31.07.2019.

ЈН T333/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - неонатални респиратори, произвођача SLE и реанимациони столови и апарати за континуирану вентилацију позитивним притиском, произвођача Fisher & Paykel
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.08.2019.
Измена конкурсне документације - 15.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 7.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору партија 1 - 15.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору партија 2 - 15.10.2019.


ЈН A336/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.09.2019.


ЈН A345/2019 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 24.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DUNAVPLAST сзр. - 25.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору GROSIS д.о.о. - 25.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 25.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 25.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED д.о.о. - 26.09.2019.

30.07.2019.

ЈН TM90/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2019.
Измена конкурсне документације - 31.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 21.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.09.2019.


ЈН TM91/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пипете, пипетори, pH-метри и спектрофотометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2019.
Измена конкурсне документације - 31.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2019.

ЈН TM92/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Contec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.08.2019.

29.07.2019.

ЈН TM89/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - лабораторијска опрема, произвођача Labotec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 26.09.2019.

ЈН T327/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача BK Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.09.2019.


ЈН A331/2019 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.08.2019.
Измена конкурсне документације - 28.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.09.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 11.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 11.10.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.

ЈН T332/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Covidien (Puritan Benett, Airox)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.10.2019.

ЈН T334/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - центрифуге и ЦО2 инкубатори, произвођача Thermo Scientific

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.09.2019.

23.07.2019.

ЈН T322/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији интезивне неге са пратећим просторијама на одељењу коштано-зглобне инфекције, са измештањем улаза у клинику, на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у улици Косте Тодоровића
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.09.2019.


ЈН T326/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - неонатални инкубатори, произвођача Dreger
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2019.
Измена конкурсне документације - 5.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.08.2019.
Измена конкурсне документације - 20.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2019.


ЈН A328/2019 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 20.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 3.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 6.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 9.09.2019.

19.07.2019.

ЈН T315/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T316/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T323/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 23.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.08.2019.


ЈН T324/2019 Јавна набавка Завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2019.

1.07.2019.

ЈН A307/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 25.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 25.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 12.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 12.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о. - 12.08.2019.


ЈН A314/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 15.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 29.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 29.08.2019.

28.06.2019.

ЈН TM80/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.07.2019.
Измена конкурсне документације - 4.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.

ЈН TM81/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пипете, пипетори, pH-метри и спектрофотометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019.

ЈН TM83/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за хемодијализу, произвођача Fresenius
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.07.2019.
Измена конкурсне документације - 4.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019.

ЈН T305/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - микроскопи, произвођача Olympus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2019.

ЈН K306/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-3

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2019.

ЈН T308/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарат за еластографију, произвођача Echosens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019.

ЈН T311/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања ласерских камера и рендген апарата, произвођача Carestream
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 24.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

27.06.2019.

ЈН КM84/2019 Јавна набавка мале вредности Пелене за одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T273/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 27.06.2019
Обавештење о закљученом уговору - 4.07.2019.

ЈН T310/2019 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.08.2019.
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 21.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2019.

ЈН T317/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања – рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2019.