19.07.2019.

ЈН T315/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T316/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T323/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 23.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.08.2019.


ЈН T324/2019 Јавна набавка Завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2019.

1.07.2019.

ЈН A307/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 25.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 25.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 12.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 12.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о. - 12.08.2019.


ЈН A314/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 15.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 29.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 29.08.2019.

28.06.2019.

ЈН TM80/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.07.2019.
Измена конкурсне документације - 4.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.

ЈН TM81/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пипете, пипетори, pH-метри и спектрофотометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019.

ЈН TM83/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за хемодијализу, произвођача Fresenius
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.07.2019.
Измена конкурсне документације - 4.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019.

ЈН T305/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - микроскопи, произвођача Olympus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2019.

ЈН K306/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-3

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2019.

ЈН T308/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарат за еластографију, произвођача Echosens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019.

ЈН T311/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања ласерских камера и рендген апарата, произвођача Carestream
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 24.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

27.06.2019.

ЈН КM84/2019 Јавна набавка мале вредности Пелене за одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T273/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 27.06.2019
Обавештење о закљученом уговору - 4.07.2019.

ЈН T310/2019 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.08.2019.
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 21.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2019.

ЈН T317/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања – рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2019.

20.06.2019.

ЈН КM82/2019 Јавна набавка мале вредности КЛИМА УРЕЂАЈИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.


ЈН K285/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: 85-1 РЕСПИРАТОРИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2019.

ЈН T289/2019 Јавна набавка Енергенти - гориво за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.09.2019.

ЈН T291/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача Mindray

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.

ЈН T292/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2019.
Измена конкурсне документације - 25.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.07.2019.
Измена конкурсне документације - 1.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019.

ЈН T294/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2019.
Измена конкурсне документације - 25.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T295/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију ОП сале и интензивне неге са пратећим просторијама на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2019.

ЈН T297/2019 Јавна набавка Набавка резервног дела, ултразвучне сонде за поправку ултразвучног апарата Acuson S1000 произвођача Siemens, за потребе Клинике за васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.07.2019.
Измена конкурсне документације - 17.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T298/2019 Јавна набавка Набавка резервног дела, конвексне ултразвучне сонде, за поправку ултразвучног апарата TUS A-300 APLIO 300 произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2019.

ЈН A299/2019 Јавна набавка Медицинска пластика

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2019.
Измена конкурсне документације - 25.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 26.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “LAYON“ д.о.о. - 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “ЕCOtrade BG“ - 7.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору “SIRIUSPHARM“ д.о.о. - 7.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “OMNI MEDICAL“ д.о.о. - 8.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 9.08.2019.

19.06.2019.

ЈН КM77/2019 Јавна набавка мале вредности Душеци за болесничке кревете и антидекубитални душеци, јастуци и ћебад
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.06.2019.
Измена конкурсне документације - 24.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.06.2019.
Одлука о додели уговора - 5.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.

ЈН T293/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.08.2019.

17.06.2019.

ЈН TM62/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.


ЈН КM66/2019 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 8.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.

ЈН TM78/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 9.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019.

ЈН K248/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A286/2019 Јавна набавка РАДИОФАРМАК: FDG од 125mCi

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.

ЈН K287/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за нуклеарну медицину и ПЕТ центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 1.08.2019.

14.06.2019.

ЈН А279/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 22.07.2019.
Решење о исправци грешке - 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору АPTUS д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 8.08.2019.

ЈН T284/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.07.2019.
Измена конкурсне документације - 12.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.07.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.07.2019.
Измена конкурсне документације - 18.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.07.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.07.2019.
Измена конкурсне документације - 22.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.07.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.07.2019.
Измена конкурсне документације - 24.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.08.2019.

13.06.2019.

ЈН A278/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.06.2019.
Измена конкурсне документације - 17.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 25.07.2019.


ЈН T282/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки аутоматских командних табли за кисеоник и азот субоксид произвођача "HEYER"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 19.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 19.07.2019.


ЈН A296/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицинска пластика
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2019.