11.06.2019.

ЈН A274/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 12.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Инел Медик ВП д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAC’S MEDICAL SEE д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Nefaser Medical д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 26.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm д.о.о. - 29.07.2019.
 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН T276/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци мобилних система за беспрекидно напајање УПС до 5000VA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2019.

ЈН T277/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци стационарних система за беспрекидно напајање и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2019.

ЈН K283/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача Conmed Linvatec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2019.

6.06.2019.

ЈН КM65/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.06.2019.
Измена конкурсне документације - 14.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.07.2019.

ЈН K234/2019 Јавна набавка Медицинска опрема за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.06.2019.
Измена конкурсне документације - 28.06.2019.
Појашњење конкурсне документације - 5.07.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.07.2019.
Измена конкурсне документације - 5.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOLINE"д.o.o. - 16.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEDIPRO MPM"д.o.o. - 16.08.2019.

ЈН K244/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 17.06.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.06.2019.

ЈН K251/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 10.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.06.2019.
Измена конкурсне документације - 10.06.2019.
Одлука о додели уговора - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.

ЈН K255/2019 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.08.2019.

5.06.2019.

ЈН AM76/2019 Јавна набавка мале вредности Катетери и електроде за РФ аблацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.


ЈН A259/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена Прилози 3 и 7 - 11.06.2019.
Појашњење конкурсне документације - 12.06.2019.
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 19.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена Прилози 3 и 7 - 19.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.06.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена Прилози 3 и 7 - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019.
 
Одлука о додели уговора - 16.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Измена одлуке о додели уговора - 25.07.2019.
Измена одлуке о о обустави поступка јавне набавке - 25.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTREX д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIE FARM д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group с.р.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL д.о.о. - 1.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору METRECO д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. 2 - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 5.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 2 – 5.08.2019. 
Решење о исправци грешке - 6.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 2 - 30.08.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „MEDTRONIC SRBIJA” д.о.о. – 16.09.2019.

4.06.2019.

ЈН A247/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Одлука о додели уговора - 10.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR SRB д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору СЗР ТОДОРОВИЋ, Дејан Тодоровић – пр. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 25.07.2019.

ЈН A252/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 14.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019. 
Измена одлуке о додели уговора - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору DIJAMED д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору OGRANAK OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o. u Beogradu - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН T275/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ламинарне коморе различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2019.
Измена конкурсне документације - 12.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2019.
Измена конкурсне документације - 2.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.

3.06.2019.

ЈН A249/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 11.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.


ЈН A260/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2019.


ЈН A261/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача EKF за потребе Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2019.


ЈН A262/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2019.


ЈН A265/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 22.07.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору LABTEH д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 13.08.2019.


ЈН K267/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Alfa Genetics" д.о.о. - 14.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Biologist Group" д.о.о. - 14.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 14.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 14.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Biomedica MP" д.о.о. - 15.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Galen Fokus" д.о.о. - 15.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.о.о. - 15.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM" д.о.о. - 16.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED" д.о.о. - 19.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 19.08.2019.


ЈН A270/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Nihon Kohden за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2019.


ЈН K272/2019 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ELTA 90MS" д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 26.07.2019.

31.05.2019.

ЈН TM70/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге репарације хирушких инструмената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.

ЈН AM71/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за одређивање оксалата

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.


ЈН AM72/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање протромбинског времена из узорка капиларне крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.06.2019.
Измена конкурсне документације - 6.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.06.2019.
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.07.2019.

ЈН AM73/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Snibe
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.06.2019.

ЈН AM75/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача-RANDOX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.

ЈН A254/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LABTEH“ д.о.о. - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору LABTEH“ д.о.о. - 19.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору LABTEH“ д.о.о. 2 - 16.09.2019. 

ЈН A257/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM -3 д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН A258/2019 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.06.2019.
Измена конкурсне документације - 5.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН A264/2019 Јавна набавка Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.

ЈН T268/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ЕКГ, мониторе, дефибрилаторе, произвођача Nihon Kohden и респиратора, произвођача Hamilton

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 31.07.2019.

29.05.2019.

ЈН T250/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.06.2019.
Измена конкурсне документације - 10.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.06.2019.
Измена конкурсне документације - 28.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.

ЈН A256/2019 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2019.
Измена конкурсне документације - 4.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору KIBID д.о.о. - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 17.07.2019.

28.05.2019.

ЈН КM61/2019 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.06.2019.

ЈН AM68/2019 Јавна набавка мале вредности Тест траке за испитивање урина

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН A245/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Картице за одређивање активног времена коагулације за апарат Cascade Abrazo
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

ЈН T253/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача GE Healthcare Technologies

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 26.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.

27.05.2019.

ЈН TM64/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2019.


ЈН T241/2019 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.

ЈН A243/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију за добро из партије број 118

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

24.05.2019.

ЈН AM63/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови и потрошни материјал - Western Blot za HIV i HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН AM67/2019 Јавна набавка мале вредности Тест за окултно крварење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2019.

ЈН T236/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде на Клиници за неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН T237/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге, са пројектом лифта са возним окном, на Клиници за психијатрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН T240/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2019.

ЈН T242/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију, произвођача Medec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A269/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Iris diagnostics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.

22.05.2019.

ЈН A238/2019 Јавна набавка Хируршки клипсеви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 5.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 5.07.2019.

ЈН T239/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - операционе лампе, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.06.2019.
Измена конкурсне документације - 20.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.06.2019.
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A246/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019.
Измена конкурсне документације - 27.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 3.06.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ASTRO-LINE д.o.o. - 12.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B Braun Adria RSRB д.o.o. - 12.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Маклер д.о.о. - 12.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMG PHARM д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MARK MEDICAL д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Medi Ray д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEFASER MEDICAL д.о.о. - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AKO MED д.о.о. - 17.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. - 24.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 2 - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 5.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 2 - 12.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 3 - 27.08.2019.  
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 3 - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 3 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 4 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 2 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 5.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 4 - 9.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. 2 - 13.11.2019.  

17.05.2019.

ЈН T221/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.


ЈН A233/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 2.07.2019.


ЈН A235/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019.
 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MERCK д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о.- 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о.- 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 5.07.2019.

16.05.2019.

ЈН TM58/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.

14.05.2019.

ЈН T203/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН A224/2019 Јавна набавка Кохлеарни импланти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T225/2019 Јавна набавка Услуге одржавања вентилационе опреме, развода флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.


ЈН A230/2019 Јавна набавка Оксигенатори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 2.07.2019.

13.05.2019.

ЈН КM43/2019 Јавна набавка мале вредности КАСКО ОСИГУРАЊЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН TM57/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампача РТГ филмова, Codonics

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T227/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2019.


ЈН T229/2019 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019.

10.05.2019.

ЈН КM53/2019 Јавна набавка мале вредности Репрезентација (безалкохолна пића, шећер, кафа, чајеви и храна)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.05.2019.
Измена конкурсне документације - 16.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „LUKI-KOMERC“ д.о.о. - 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TIM 99“ д.о.о. - 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „VIOPROM“ д.о.о. - 17.06.2019.

ЈН T223/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сала, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2019.

ЈН T231/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарат за еластографију, произвођача Echosens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.06.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019.