17.05.2019.

ЈН T221/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.


ЈН A233/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 2.07.2019.


ЈН A235/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019.
 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MERCK д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о.- 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о.- 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 5.07.2019.

16.05.2019.

ЈН TM58/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.

14.05.2019.

ЈН T203/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН A224/2019 Јавна набавка Кохлеарни импланти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T225/2019 Јавна набавка Услуге одржавања вентилационе опреме, развода флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.


ЈН A230/2019 Јавна набавка Оксигенатори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 2.07.2019.

13.05.2019.

ЈН КM43/2019 Јавна набавка мале вредности КАСКО ОСИГУРАЊЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН TM57/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампача РТГ филмова, Codonics

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T227/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2019.


ЈН T229/2019 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019.

10.05.2019.

ЈН КM53/2019 Јавна набавка мале вредности Репрезентација (безалкохолна пића, шећер, кафа, чајеви и храна)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.05.2019.
Измена конкурсне документације - 16.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „LUKI-KOMERC“ д.о.о. - 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TIM 99“ д.о.о. - 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „VIOPROM“ д.о.о. - 17.06.2019.

ЈН T223/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сала, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2019.

ЈН T231/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарат за еластографију, произвођача Echosens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.06.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019.

9.05.2019.

ЈН T204/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.06.2019.
Измена конкурсне документације - 3.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 26.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2019.


ЈН T228/2019 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.07.2019.

ЈН K232/2019 Јавна набавка ПРИРОДНИ ГАС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.05.2019.
Измена конкурсне документације - 10.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.09.2019.

8.05.2019.

ЈН A208/2019 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GAK - 16.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору HEMATOLOGIJA - 16.07.2019.

7.05.2019.

ЈН A210/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 21.06.2019.


ЈН A216/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача BECKMAN COULTER
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T222/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2019.

ЈН T226/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

3.05.2019.

ЈН TM56/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аудиометри и тимпанометри, произвођача Interacoustics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН T212/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ОП микроскопе, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.05.2019.
Измена конкурсне документације - 31.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.


ЈН T213/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.

ЈН T217/2019 Јавна набавка Резервни делови за поправку операционог микроскопа Пентеро, произвођача Carl Zeiss

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 8.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T219/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2019.

30.04.2019.

ЈН K205/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за моторне системе произвођача Aesculap
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.05.2019.
Измена конкурсне документације - 24.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T206/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и ергоспирометар, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.05.2019.
Измена конкурсне документације - 27.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.05.2019.
Измена конкурсне документације - 28.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.


ЈН T207/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019.


ЈН K209/2019 Јавна набавка Услуга оператера за прикупљање и транспорт цитостатског и хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INVESTFARM-IMPEX д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору INVESTFARM-IMPEX д.о.о. 2 - 21.06.2019.

25.04.2019.

ЈН K158/2019 Јавна набавка Услуге одржавања хигијене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2019.
Измена конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.05.2019.
Измена конкурсне документације - 17.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.05.2019.
Измена конкурсне документације - 31.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019.


ЈН K211/2019 Јавна набавка Услуга фиксне телефоније
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.05.2019.
Одлука о додели уговора - 24.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.

ЈН A218/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.

24.04.2019.

ЈН A187/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 22.05.2019.

ЈН T188/2019 Јавна набавка Услуге одржавања рачунара (Под апликативним програмима)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T189/2019 Јавна набавка Услуге оджавања софтвера финансијско књиговодство и финансијска оператива
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T193/2019 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система Инфомедис
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 15.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.05.2019.
Измена конкурсне документације - 15.05.2019.
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T194/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде и крова са заменом фасадне столарије на Клиници за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН T195/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде и крова и заштити целог објекта од капиларне влаге на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2019.

ЈН T196/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде са заменом фасадне столарије (Служба за правне и кадровске послове)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.

ЈН T197/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију ОП сале и интензивне неге са пратећим просторијама на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације 2 - 21.05.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2019.

ЈН K199/2019 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу и уговора о ауторском делу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2019.
Измена конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 5 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 6 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 7 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 9 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 10 - 30.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 8  – 10.06.2019.

23.04.2019.

ЈН КM44/2019 Јавна набавка мале вредности РТГ КАСЕТЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.

ЈН T180/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему - тонери

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.

ЈН T190/2019 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2019.
Измена конкурсне документације - 24.04.2019.
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2019.

ЈН T191/2019 Јавна набавка Услуге одржавања телекомуникационе опреме - радио станице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2019.
Измена конкурсне документације - 24.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2019.

ЈН T192/2019 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система МИМС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН A214/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Хемостатски материјал

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A215/2019 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 23.05.2019.

22.04.2019.

ЈН K178/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „BIOTEC MEDICAL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „ECOTRADE BG“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „NEOMEDICA“ д.о.о. - 2.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору „STIGA“ д.о.о. - 2.07.2019.

ЈН T186/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2019.

ЈН A200/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMALOGIST д.o.o. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIKUNION д.o.o. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SANOL S д.о.о. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.o.o. - 30.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. - 19.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 2 д.o.o. - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 3 д.o.o. - 19.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION 2 д.o.o. - 12.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 4 д.o.o. - 20.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION 3 д.o.o. - 24.03.2020.

ЈН K201/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2019.

19.04.2019.

ЈН КM45/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MASTER CLEAN EXPRESS" д.o.o. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН TM55/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.05.2019.

ЈН K176/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 92 Лапароскопски стуб за колоректалну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2019.

18.04.2019.

ЈН K163/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 6.05.2019.


ЈН K164/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-3 УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.05.2019.
Измена конкурсне документације - 3.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.05.2019.
Измена конкурсне документације - 17.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.05.2019.  
 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T184/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.05.2019.
Измена конкурсне документације - 7.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2019.

ЈН T185/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.05.2019.
Измена конкурсне документације - 14.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 4.06.2019.


ЈН K202/2019 Јавна набавка Санитарни прегледи запослених
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2019.

16.04.2019.

ЈН TM49/2019 Јавна набавка мале вредности Алат
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.

ЈН K156/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 90-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.04.2019.
Измена конкурсне документације - 22.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2019.
Измена конкурсне документације - 30.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 10.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.05.2019.
Измена конкурсне документације - 13.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MARK MEDICAL“ д.о.о. - 4.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору „PROFESIONAL MEDIC“ д.о.о. - 4.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 9.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 28.07.2020.