2.03.2020.

ЈН TM28/2020 Јавна набавка мале вредности Сервисирање виљушкара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2020.

ЈН A81/2020 Јавна набавка Програмабилна имплатибилна пумпа за доставу лекова са сетом делова и катетера за доставу лека у интратекални простор за терапију бола и спастицитета

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена конкурсне документације - 5.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 1.04.2020.


ЈН K99/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе "Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена конкурсне документације - 5.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „LABRA“ д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MAR MEDICA“ д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „PROXIMA“ д.о.о. - 24.04.2020.


ЈН K100/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ултразвучни, високо селективни, аспирациони апарат CUSA EXCEL
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

28.02.2020.

ЈН K84/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН K89/2020 Јавна набавка Здравствени обрасци и други штампани материјал, корице историје болести, кесе за рендген филмове, кутије за патохистолошке плочице и калупе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму МЕХАНОГРАФ-ЈУ“ ДОО - 29.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “МЕХАНОПРИНТ“ ДОО - 29.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “КОМАЗЕЦ“ ДОО - 4.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “ВАЉЕВOПРИНТ“ ДОО - 4.05.2020.

ЈН A102/2020 Јавна набавка
Одлука о закључењу оквирног споразума - 28.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 19.01.2021.

27.02.2020.

ЈН КM16/2020 Јавна набавка мале вредности Сет германијумских фантома
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.04.2020.

ЈН AM24/2020 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за изоелектрично фокусирање ликвора из серума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.04.2020.

ЈН AM29/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.05.2020.

ЈН T93/2020 Јавна набавка Услуге одржавања вентилационе опреме, развода флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.04.2020.

ЈН A98/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2020.

ЈН A101/2020 Јавна набавка Реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.о.о. - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ИНН "ВИНЧА" Спољнотрговински промет - 10.04.2020.

ЈН A105/2020 Јавна набавка Специфични потрошни материјал за потребе Клинике за урологију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена прилога 6 - 5.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAR MEDICA д.о.о. - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAR MEDICA д.о.о. - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 3.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 2 - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 6.03.2020.

26.02.2020.

ЈН TM25/2020 Јавна набавка мале вредности Молерско фарбарски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 4.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.03.2020.
Измена конкурсне документације - 4.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.03.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 31.03.2020.


ЈН TM26/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за столарске радове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.03.2020.

ЈН T92/2020 Јавна набавка Услуге одржавања пумпи и електромотора у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о закљученом уговору - 6.04.2020.

ЈН А106/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена прилога 6 - 2.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 3.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 21.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 21.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 21.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 22.04.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 24.06.2020.

25.02.2020.

ЈН T79/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Mindray
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

ЈН A109/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020.

24.02.2020.

ЈН TM27/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2020.
Измена конкурсне документације - 3.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2020.

ЈН A87/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 28.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2020.
Измена конкурсне документације - 3.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 24.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору INETRFORTAS MEDICAL д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору LABRA д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 15.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MACS MEDICAL SEE д.о.о. - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 24.04.2020.

ЈН T91/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - aпарат за компјутеризовано видно поље и систем за оптичку кохерентну томографију произвођача, Optopol Techn. S.A

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020.

ЈН A95/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.02.2020.
Измена конкурсне документације - 27.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 7.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору Самостална занатска радња „ТОДОРОВИЋ“ - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 29.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору CONING PPI д.о.о. - 30.04.2020.


ЈН T97/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.03.2020.
Измена конкурсне документације - 10.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

19.02.2020.

ЈН A80/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Китови за израду фибринског лепка
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.

ЈН T86/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦР, камере, филм процесори и РТГ, произвођача Agfa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.04.2020.

ЈН А88/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2020.
Измена конкурсне документације - 28.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 23.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALEN – FOKUS д.о.о. - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 13.04.2020.

18.02.2020.

ЈН AM23/2020 Јавна набавка мале вредности Материјал за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазма сепарације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2020.

ЈН A77/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена Моделa уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.02.2020.
Измена конкурсне документације - 25.02.2020.
 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 11.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.03.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MARK MEDICAL д.о.о. - 18.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NARCISSUS д.о.о. - 18.03.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.o. - 19.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NARCISSUS д.о.о. - 10.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 30.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. 2 - 11.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - MARK MEDICAL д.о.о. 3 – 29.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору NARCISSUS д.о.о. 2 - 29.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору NARCISSUS д.о.о. 3 - 29.09.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору - MARK MEDICAL д.о.о. 4 – 6.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору - MARK MEDICAL д.о.о. 5 – 9.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - MARK MEDICAL д.о.о. 6 – 2.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору - MARK MEDICAL д.о.о. 7 – 7.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору - MARK MEDICAL д.о.о. 8 – 18.01.2021.

ЈН A82/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 31.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 9.04.2020.

14.02.2020.

ЈН КM19/2020 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.03.2020.


ЈН TM20/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аспиратора, произвођача Medela
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

ЈН TM22/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена конкурсне документације - 21.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2020.

ЈН A65/2020 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2020.
Измена конкурсне документације - 28.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 1.04.2020.

