14.03.2019.

ЈН AM35/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2019.


ЈН T69/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2019.


ЈН T119/2019 Јавна набавка Услуге одржавања расхладних агрегата и уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2019.
Измена конкурсне документације - 27.03.2019.
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.04.2019.
Измена конкурсне документације - 4.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A121/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију, Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 9.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.06.2019.

ЈН T127/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.03.2019.
Измена конкурсне документације - 25.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.

13.03.2019.

ЈН КM30/2019 Јавна набавка мале вредности Фантоми Cо-57 (радиоактивни извори за калибрацију нуклеарно медицинских уређаја)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

ЈН КM31/2019 Јавна набавка мале вредности Сет германијумских фантома
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

ЈН T115/2019 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 5.04.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.05.2019.


ЈН T117/2019 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

11.03.2019.

ЈН K92/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за радиоталасни нож произвођача „ELLMAN“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.04.2019.

ЈН T112/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.03.2019.
Измена конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН T113/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучних апарата, произвођача Zonare
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.03.2019.
Измена конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН T114/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2019.
Измена конкурсне документације - 20.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.04.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.05.2019.

7.03.2019.

ЈН TM25/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за расхладне системе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2019.


ЈН TM26/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за столарске радове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2019.


ЈН TM28/2019 Јавна набавка мале вредности Расхладно средство за чилере
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1 - 11.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 11.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 11.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 4 - 11.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 28.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2019.


ЈН K77/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1 - 22.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.03.2019.
Измена конкурсне документације - 22.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "AMICUS SRB" д.o.o. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "BL VISION EXPERTS " д.o.o. - 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.


ЈН K105/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке јединице ERBE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.04.2019.

ЈН T108/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понудада
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.05.2019.

ЈН T109/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.03.2019.
Измена конкурсне документације - 29.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 9.05.2019.

ЈН A110/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина), за добра из партије бр. 7

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 3.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.04.2019.

6.03.2019.

ЈН КM29/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге за спортске активности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2019.

ЈН КM32/2019 Јавна набавка мале вредности Душеци за болесничке кревете и антидекубитални душеци, јастуци и ћебад

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.03.2019.
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2019.
Измена конкурсне документације - 12.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT“ д.о.о. - 11.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору П.П.Д.О.О.„STILEX“ - 11.04.2019.

ЈН A107/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ECOTRADE BG" д.о.о. - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAKLER" д.о.о. - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER 2 д.о.о. - 15.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. 2 - 15.01.2020.

4.03.2019.

ЈН TM27/2019 Јавна набавка мале вредности Пројекат адаптације простора за смештај РТГ апарата на Клиници за ортопедску хирурхију и трауматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2019.

ЈН T63/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 4.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2019.

ЈН A96/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.03.2019.

ЈН A98/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за вакуум систем за третирање рана негативним притиском

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.


ЈН A99/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови FUJI
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.

1.03.2019.

ЈН A81/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 6.03.2019.
Измена конкурсне документације - 6.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 9.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.04.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 19.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору CONING-PPI д.о.о. - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR SRB д.о.о. - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.o.o. - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору Самостална занатска радња „ТОДОРОВИЋ“ Дејан Тодоровић – предузетник - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 30.04.2019.


ЈН T85/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.03.2019.
Измена конкурсне документације - 28.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2019.


ЈН T101/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на реконструкцији подрумских просторија за потребе вешераја и мртвачнице уз пројекат заштитте дела објекта од капиларне влаге на објекту који користе Клиника за кардиологију, Клиника за кардиохирургију, Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Пејсмејкер центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 23.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН K104/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал и инструменти за уређаје FUJINON
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2020.

ЈН A106/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 15.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору EMEDIS д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 24.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARMA д.о.о. - 25.04.2019.

28.02.2019.

ЈН AM22/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси за одређивање цитрата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2019.


ЈН T75/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - CR и ласерске камере, произвођача Fuji
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2019.
Измена конкурсне документације - 12.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.03.2019.
Измена конкурсне документације - 15.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2019.


ЈН A80/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.04.2019.

ЈН T84/2019 Јавна набавка Услуга текућег одржавања рампи

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.03.2019.
Измена конкурсне документације - 19.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.03.2019.
Измена конкурсне документације - 22.03.2019.
Одлука о додели уговора - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.


