15.04.2019.

ЈН T146/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге на Управној згради КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2019.

ЈН T154/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији интензивних нега на приземљу и другом спрату Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2019.

ЈН K161/2019 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору „OBLAK TEHNOLOGIJE“ д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.05.2019.


ЈН T166/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Pentax
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019.

ЈН A181/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Stago

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.

12.04.2019.

ЈН T152/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији простора интензивне неге на Клиници за алергологију и имунологију и интензивне неге на Клиници за гастроентерологију и хепатологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T153/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на пренамени подрумских просторија у административни и архивски простор са санацијом оштећених конструктивних елемената на објекту Управне зграде КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН A183/2019 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2019.

10.04.2019.

ЈН TM48/2019 Јавна набавка мале вредности Застава Србије и Београда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.04.2019.
Измена конкурсне документације - 11.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.

ЈН КM52/2019 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „AUDIO BM“ д.о.о. - 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору „LABRA“ д.о.о. - 14.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.

ЈН TM51/2019 Јавна набавка мале вредности Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирaње
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A170/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MD SOLUTIONS д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA 2 д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“ - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ 2 - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 11.06.2019.

ЈН A173/2019 Јавна набавка Реагенси за одређивање CD 4 лимфоцита у периферној крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 29.05.2019.

ЈН T175/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.

9.04.2019.

ЈН КM46/2019 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.


ЈН A140/2019 Јавна набавка Реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.04.2019.
Измена конкурсне документације - 22.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.04.2019.
Измена конкурсне документације - 25.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.

ЈН K159/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-2 Машине за прање ноћних посуда

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2019.


ЈН T167/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације у гарантном року у Центру за неуроонкологију стереотаксичне неурорадиохирургије Х нож
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН K168/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.

ЈН A169/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси за апарате произвођача Brahms Kryptor
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.05.2019.

ЈН A171/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору Телемед д.о.о. - 29.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC д.о.о. - 31.05.2019.

ЈН A174/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019.

8.04.2019.

ЈН K142/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-4 Дигитални мобилни рендген апарат са Ц луком
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.

ЈН T144/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T145/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.

5.04.2019.

ЈН TM50/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Одлука о додели уговора - 19.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2019.

ЈН A128/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2019.

ЈН A162/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SEBIA
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2019.

ЈН K165/2019 Јавна набавка Услуга мобилне телефоније

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 30.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.05.2019.

ЈН A172/2019 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 6.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “Unifarm Medicom“ д.о.о.- 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 23.05.2019.  

4.04.2019.

ЈН TM42/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аспиратора, произвођача Medela
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019.
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.05.2019.

ЈН A143/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019. 
Измена конкурсне документације - 17.04.2019.
Измена прилог 6 - 17.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA д.о.о. - 5.06.2019.

3.04.2019.

ЈН КM47/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "METAL FURNITURE PLUS" д.o.o. - 7.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ТЕММА ТРАДЕ" д.o.o. - 7.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН T150/2019 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.


ЈН A155/2019 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.06.2019. 
Решење о исправци грешке - 6.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ПТМ д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ТЕРМОМЕД д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 10.06.2019. 
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке - 18.07.2019.

ЈН A157/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена прилога 3, 6 и 7 - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Решење о исправци грешке - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.05.2019.

2.04.2019.

ЈН A141/2019 Јавна набавка Протезе за средње уво и говорне протезе – недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUDIOVOX д.о.о. - 27.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору CI STUDIO PULSAR д.о.о. - 27.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 27.05.2019.

ЈН A148/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору IRIS OČNA PROTETIKA д.о.о. - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 3.06.2019.

ЈН A149/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM 3 д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS д.о.о. - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 29.05.2019.

1.04.2019.

ЈН K118/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019. 
Делимична одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "EMEDIS" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MAGNA PHARMACIA" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" д.o.o. - 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" 2 д.o.o. - 11.06.2019.


ЈН A147/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Течнe подлогe и реагенси за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.

26.03.2019.

ЈН K133/2019 Јавна набавка Текстилни програм: постељине, униформе и остало
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 1.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 1.04.2019.
Измена конкурсне документације - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2019.
Измена конкурсне документације - 8.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору «JUGOTEX» д.o.o. - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „KVALITEKS“ д.о.о. - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „STILEX“ - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TEKIG VELETEKS“ д.o.o. - 14.06.2019.

ЈН K136/2019 Јавна набавка Медицинске опреме: 85-5 (проточни цитометар IVD)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2019.

25.03.2019.

ЈН T131/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - аспиратори, произвођача Cheiron
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2019.

ЈН T134/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.04.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2019.

ЈН A137/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате miniVidas произвођача BioMerieux - Biohemija
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A139/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 6.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 3 - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 19.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору 5 - 16.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору 6 - 9.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору 7 - 22.11.2019.

22.03.2019.

ЈН КM36/2019 Јавна набавка мале вредности Опрема за неуроофталмологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.04.2019.

ЈН T129/2019 Јавна набавка Услуге одржавања гама ножа, произвођача Elekta

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 28.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.


ЈН A138/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.05.2019.

20.03.2019.

ЈН КM40/2019 Јавна набавка мале вредности Хемијска средства за третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 9.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2020.

ЈН K58/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.04.2019.
Измена конкурсне документације - 1.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 5.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.04.2019.
Измена конкурсне документације - 5.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "DND COMMERCE" д.o.o. - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.o.o. - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.o.o. - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 14.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.07.2020.

19.03.2019.

ЈН A124/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал опште намене за добра из партије бр.39
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.


ЈН A130/2019 Јавна набавка Радиофармаци за синтиграфска испитивања и дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.04.2019.

ЈН A132/2019 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Појашњење конкурсне документације - 5.04.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.04.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 3 - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 4 - 30.10.2019.  
Обавештење о закљученом уговору 5 - 24.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 6 - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 7 - 10.03.2020.  

18.03.2019.

ЈН AM38/2019 Јавна набавка мале вредности Материјал за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазма сепарације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2019.

ЈН TM39/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.04.2019.


ЈН T120/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - магнетна резонанца, произвођача Philips
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН K122/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 85-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.03.2019.
Измена конкурсне документације - 21.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T126/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ОП лампе и столова, произвођача Maquet

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.

14.03.2019.

ЈН AM35/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2019.


ЈН T69/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2019.


ЈН T119/2019 Јавна набавка Услуге одржавања расхладних агрегата и уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2019.
Измена конкурсне документације - 27.03.2019.
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.04.2019.
Измена конкурсне документације - 4.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A121/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију, Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 9.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.06.2019.

ЈН T127/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.03.2019.
Измена конкурсне документације - 25.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.