21.04.2020.

ЈН T177/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - магнетне резонанце, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2020.
Одлука о додели уговора - 28.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2020.

ЈН A179/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за вакуум систем за третирање рана негативним притиском
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 7.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.05.2020.

15.04.2020.

Обавештења о закљученом уговору РФЗО - I квартал 2020.
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 1
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 3
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 4
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 5
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 6
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 7
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 8
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 9
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 10
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 11
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 12
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 13
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 14
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 15
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 16
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 17
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 18
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 19
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 20
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 21
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 22
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 23
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 24
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 25
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 26
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 28
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 29

14.04.2020.

ЈН A175/2020 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.


ЈН A176/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума – 15.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 27.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 27.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 18.06.2020.


ЈН T178/2020 Јавна набавка Дозиметријска мерења и контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућег зрачења и др.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.04.2020.
Измена конкурсне документације - 21.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Институт за нуклеарне науке „Винча“ 1 - 15.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору Институт за нуклеарне науке „Винча“ 2 - 15.05.2020.

8.04.2020.

ЈН K173/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 15.06.2020.

7.04.2020.

ЈН TM41/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2020.
Одлука о додели уговора - 5.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2020.


ЈН T166/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.04.2020.
Измена конкурсне документације - 24.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.

ЈН K169/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Филтери за сепсу

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.


ЈН K171/2020 Јавна набавка Услуга оператера за прикупљање и транспорт цитостатског и хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 21.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.04.2020.
Измена конкурсне документације - 21.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 6.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 1.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору П1 - 12.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору П2 - 12.06.2020.


ЈН T172/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки компресора произвођача "ATLAS COPCO"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2020.

3.04.2020.

ЈН TM44/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.04.2020.
Измена конкурсне документације - 14.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.04.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020.


ЈН T154/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - интрааортне балон пумпе, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2020.


ЈН A170/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PROSPERA д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ARENA MEDING д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020.

2.04.2020.

ЈН K125/2020 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Одлука о додели уговора - 4.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “NOVOS ДОО Београд" - 22.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SUPERLAB ДОО Београд" - 22.06.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору „ALFAMED ДОО Београд“ - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ProMedia ДОО Кикинда" - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM ДОО Београд" - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „VICOR ДОО Београд“- 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ALFA GENETICS ДОО Београд“ - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „LABENA ДОО Београд“ - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „RTC ДОО Београд“ - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ELTA 90 Medical Science ДОО Београд“ - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN ДОО Београд" - 26.06.2020.


ЈН T139/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.04.2020.
Измена конкурсне документације - 23.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.06.2020.

1.04.2020.

ЈН T145/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања биротехничке опреме - фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2020.


ЈН T146/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.


ЈН T147/2020 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2020.


ЈН T148/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.


ЈН T149/2020 Јавна набавка Услуга текућег одржавања рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2020.
Измена конкурсне документације - 24.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.


ЈН T158/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.04.2020.


ЈН A163/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2020.
Измена конкурсне документације - 8.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020.

Измена моделa уговора - 10.04.2020.
Одлука о закључењу оквирног споразума - 27.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 4.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 8.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 8.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 25.05.2020.

30.03.2020.

ЈН AM40/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.04.2020.


ЈН AM42/2020 Јавна набавка мале вредности Китови за детекцију антитела на аквапорин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2020.


ЈН T128/2020 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.


ЈН A168/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 13.05.2020.

27.03.2020.

ЈН T136/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.

ЈН T155/2020 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.04.2020.
Измена конкурсне документације - 9.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.


ЈН T156/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца,  произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.

ЈН A159/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM -3 д.о.о. - 19.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 19.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 19.05.2020.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MD SOLUTIONS д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 21.05.2020.

ЈН A160/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 29.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.04.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIMIDA д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PTM д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 18.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 18.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 19.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 19.06.2020.

ЈН A164/2020 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2020.
Измена конкурсне документације - 24.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору Amicus SRB д.о.о. - 23.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KIBID д.о.о - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.o.o. - 28.04.2020.

ЈН A167/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2020.

26.03.2020.

ЈН Т134/2020 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.

ЈН Т140/2020 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.05.2020.

ЈН A161/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарат miniVidas произвођача BIOMERIEUX

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2020.


ЈН A165/2020 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 30.04.2020.

24.03.2020.

ЈН T143/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе, произвођача "MMM"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2020.
Измена конкурсне документације - 27.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.03.2020.
Одлука о додели уговора - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2020.


ЈН A152/2020 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2020. 
Решење о исправци грешке - 27.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED д.о.о. - 5.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору БЕОХЕМ-3 д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DIAHEM-GRAMIM д.о.о. - 11.05.2020.

23.03.2020.

ЈН A132/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 14.05.2020.


ЈН T137/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton, ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, ЕЕГ апарат и ЦТГ апарата произвођача NihonKohden, микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss, перфузионe пумпe, произвођача Codan Argus AG ОП лампе, произвођача Mach, и ОП столови, произвођача Schmitz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2020.


ЈН A151/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ORTHOAID" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "PROSPERA" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 8.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 2 - 18.06.2020.

19.03.2020.

ЈН TM37/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2020.


ЈН T124/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача Информатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020.
Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 12.06.2020.

ЈН A131/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2020.
Одлука о додели уговора - 27.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 8.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 13.05.2020.

ЈН A142/2020 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 23.04.2020.

18.03.2020.

ЈН A129/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена прилога 6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 30.04.2020.


ЈН A138/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.