11.02.2019.

ЈН T29/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарата за PCR произвођача Labnet
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2019.


ЈН T33/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.03.2019.
Измена конкурсне документације - 11.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.04.2019.


ЈН K44/2019 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "KARDIOMED" д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SN MEDIC" д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "STIGA" д.о.о. - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „GALEN-FOKUS“ д.о.о. - 10.04.2019.

8.02.2019.

ЈН TM14/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, произвођача Bistos
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.03.2019.


ЈН 17T/2019 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2019.
Измена конкурсне документације - 20.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 26.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2019.

ЈН 25T/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори и ЕЕГ апарати, произвођача Nihon Kohden

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2019.
Измена конкурсне документације - 7.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.03.2019.
Одлука о додели уговора - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.04.2019.

ЈН A31/2019 Јавна набавка Хемостатски материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.02.2019.
Измена конкурсне документације - 12.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2019.
Измена конкурсне документације - 14.02.2019.
Одлука о додели уговора - 8.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 22.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 22.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 22.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 22.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDINIC д.о.о. - 22.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS д.о.о. - 22.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о. - 22.03.2019.


ЈН A41/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за aпарат MULTIPLATE
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2019.

7.02.2019.

ЈН 08КM/2019 Јавна набавка мале вредности КЛИМА УРЕЂАЈИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.03.2019.

ЈН КM10/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.02.2019.
Измена конкурсне документације - 13.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 7.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "SEIBL TRADE" д.o.o. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "TOPCHEMIE MEDLAB" д.o.o. - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "GROSIS" д.o.o. - 20.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН 13TM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ваге, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 1.03.2019.

ЈН 14T/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.

ЈН 20K/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2019.


ЈН 23K/2019 Јавна набавка Кетриџи за апарат за деконтаминацију простора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2019.


ЈН A46/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 7.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AURORA2222 д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LICENTIS д.o.o. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA MEDICA д.o.o. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.o.o. - 27.03.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMALOGIST д.o.o. - 28.03.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму GALINOS PHARM д.o.o. - 28.03.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIKUNION д.o.o. - 28.03.2019. 
Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума - 1.04.2019.
Одлука о измени одлуке о обустави поступка јавне набавке - 1.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 3.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 3.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.04.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INO-PHARM д.o.o. - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SANOL S д.о.о. - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 3 - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM 2 д.o.o. - 19.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 2 д.o.o. - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INO-PHARM д.o.o. - 5.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 8.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GALINOS PHARM д.o.o. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 3 - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. 2 - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. 3 - 30.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 2 - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 3 - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA MEDICA д.o.o.- 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o.- 31.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 4 - 2.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 4 - 18.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 5 - 18.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. 3 - 20.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 6 - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AURORA2222 д.o.o. - 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 7 - 15.10.2019.  
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 8 - 1.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору LICENTIS д.o.o. - 1.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 5 - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. 4 - 4.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 9 - 8.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. 5 - 29.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 10 - 2.12.2019.  
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 11 - 17.12.2019.  
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 6 - 18.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. 2 - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. 6 - 20.12.2019.  
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 12 - 27.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 7 - 16.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 8 - 31.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору LICENTIS д.o.o. 2 - 31.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. 3 - 31.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AURORA2222 д.o.o. 2 - 4.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALINOS PHARM д.o.o. 2 - 4.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 13 - 4.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. 4 - 4.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. 7 - 4.02.2020.

6.02.2019.

ЈН 07TM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2019.
Измена конкурсне документације - 7.02.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 1.03.2019.

ЈН 12TM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2019.  

ЈН K22/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2019.


ЈН K24/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН A26/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2019.

ЈН K27/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за монитор за мерење хемодинамских параметара

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.


ЈН K28/2019 Јавна набавка Електроде за церебро-соматски неинвазивни оксиметар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН A30/2019 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2019.
Измена конкурсне документације - 14.02.2019.
Одлука о додели уговора - 25.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2019.

ЈН T34/2019 Јавна набавка Услуге обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.03.2019.

5.02.2019.

