ д.о.о. - 7.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „LABRA“ д.о.о. - 9.07.2020.

ЈН A204/2020 Јавна набавка Специфични потрошни материјал за потребе Клинике за гастроентерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 11.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 9.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 22.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 2 - 27.07.2020.

1.06.2020.

ЈН КM52/2020 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2020.
Измена конкурсне документације - 4.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.06.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "RUDO" а.д. - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.08.2020.


ЈН T199/2020 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације у гарантном року у Центру за неуроонкологију стереотаксичне неурорадиохирургије Х нож
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2020.

ЈН K203/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "AMICUS SRB" д.o.o. - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "BL VISION EXPERTS" д.o.o. - 21.09.2020.

29.05.2020.

ЈН TM58/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.


ЈН K103/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за радиоталасни нож произвођача „ELLMAN“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2020.

28.05.2020.

ЈН КM47/2020 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2020.
Измена конкурсне документације - 4.06.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.06.2020.


ЈН КM56/2020 Јавна набавка мале вредности Филтери за сукцију-аспирацију за мобилни аспиратор „Victoria“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

ЈН T198/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - медицинска опрема произвођача Olympus
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.06.2020. 
Одлука о додели уговора - 27.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Labena д.о.о. - 28.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 28.07.2020.

ЈН A201/2020 Јавна набавка РАДИОФАРМАК: FDG од 125mCi

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.07.2020.

ЈН A202/2020 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 22.06.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 29.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 30.06.2020.

ЈН K206/2020 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

27.05.2020.

ЈН КM53/2020 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "METAL FURNITURE PLUS" д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "METAL LINEX" д.o.o. - 16.09.2020.

ЈН TM50/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2020.