ЈН T91/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја и постројења за пречишћавање воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 9.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.04.2019.


ЈН T93/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за терапију кисеоником, аспиратори, трајне и торакалне дренаже, инхалатори, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2019.
Измена конкурсне документације - 20.03.2019.
Одлука о додели уговора - 17.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН T97/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања биротехничке опреме - писаће и рачунске машине
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.


ЈН T100/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2019.
Измена конкурсне документације - 20.03.2019.
Одлука о додели уговора - 17.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.05.2019.

ЈН T102/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на реконструкцији гардеробе и мртвачнице са пратећим просторијама у сутерену објекта Ургентног центра
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН T103/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији септичне и ОП сале на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици Косте Тодоровића
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

27.02.2019.

ЈН T83/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.

ЈН A88/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за Task Force
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2019.

ЈН A89/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Horiba за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за хематологију и Клинике за гинекологију и акушерство

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 18.03.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 3.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 4.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 5 - 7.02.2020.


ЈН T90/2019 Јавна набавка Услуге одржавања-плазма стерилизатора произвођача Humanmeditek
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.03.2019.
Измена конкурсне документације - 26.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 9.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2019.

ЈН T94/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији простора за формирање Јединице за мождани удар са санитарним чвором на објекту Ургентног центра
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2019.
Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.05.2019.

ЈН T95/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на реконструкцији улазне партије са степеништем и надстрешницом на Клиници за опекотине, пластичну и реконструктивну хируругију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2019.
Измена конкурсне документације - 28.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 1.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.03.2019.
Измена конкурсне документације - 1.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.05.2019.

26.02.2019.

ЈН КM20/2019 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН T86/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер Somatom Definition, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.


ЈН T87/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ЕКГ мониторе, дефибрилаторе, ЦТГ и ЕЕГ апарате, произвођача Nihon Kohden, респиратора, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.03.2019.
Измена конкурсне документације - 11.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2019.
Измена конкурсне документације - 20.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2019.

25.02.2019.

ЈН AM19/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за oдређивање калпротектина
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2019.


ЈН TM23/2019 Јавна набавка мале вредности Сервисирање машине за прање возила и виљушкара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2019.

ЈН TM24/2019 Јавна набавка мале вредности Молерско фарбарски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2019.

ЈН T71/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за респираторе, произвођача Covidien

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.03.2019.
Измена конкурсне документације - 25.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2019.
Измена конкурсне документације - 27.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.03.2019.
Измена конкурсне документације - 28.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2019.


ЈН T72/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и холтери, произвођача Inomed и Meditech
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 17.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 17.04.2019.

22.02.2019.

ЈН 11T/2019 Јавна набавка Услуге одгушења инсталација канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење
Одлука о додели уговора - 29.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 15.04.2019.

ЈН TM16/2019 Јавна набавка мале вредности Набавка система видео надзор – Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 1.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.03.2019.
Измена конкурсне документације - 1.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.03.2019.
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2019.

ЈН TM21/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања – CO2 ласера, произвођача Scharplan

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.02.2019.
Измена конкурсне документације - 26.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.02.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2019.


ЈН A54/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Accuchek траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2019.


ЈН T66/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Shimadzu и Ziehm
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2019.
Измена конкурсне документације - 12.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.03.2019.
Измена конкурсне документације - 15.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.04.2019.


ЈН A70/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Китови за израду фибринског лепка
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2019.


ЈН A73/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.

ЈН K78/2019 Јавна набавка Здравствени обрасци и други штампани материјал, корице историје болести, кесе за рендген филмове, кутије за патохистолошке плочице и калупе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "КОМАЗЕЦ" д.о.о. - 22.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору „Механограф-ју“д.о.о. - 22.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Механопринт" д.о.о. - 22.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Ваљевопринт" д.о.о. - 22.04.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „КОМАЗЕЦ” д.о.о. – 19.03.2020.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „ВАЉЕВОПРИНТ” д.о.о. – 19.03.2020.

ЈН T79/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета

Конкурсна документација
Позив за подношење понудa 
Одлука о додели уговора - 2.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2019.

21.02.2019.

ЈН А55/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе за апарат Contour plus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.03.2019.