ЈН 09K/2019 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MEHANOGRAF-JU" д.o.o.- 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО" д.o.o. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEHANOPRINT" д.o.o. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VELEBIT" д.o.o.- 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ИВАЂО" д.o.o. - 21.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "FIDUCIA 011" д.o.o. - 27.07.2020.

ЈН 16T/2019 Јавна набавка Грађевински и грађевинско занатски радови

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2019.
Измена конкурсне документације - 7.02.2019.
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2019.
Измена конкурсне документације - 20.02.2019.
Појашњење конкурсне документације - 26.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.04.2019.

ЈН 19T/2019 Јавна набавка Радови на поправци, сервисирању и замени аутоматских клизних, закретних, роло и рото врата, механичких клизних врата и аутоматских рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2019.

1.02.2019.

ЈН 03AM/2019 Јавна набавка мале вредности Китови за детекцију антитела на аквапорин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.03.2019.


ЈН 04AM/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 011 MEDICAL GROUP д.o.o. - 28.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN – FOKUS д.o.o. - 28.02.2019.  
 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 1.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.o.o. - 5.03.2019.


ЈН 05AM/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за изоелектрично фокусирање ликвора из серума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2019.


ЈН 06КM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.02.2019.


ЈН 10A/2019 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.02.2019.
Измена конкурсне документације - 6.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.02.2019.
Измена конкурсне документације - 12.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.02.2019.
Измена прилога 6 - 12.02.2019.
Одлука о додели уговора - 7.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 21.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 MEDICAL SCIENCE д.о.о. - 21.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 21.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору REMED д.о.о. - 21.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 21.03.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „PROMEDIA” д.о.о. – 2.08.2019.


ЈН 15T/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2019.
Измена конкурсне документације - 21.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2019.

31.01.2019.

ЈН 03A/2019 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Одлука о додели уговора - 26.02.2019.
Oбавештење о закљученом уговору - 14.03.2019.

ЈН 04A/2019 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2019.
Измена конкурсне документације - 7.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 11.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.02.2019.
Измена конкурсне документације - 11.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.02.2019.
Одлука о додели уговора - 14.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору БЕОХЕМ-3 д.о.о. - 18.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED д.о.о. - 1.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору БЕОХЕМ-3 д.о.о. 2 - 1.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору DIAHEM-GRAMIM д.о.о. - 1.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 1.04.2019.

30.01.2019.

ЈН 05A/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 21.02.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 6.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.03.2019.

ЈН 06A/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.03.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 20.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 20.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 20.03.2019.

ЈН 08A/2019 Јавна набавка Сетови за липоферезу методом DALI

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.02.2019.
Измена конкурсне документације - 5.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2019.

10.01.2019.

ЈН 177TM/2018 Јавна набавка мале вредности Пројекат адаптације простора за смештај РТГ апарата на Клиници за ортопедску хирурхију и трауматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 29.01.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 1.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2019.


ЈН 478K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2019.
Измена конкурсне документације - 28.01.2019.
Појашњење конкурсне документације - 1.02.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 1.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.02.2019.
Измена конкурсне документације - 1.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 8.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "GALEN FOKUS" д.о.о. - 22.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Profesional Logistik" д.о.о. - 22.04.2019.


ЈН 544K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2019.
Измена конкурсне документације - 31.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED" д.о.о. - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "LABENA" д.о.о. - 15.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 15.04.2019.
 
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 16.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM" д.о.о. - 16.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 16.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Sinofarm" д.о.о. - 17.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 17.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Alfa Genetics" д.о.о. - 18.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Biologist Group" д.о.о. - 18.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.о.о. - 18.04.2019.

9.01.2019.

ЈН 542K/2018 Јавна набавка Текстилни програм: постељине, униформе и остало
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.01.2019.
Измена конкурсне документације - 11.01.2019.
Појашњење конкурсне документације - 16.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 1.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН 549A/2018 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.01.2019.
Измена конкурсне документације - 17.01.2019.
Прилози 3 и 6 - 17.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2019.
Измена конкурсне документације - 21.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 1.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.02.2019.
Измена конкурсне документације - 1.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.02.2019.
Одлука о додели уговора - 27.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "APTUS" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "B BRAUN ADRIA RSRB" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ECOTRADE BG" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Medy Ray" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SIRIUSPHARM" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "TELEMED" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Unifarm Medicom" д.о.о. - 12.03.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “DENTA BP PHARM“ д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору “LAYON“ д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору “OMNI MEDIKAL” д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору “VICOR” д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору Заједничка понуда групе понуђача „LAYON“ д.о.о. и „Unifarm Medicom“ д.о.о. - 13.03.2019.
Решење о исправци - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "PharmaSwiss" д.о.о. - 14.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 15.03.2019.

