24.04.2019.

ЈН A187/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 22.05.2019.

ЈН T188/2019 Јавна набавка Услуге одржавања рачунара (Под апликативним програмима)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T189/2019 Јавна набавка Услуге оджавања софтвера финансијско књиговодство и финансијска оператива
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T193/2019 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система Инфомедис
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 15.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.05.2019.
Измена конкурсне документације - 15.05.2019.
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T194/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде и крова са заменом фасадне столарије на Клиници за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН T195/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде и крова и заштити целог објекта од капиларне влаге на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2019.

ЈН T196/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде са заменом фасадне столарије (Служба за правне и кадровске послове)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.

ЈН T197/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију ОП сале и интензивне неге са пратећим просторијама на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације 2 - 21.05.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2019.

ЈН K199/2019 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу и уговора о ауторском делу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2019.
Измена конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 5 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 6 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 7 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 9 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 10 - 30.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 8  – 10.06.2019.

23.04.2019.

ЈН КM44/2019 Јавна набавка мале вредности РТГ КАСЕТЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.

ЈН T180/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему - тонери

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.

ЈН T190/2019 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2019.
Измена конкурсне документације - 24.04.2019.
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2019.

ЈН T191/2019 Јавна набавка Услуге одржавања телекомуникационе опреме - радио станице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2019.
Измена конкурсне документације - 24.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2019.

ЈН T192/2019 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система МИМС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН A214/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Хемостатски материјал

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A215/2019 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 23.05.2019.

22.04.2019.

ЈН K178/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „BIOTEC MEDICAL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „ECOTRADE BG“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „NEOMEDICA“ д.о.о. - 2.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору „STIGA“ д.о.о. - 2.07.2019.

ЈН T186/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2019.

ЈН A200/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMALOGIST д.o.o. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIKUNION д.o.o. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SANOL S д.о.о. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.o.o. - 30.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. - 19.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 2 д.o.o. - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 3 д.o.o. - 19.08.2019.  

ЈН K201/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2019.

18.04.2019.

ЈН K163/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 6.05.2019.


ЈН K164/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-3 УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.05.2019.
Измена конкурсне документације - 3.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.05.2019.
Измена конкурсне документације - 17.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.05.2019.  
 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T184/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.05.2019.
Измена конкурсне документације - 7.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2019.

ЈН T185/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.05.2019.
Измена конкурсне документације - 14.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 4.06.2019.


ЈН K202/2019 Јавна набавка Санитарни прегледи запослених
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2019.

16.04.2019.

ЈН TM49/2019 Јавна набавка мале вредности Алат
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.

ЈН K156/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 90-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.04.2019.
Измена конкурсне документације - 22.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2019.
Измена конкурсне документације - 30.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 10.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.05.2019.
Измена конкурсне документације - 13.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MARK MEDICAL“ д.о.о. - 4.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору „PROFESIONAL MEDIC“ д.о.о. - 4.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 9.07.2019.

15.04.2019.

ЈН T146/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге на Управној згради КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2019.

ЈН T154/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији интензивних нега на приземљу и другом спрату Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2019.

ЈН K161/2019 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору „OBLAK TEHNOLOGIJE“ д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.05.2019.


ЈН T166/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Pentax
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019.

ЈН A181/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Stago

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.

12.04.2019.

ЈН T152/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији простора интензивне неге на Клиници за алергологију и имунологију и интензивне неге на Клиници за гастроентерологију и хепатологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T153/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на пренамени подрумских просторија у административни и архивски простор са санацијом оштећених конструктивних елемената на објекту Управне зграде КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН A183/2019 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2019.

10.04.2019.

ЈН TM48/2019 Јавна набавка мале вредности Застава Србије и Београда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.04.2019.
Измена конкурсне документације - 11.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.

ЈН КM52/2019 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „AUDIO BM“ д.о.о. - 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору „LABRA“ д.о.о. - 14.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.

ЈН TM51/2019 Јавна набавка мале вредности Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирaње
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A170/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MD SOLUTIONS д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA 2 д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“ - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ 2 - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 11.06.2019.

ЈН A173/2019 Јавна набавка Реагенси за одређивање CD 4 лимфоцита у периферној крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 29.05.2019.

ЈН T175/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.06.2019.

9.04.2019.

ЈН КM46/2019 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.


ЈН A140/2019 Јавна набавка Реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.04.2019.
Измена конкурсне документације - 22.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.04.2019.
Измена конкурсне документације - 25.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.

ЈН K159/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-2 Машине за прање ноћних посуда

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2019.


ЈН T167/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације у гарантном року у Центру за неуроонкологију стереотаксичне неурорадиохирургије Х нож
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН K168/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2019.

ЈН A169/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси за апарате произвођача Brahms Kryptor
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.05.2019.

ЈН A171/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору Телемед д.о.о. - 29.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC д.о.о. - 31.05.2019.

ЈН A174/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019.

8.04.2019.

ЈН K142/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-4 Дигитални мобилни рендген апарат са Ц луком
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.

ЈН T144/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T145/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.

5.04.2019.

ЈН TM50/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Одлука о додели уговора - 19.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2019.

ЈН A128/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2019.

ЈН A162/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SEBIA
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2019.

ЈН K165/2019 Јавна набавка Услуга мобилне телефоније

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 30.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.05.2019.

ЈН A172/2019 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 6.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “Unifarm Medicom“ д.о.о.- 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 23.05.2019.  

4.04.2019.

ЈН TM42/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аспиратора, произвођача Medela
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019.
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.05.2019.

ЈН A143/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019. 
Измена конкурсне документације - 17.04.2019.
Измена прилог 6 - 17.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA д.о.о. - 5.06.2019.

3.04.2019.

ЈН КM47/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "METAL FURNITURE PLUS" д.o.o. - 7.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ТЕММА ТРАДЕ" д.o.o. - 7.05.2019.

ЈН T150/2019 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.


ЈН A155/2019 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.06.2019. 
Решење о исправци грешке - 6.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ПТМ д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ТЕРМОМЕД д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 10.06.2019. 
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке - 18.07.2019.

ЈН A157/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена прилога 3, 6 и 7 - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Решење о исправци грешке - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.05.2019.

2.04.2019.

ЈН A141/2019 Јавна набавка Протезе за средње уво и говорне протезе – недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUDIOVOX д.о.о. - 27.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору CI STUDIO PULSAR д.о.о. - 27.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 27.05.2019.

ЈН A148/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору IRIS OČNA PROTETIKA д.о.о. - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 3.06.2019.

ЈН A149/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM 3 д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS д.о.о. - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 29.05.2019.

1.04.2019.

ЈН K118/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019. 
Делимична одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "EMEDIS" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MAGNA PHARMACIA" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" д.o.o. - 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" 2 д.o.o. - 11.06.2019.


ЈН A147/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Течнe подлогe и реагенси за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.

26.03.2019.

ЈН K133/2019 Јавна набавка Текстилни програм: постељине, униформе и остало
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 1.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 1.04.2019.
Измена конкурсне документације - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2019.
Измена конкурсне документације - 8.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору «JUGOTEX» д.o.o. - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „KVALITEKS“ д.о.о. - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „STILEX“ - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TEKIG VELETEKS“ д.o.o. - 14.06.2019.

ЈН K136/2019 Јавна набавка Медицинске опреме: 85-5 (проточни цитометар IVD)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2019.