27.05.2020.

ЈН КM53/2020 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "METAL FURNITURE PLUS" д.o.o. - 16.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "METAL LINEX" д.o.o. - 16.09.2020.

ЈН TM50/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2020.

22.05.2020.

ЈН T200/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за терапију кисеоником, аспиратори, трајне и торакалне дренаже, инхалатори, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.

13.05.2020.

ЈН TM45/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за ЕКГ мониторе и дефибрилаторе произвођача Nihon Kohden и респираторе, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2020.
Измена конкурсне документације - 20.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.05.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2020.
Измена конкурсне документације - 22.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2020
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.05.2020.
Измена конкурсне документације - 25.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - 26.06.2020.


ЈН A197/2020 Јавна набавка Оксигенатори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 18.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору DIJAGFARM д.о.о. - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 18.06.2020.

6.05.2020.

ЈН TM39/2020 Јавна набавка мале вредности Матреријал за одржавање телефонских централа, апарата и инсталација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2020.

ЈН T185/2020 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.05.2020.
Измена конкурсне документације - 11.05.2020.
Одлука о додели уговора - 19.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН A186/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 18.05.2020.
Одлука о додели уговора - 18.06.2020. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 30.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору DIJAMED д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 1.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 2.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 2.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 2.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 3.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak OLYMPUS Czech Group s.r.o. - 3.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 9.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. 2 - 16.07.2020. 
Решење о исправци грешке - 31.07.2020.

ЈН A193/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 11.05.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 3.06.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму APTUS д.о.о. - 18.06.2020.

29.04.2020.

ЈН A184/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 8.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.05.2020.
Измена конкурсне документације - 8.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 3.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM – 3 д.о.о. - 3.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору Uni-chem д.о.о. - 3.06.2020.

ЈН A187/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 11.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.05.2020.
Измена конкурсне документације - 11.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 1.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM д.о.о. - 1.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARMA д.о.о. - 1.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору PFIZER SRB д.о.о. - 1.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 15.06.2020.

21.04.2020.

ЈН T177/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - магнетне резонанце, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2020.
Одлука о додели уговора - 28.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2020.

ЈН A179/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за вакуум систем за третирање рана негативним притиском
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 7.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.05.2020.

15.04.2020.

Обавештења о закљученом уговору РФЗО - I квартал 2020.
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 1
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 3
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 4
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 5
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 6
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 7
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 8
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 9
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 10
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 11
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 12
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 13
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 14
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 15
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 16
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 17
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 18
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 19
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 20
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 21
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 22
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 23
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 24
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 25
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 26
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 28
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО 29

14.04.2020.

ЈН A175/2020 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.


ЈН A176/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума – 15.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 27.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 27.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 18.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 2 - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 24.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 3 - 7.04.2021.  
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 3 - 7.04.2021.


ЈН T178/2020 Јавна набавка Дозиметријска мерења и контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућег зрачења и др.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.04.2020.
Измена конкурсне документације - 21.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Институт за нуклеарне науке „Винча“ 1 - 15.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору Институт за нуклеарне науке „Винча“ 2 - 15.05.2020.

8.04.2020.

ЈН K173/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 15.06.2020.