8.01.2019.

ЈН 552A/2018 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2019.
Измена конкурсне документације - 10.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019.
Измена конкурсне документације - 14.01.2019.
Измена прилога 6 - 14.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 28.02.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 4.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ALFA GENETICS д.о.о. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED д.о.о. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DUNAVPLAST szr - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 19.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 19.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GROSIS д.о.о. - 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 21.03.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „PROMEDIA” д.о.о. – 2.08.2019.

4.01.2019.

ЈН 521K/2018 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 6
Појашњење конкурсне документације - 15.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.01.2019.
Измена конкурсне документације - 15.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.03.2019. 
Решење о исправци грешке - 18.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED" д.о.о. - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ELTA 90MS" д.о.о. - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "NOVOS" д.о.о. - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFA GENETICS" д.о.о. - 26.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SINOFARM" д.о.о. - 27.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Biologist Group" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "DSP Chromatography" д.о.о.- 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 12.04.2019.

3.01.2019.

ЈН 534T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача Drager Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2019.
Измена конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.02.2019.
Измена конкурсне документације - 1.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.02.2019.
Одлука о додели уговора - 22.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2019.

ЈН 550A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SEBIA
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2019.


ЈН 551A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ADVANCED INSTRUMENTS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2019.

31.12.2018.

ЈН 499K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.01.2019.
Измена конкурсне документације - 25.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.01.2019.
Одлука о додели уговора - 12.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" д.o.o. - 6.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.o.o. - 12.03.2019.


ЈН 530T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.02.2019.


ЈН 531T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача Информатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2019.


ЈН 533T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Covidien (Puritan Benett, Airox)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.02.2019.


ЈН 536K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за Клинику за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2019.


ЈН 537A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.02.2019.


ЈН 538T/2018 Јавна набавка Техничка контрола лифтова и покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.02.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 26.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2019.


ЈН 539T/2018 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе различитих произвођача – манжетне
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2019.


ЈН 540T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки станица за кисеоник, азот субоксид и техничке пратеће опреме, произвођача "DRÄGER MEDICAL"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.01.2019.
Измена конкурсне документације - 14.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 8.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2019.


ЈН 543A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT-ALERT 3D
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2019.


ЈН 545A/2018 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 5.02.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ORTOKON д.о.о. - 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ORTOKON II д.о.о. - 7.11.2019.  


ЈН 546T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарат, произвођача AGFA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2019.
Измена конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2019.


ЈН 547A/2018 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2019.
Измена конкурсне документације - 10.01.2019.
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2019.
Измена конкурсне документације - 21.01.2019.
Измена прилога - 21.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.01.2019.
Измена конкурсне документације - 25.01.2019.
Измена прилога - 21.01.2019.  
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.02.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 4.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.03.2019.
Решење - 7.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 13.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTREX д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING II д.о.о.- 18.03.2019.

Предходно обавештење 2019.

27.12.2018.

ЈН 172TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања дефибрилатора произвођача Philips
редни број јавне набавке за текућу годину
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.01.2019.

ЈН 173TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања шприц пумпи, произвођача Medima
редни број јавне набавке за текућу годину
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2019.
Измена конкурсне документације - 3.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 23.01.2019.

ЈН 175КM/2018 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.01.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 27.07.2020.


ЈН 519K/2018 Јавна набавка Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по Клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 28.07.2020.

26.12.2018.

ЈН 524T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е-фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2019.

ЈН 527T/2018 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације на Клиници за хематологију – одељење чистих соба
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 8.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.02.2019.


ЈН 535T/2018 Јавна набавка Редовно одржавање покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.02.2019.