ЈН A68/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 26.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 26.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.02.2020.
Измена конкурсне документације - 26.02.2020.
Измена прилога 3, 6, 7 - 26.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 27.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 23.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020. 
Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума - 27.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMICUS SRB д.о.о. - 31.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму IVEX д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму OMNI MEDIKAL д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ORTHOAID д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TELEMED д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 31.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 31.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 2 - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. 2 - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму OMNI MEDIKAL д.о.о. 2 - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNIFARM MEDICOM д.о.о. 2 - 7.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. 2 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. 2 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PRIZMA TRADE д.о.о. - 8.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 2 - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 3 - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. 2 - 9.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ENGEL д.о.о. - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 3 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 4 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 3 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PRIZMA TRADE д.о.о. - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору IVEX д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 14.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 4 - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 5 - 7.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. 2 - 18.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. 2 - 14.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 6 - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 4 - 27.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. 2 - 28.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. 4 - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 2 - 2.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. 3 - 3.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. 2 - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 7 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 8 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 3 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 4 - 21.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. 3 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 5 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 6 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. 2 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. 5 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 2 - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. 4 - 22.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 3 - 22.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PRIZMA TRADE д.о.о. 2 - 28.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. 5 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 9 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 10 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. 4 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. 3 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 5 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 6 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 2 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 5 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 6 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 7 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 8 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 4 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. 3 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. 6 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. 7 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 3 - 1.12.2020.

ЈН T73/2020 Јавна набавка Услуге одржавања инсталације климатизације, водени и ваздушни део
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2020.

ЈН A76/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Течнe подлогe и реагенси за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020.

ЈН A85/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.

ЈН T90/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - скенери CXL I One, произвођача Тoshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена конкурсне документације - 21.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2020.

13.02.2020.

ЈН А58/2020 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 4.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 5.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 5.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOLASER д.о.о. - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ТИМ Цо д.о.о. - 10.03.2020.

ЈН K60/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.02.2020.
Одлука о додели уговора - 16.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "AMICUS SRB" д.o.o. - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "BL VISION EXPERTS" д.o.o. - 16.06.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.

ЈН K71/2020 Јавна набавка Електроде за церебро-соматски неинвазивни оксиметар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

ЈН K72/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за монитор за мерење хемодинамских параметара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2020.
Измена конкурсне документације - 12.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

ЈН T78/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, произвођача GE Healthcare Technologies
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2020.
Измена конкурсне документације - 20.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.02.2020.
Одлука о додели уговора - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.04.2020.

ЈН K96/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лична заштитна опрема
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 18.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2020.

12.02.2020.

ЈН A67/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 26.03.2020.

ЈН A69/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Stago

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.03.2020.


ЈН A70/2020 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 6
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.02.2020.
Измена конкурсне документације - 19.02.2020.
Измена прилога 6 - 19.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2020.
Измена конкурсне документације - 3.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020.

ЈН A74/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

ЈН A75/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

11.02.2020.

ЈН КM17/2020 Јавна набавка мале вредности Душеци за болесничке кревете и антидекубитални душеци, јастуци и ћебад
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2020.
Измена конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „STILEX“ д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 17.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору СИНОФАРМ д.o.o. - 17.03.2020.


ЈН K49/2020 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу и уговора о ауторском делу – 1 лекара специјалисту - опште хирургије – вештак за област хирургије и трауматологије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020.


ЈН K62/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке јединице „ERBE“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2020. 

ЈН T64/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2020.

ЈН A83/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 14.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.02.2020.

10.02.2020.

ЈН КM18/2020 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MAXI KOMERC BG" д.o.o. - 17.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.o.o. - 17.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "SEIBL TRADE" д.o.o. - 17.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ТOPCHEMIE MEDLAB" д.o.o. - 17.03.2020.


ЈН K63/2020 Јавна набавка Кетриџи за апарат за деконтаминацију простора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.02.2020.
Измена конкурсне документације - 18.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

7.02.2020.

ЈН K43/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 7.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2020.

ЈН T61/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки стерилизатора и пратеће опреме, произвођача"GETINGE"

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

4.02.2020.

ЈН ТM13/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге оптимизације процеса штампе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2020.


ЈН Т50/2020 Јавна набавка Услуге одржавања рачунара (Под апликативним програмима)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2020. 
Исправка oбавештењa о закљученом уговору - 26.03.2020.


ЈН А52/2020 Јавна набавка Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICON д.о.о. - 12.03.2020.


ЈН К55/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе УЛТРАЗВУЧНОГ НОЖА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.03.2020.

3.02.2020.

ЈН AM12/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 011 MEDICAL GROUP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Superlab д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 2.03.2020.

ЈН K33/2020 Јавна набавка Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по Клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.03.2020.

ЈН T46/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.02.2020.
Измена конкурсне документације - 6.02.2020.
Одлука о додели уговора - 11.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2020.

ЈН A54/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2020.
Измена конкурсне документације - 7.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 10.02.2020.
Појашњење конкурсне документације - 11.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.02.2020.
Измена конкурсне документације - 11.02.2020.
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2020.
Измена конкурсне документације - 20.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.02.2020.
Одлука о додели уговора - 4.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.03.2020.  
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM – 3 д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 11.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору MERCK д.о.о. - 12.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PFIZER д.о.о. - 12.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 12.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 18.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору AURORA 2222 д.о.о. - 18.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. 2 - 18.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. - 19.03.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.o.o. - 24.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. - 24.03.2020.
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о. - 8.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. 2 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. 3 - 1.06.2020.

ЈН A56/2020 Јавна набавка Сетови за липоферезу методом DALI

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.03.2020.