8.04.2020.

ЈН K173/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 15.06.2020.

7.04.2020.

ЈН TM41/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2020.
Одлука о додели уговора - 5.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2020.


ЈН T166/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.04.2020.
Измена конкурсне документације - 24.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.

ЈН K169/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Филтери за сепсу

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.


ЈН K171/2020 Јавна набавка Услуга оператера за прикупљање и транспорт цитостатског и хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 21.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.04.2020.
Измена конкурсне документације - 21.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 6.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 1.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору П1 - 12.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору П2 - 12.06.2020.


ЈН T172/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки компресора произвођача "ATLAS COPCO"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2020.

3.04.2020.

ЈН TM44/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.04.2020.
Измена конкурсне документације - 14.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.04.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020.


ЈН T154/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - интрааортне балон пумпе, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2020.


ЈН A170/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PROSPERA д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ARENA MEDING д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 29.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. 2 - 8.02.2021.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 2 - 8.02.2021

2.04.2020.

ЈН K125/2020 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Одлука о додели уговора - 4.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “NOVOS ДОО Београд" - 22.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SUPERLAB ДОО Београд" - 22.06.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору „ALFAMED ДОО Београд“ - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ProMedia ДОО Кикинда" - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM ДОО Београд" - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „VICOR ДОО Београд“- 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ALFA GENETICS ДОО Београд“ - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „LABENA ДОО Београд“ - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „RTC ДОО Београд“ - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ELTA 90 Medical Science ДОО Београд“ - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN ДОО Београд" - 26.06.2020.


ЈН T139/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.04.2020.
Измена конкурсне документације - 23.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.06.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 13.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2020.

1.04.2020.

ЈН T145/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања биротехничке опреме - фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2020.


ЈН T146/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.


ЈН T147/2020 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2020.


ЈН T148/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.


ЈН T149/2020 Јавна набавка Услуга текућег одржавања рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2020.
Измена конкурсне документације - 24.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.


ЈН T158/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.04.2020.


ЈН A163/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2020.
Измена конкурсне документације - 8.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020.

Измена моделa уговора - 10.04.2020.
Одлука о закључењу оквирног споразума - 27.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 4.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 8.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 8.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 25.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 3 - 10.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 4 - 18.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР д.о.о. 5 - 29.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG - 9.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 6 - 3.01.2021.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 7 - 19.03.2021.

30.03.2020.

ЈН AM40/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.04.2020.


ЈН AM42/2020 Јавна набавка мале вредности Китови за детекцију антитела на аквапорин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2020.


ЈН T128/2020 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.


ЈН A168/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 13.05.2020.

27.03.2020.

ЈН T136/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.

ЈН T155/2020 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.04.2020.
Измена конкурсне документације - 9.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.


ЈН T156/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца,  произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.

ЈН A159/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM -3 д.о.о. - 19.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 19.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 19.05.2020.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MD SOLUTIONS д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 21.05.2020.

ЈН A160/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 29.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.04.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIMIDA д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PTM д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 18.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 18.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 19.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 19.06.2020.

ЈН A164/2020 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2020.
Измена конкурсне документације - 24.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору Amicus SRB д.о.о. - 23.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KIBID д.о.о - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.o.o. - 28.04.2020.

ЈН A167/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2020.

26.03.2020.

ЈН Т134/2020 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.

ЈН Т140/2020 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН A161/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарат miniVidas произвођача BIOMERIEUX

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2020.


ЈН A165/2020 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 30.04.2020.

24.03.2020.

ЈН T143/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе, произвођача "MMM"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2020.
Измена конкурсне документације - 27.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.03.2020.
Одлука о додели уговора - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2020.


ЈН A152/2020 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2020. 
Решење о исправци грешке - 27.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED д.о.о. - 5.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору БЕОХЕМ-3 д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DIAHEM-GRAMIM д.о.о. - 11.05.2020.

23.03.2020.

ЈН A132/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 14.05.2020.


ЈН T137/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton, ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, ЕЕГ апарат и ЦТГ апарата произвођача NihonKohden, микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss, перфузионe пумпe, произвођача Codan Argus AG ОП лампе, произвођача Mach, и ОП столови, произвођача Schmitz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2020.


ЈН A151/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ORTHOAID" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "PROSPERA" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 8.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 2 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору ПРОСПЕРА д.о.о. 3 - 9.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 4 - 19.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 3.12.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 5 - 30.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 6 - 4.01.2021. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 7 - 12.03.2021.

20.03.2020.

ЈН T44/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН A130/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDALEX д.о.о. - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 18.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. 2 - 10.09.2020.  

ЈН А141/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.05.2020.

19.03.2020.

ЈН TM37/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2020.


ЈН T124/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача Информатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020.
Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 12.06.2020.

ЈН A131/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2020.
Одлука о додели уговора - 27.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 8.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 13.05.2020.

ЈН A142/2020 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 23.04.2020.

18.03.2020.

ЈН A129/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена прилога 6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 30.04.2020.


ЈН A138/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.

12.03.2020.

ЈН TM35/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, произвођача Bistos
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.04.2020.

ЈН T112/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја и постројења за пречишћавање воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 28.04.2020.

ЈН T115/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2020.

ЈН A122/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.03.2020.
Измена конкурсне документације - 26.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2020. 
Решење о исправци грешке - 24.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору IRIS OČNA PROTETIKA д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 8.05.2020.

ЈН T123/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер Somatom Definition, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.05.2020.

11.03.2020.

ЈН TM32/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања система за евиденцију радног времена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.


ЈН A110/2020 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 3.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 16.04.2020.


ЈН T113/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.


ЈН T114/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.


ЈН A121/2020 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED д.о.о. - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору DUNAV - PLAST - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALFA GENETICS д.о.о. - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 23.04.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци VICOR д.о.о. – 18.05.2020.

9.03.2020.

ЈН T116/2020 Јавна набавка Услуге обезбеђења Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2020.
Измена конкурсне документације - 20.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2020.
Измена конкурсне документације - 27.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Драгер техника д.о.о. партија 1 - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Драгер техника д.о.о. партија 2 - 26.05.2020.  

ЈН T118/2020 Јавна набавка Услуге обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2020.


ЈН K119/2020 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 27.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

6.03.2020.

ЈН T66/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему - тонери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.03.2020.
Измена конкурсне документације - 10.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.04.2020.

ЈН K104/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за неуромониторинг

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

ЈН K120/2020 Јавна набавка Медицинска опрема: 81- 1 (Видео и фибероптички бронхоскоп)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2020.