ЈН К68/2019 Јавна набавка Дозиметријска мерења и контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућег зрачења и др.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2019.


ЈН A82/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 27.02.2019.
Измена конкурсне документације - 27.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 22.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM - 3 д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о. - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 8.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 8.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 8.04.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци ADOC – 11.04.2019.

20.02.2019.

ЈН A56/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање активног времена коагулације за апарате MEDTRONIC ACT II и ACT PLUS
Конкурсна документација 
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације - 27.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.04.2019.


ЈН A57/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEС 9240
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.


ЈН T59/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.04.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.04.2019.


ЈН T60/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.03.2019.
Измена конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 8.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.


ЈН K61/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за неуромониторинг
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН T74/2019 Јавна набавка Сијалице за ОП лампе, микроскопе,
изворе хладног светла

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.03.2019.
Измена конкурсне документације - 15.03.2019.
Појашњење конкурсне документације - 20.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2019.
Измена конкурсне документације - 20.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.03.2019.
Измена конкурсне документације - 21.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.04.2019.

ЈН K76/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ЕКГ апарат
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

19.02.2019.

ЈН 13T/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода, подразвода и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.04.2019.

ЈН AM18/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2019.

ЈН 18Т/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, поправци и сервисирању трафостаница и спољног кабловског развода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2019.

ЈН T45/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки стерилизатора и пратеће опреме, произвођача "GETINGE"

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2019.

ЈН K48/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ д.о.о. - 22.04.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „LABRA“ д.о.о. - 30.04.2019.

ЈН K62/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Филтери за сепсу
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2020.

18.02.2019.

ЈН TM17/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - томографа, произвођача Heidelberg Еngineering
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2019.

ЈН 21K/2019 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 7.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2019.
Измена конкурсне документације - 7.03.2019.
Одлука о додели уговора - 10.04.2019. 
Одлука о додели уговора 2 - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору СЗР "ДУНАВ ПЛАСТ" д.o.o. - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEDIKA PROJEKT" д.o.o. - 25.04.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 8.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ACOMA" д.o.o. - 16.08.2019.

ЈН K36/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 18.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2019.

ЈН A50/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 28.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2019.

ЈН T64/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Pentax

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2019.


ЈН T65/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача BK Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2019.

ЈН T67/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.03.2019.
Измена конкурсне документације - 22.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 24.04.2019.

14.02.2019.

ЈН КM11/2019 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и др. медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2019.

ЈН А35/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 13.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 29.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 29.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 29.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 29.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 29.03.2019.

ЈН T43/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2019.
Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2019.

ЈН Т52/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправкама инсталација за медицинске гасове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2019.
Измена конкурсне документације - 12.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.04.2019.

ЈН А53/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - стаплери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 27.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 27.03.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци MAKLER д.о.о. – 6.08.2019.

13.02.2019.

ЈН 11T/2019 Јавна набавка Услуге одгушења инсталација канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 12T/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.

ЈН КM15/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања система за евиденцију радног времена

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.02.2019.
Одлука о додели уговора - 28.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.03.2019.

ЈН A40/2019 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.02.2019.
Измена конкурсне документације - 27.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 27.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM 2 д.о.о. - 4.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA 2 д.о.о. - 4.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAКLER д.о.о. - 4.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 4.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL 2 д.о.о. - 4.04.2019.

ЈН A47/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2019.

ЈН T51/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања информационог система Инфомедис

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.03.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.04.2019.

12.02.2019.

ЈН 09КM/2019 Јавна набавка мале вредности Додатна опрема за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2019.


ЈН A32/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 22.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору LABRA д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT 2 д.о.о. - 26.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA 2 д.о.о. - 26.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA 2 д.о.о. - 26.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA 2 д.о.о. - 26.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS 2 д.о.о. - 3.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „ NEOMEDICA” д.о.о. – 10.09.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци AUSTRO LINE д.о.о. - 10.10.2019.


ЈН K37/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат CardioQ-ODM
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2019.

ЈН K38/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Прекривачи за грејање пацијената за апарат Mistral air
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2019.

ЈН K39/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2019.

ЈН K42/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2019.

ЈН K49/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.03.2019.
Измена конкурсне документације - 6.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2019. 
Одлука о додели уговора 2 - 8.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 25.04.2019.