29.05.2019.

ЈН T250/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.06.2019.
Измена конкурсне документације - 10.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.06.2019.
Измена конкурсне документације - 28.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.

ЈН A256/2019 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2019.
Измена конкурсне документације - 4.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору KIBID д.о.о. - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 17.07.2019.

28.05.2019.

ЈН КM61/2019 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.06.2019.

ЈН AM68/2019 Јавна набавка мале вредности Тест траке за испитивање урина

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН A245/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Картице за одређивање активног времена коагулације за апарат Cascade Abrazo
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

ЈН T253/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача GE Healthcare Technologies

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 26.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.

27.05.2019.

ЈН TM64/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2019.


ЈН T241/2019 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.

ЈН A243/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију за добро из партије број 118

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

24.05.2019.

ЈН AM63/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови и потрошни материјал - Western Blot za HIV i HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН AM67/2019 Јавна набавка мале вредности Тест за окултно крварење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2019.

ЈН T236/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде на Клиници за неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН T237/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге, са пројектом лифта са возним окном, на Клиници за психијатрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН T240/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2019.

ЈН T242/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију, произвођача Medec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A269/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Iris diagnostics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.

22.05.2019.

ЈН A238/2019 Јавна набавка Хируршки клипсеви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 5.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 5.07.2019.

ЈН T239/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - операционе лампе, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.06.2019.
Измена конкурсне документације - 20.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.06.2019.
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A246/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019.
Измена конкурсне документације - 27.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 3.06.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ASTRO-LINE д.o.o. - 12.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B Braun Adria RSRB д.o.o. - 12.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Маклер д.о.о. - 12.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMG PHARM д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MARK MEDICAL д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Medi Ray д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEFASER MEDICAL д.о.о. - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AKO MED д.о.о. - 17.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. - 24.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 2 - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 5.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 2 - 12.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 3 - 27.08.2019.  
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 3 - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 3 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 4 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 2 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 5.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 13.09.2019.

17.05.2019.

ЈН T221/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.


ЈН A233/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 2.07.2019.


ЈН A235/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019.
 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MERCK д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о.- 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о.- 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 5.07.2019.

16.05.2019.

ЈН TM58/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.

14.05.2019.

ЈН T203/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН A224/2019 Јавна набавка Кохлеарни импланти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T225/2019 Јавна набавка Услуге одржавања вентилационе опреме, развода флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.


ЈН A230/2019 Јавна набавка Оксигенатори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 2.07.2019.

13.05.2019.

ЈН КM43/2019 Јавна набавка мале вредности КАСКО ОСИГУРАЊЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН TM57/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампача РТГ филмова, Codonics

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T227/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2019.


ЈН T229/2019 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019.

10.05.2019.

ЈН КM53/2019 Јавна набавка мале вредности Репрезентација (безалкохолна пића, шећер, кафа, чајеви и храна)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.05.2019.
Измена конкурсне документације - 16.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „LUKI-KOMERC“ д.о.о. - 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TIM 99“ д.о.о. - 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „VIOPROM“ д.о.о. - 17.06.2019.

ЈН T223/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сала, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2019.

ЈН T231/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарат за еластографију, произвођача Echosens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.06.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019.

9.05.2019.

ЈН T204/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.06.2019.
Измена конкурсне документације - 3.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 26.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2019.


ЈН T228/2019 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.07.2019.

ЈН K232/2019 Јавна набавка ПРИРОДНИ ГАС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.05.2019.
Измена конкурсне документације - 10.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.06.2019.

8.05.2019.

ЈН A208/2019 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GAK - 16.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору HEMATOLOGIJA - 16.07.2019.

7.05.2019.

ЈН A210/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 21.06.2019.


ЈН A216/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача BECKMAN COULTER
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T222/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2019.

ЈН T226/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

3.05.2019.

ЈН TM56/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аудиометри и тимпанометри, произвођача Interacoustics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН T212/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ОП микроскопе, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.05.2019.
Измена конкурсне документације - 31.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.


ЈН T213/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.

ЈН T217/2019 Јавна набавка Резервни делови за поправку операционог микроскопа Пентеро, произвођача Carl Zeiss

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 8.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T219/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2019.

30.04.2019.

ЈН K205/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за моторне системе произвођача Aesculap
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.05.2019.
Измена конкурсне документације - 24.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T206/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и ергоспирометар, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.05.2019.
Измена конкурсне документације - 27.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.05.2019.
Измена конкурсне документације - 28.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.


ЈН T207/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019.


ЈН K209/2019 Јавна набавка Услуга оператера за прикупљање и транспорт цитостатског и хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INVESTFARM-IMPEX д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору INVESTFARM-IMPEX д.о.о. 2 - 21.06.2019.

25.04.2019.

ЈН K158/2019 Јавна набавка Услуге одржавања хигијене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2019.
Измена конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.05.2019.
Измена конкурсне документације - 17.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.05.2019.
Измена конкурсне документације - 31.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019.


ЈН K211/2019 Јавна набавка Услуга фиксне телефоније
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.05.2019.
Одлука о додели уговора - 24.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.

ЈН A218/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.