Клиника за дерматовенерологију

Клиника за дерматовенерологију Универзитетског клиничког центра Србије данашњи статус има од 1922. године. Као референтна установа Републике Србије за комплетну дерматолошку и венеролошку патологију Клиника за дерматовенерологију ради са пацијентима 24 сата дневно током целе године, а такође обједињава здравствену, едукативну и научно – истраживачку делатност.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА КЛИНИКЕ

I СЛУЖБА ЗА ПОЛИКЛИНИЧКО–ДИЈАГНОСТИЧКИ РАД

I.1. ПРИЈЕМНО ИНФОРМАЦИОНИ ПУНКТ

I.2. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ АМБУЛАНТЕ
I.2.1. Специјализована амбуланта за физикалну терапију
I.2.2. Специјализована амбуланта за дермопедијатрију
I.2.3. Специјализована амбуланта општег типа и за акне
I.2.4. Специјализована амбуланта општег типа за професионална обољења, алергологију и за аутоимунске болести коже
I.2.5. Специјализована амбуланта општег типа и за полно преносиве болести

I.3. КАБИНЕТИ
I.3.1. Кабинет за фототерапију
I.3.2. Кабинет за ангиологију и флебологију

II СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА

III ОДСЕК ЗА ТУМОРЕ КОЖЕ

IV СЛУЖБА ЗА СТАЦИОНАРНИ РАД
IV.1. I мушко одељење
IV.2. II мушко одељење
IV.3. I женско одељење
IV.4. II женско одељење
IV.5. Одељење за децу и омладину

V ТЕХНИЧКИ И ПОМОЋНИ ПОСЛОВИ

НОВА ПРАВИЛА ЗАКАЗИВАЊА ПРВИХ И КОНТРОЛНИХ ПРЕГЛЕДА У КЛИНИЦИ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ КЦС

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) у здравствени систем Републике Србије, промењен је начин заказивања прегледа у Клиници за дерматовенерологију. Применом ИЗИС - а, престаје могућност заказивања прегледа преко шалтера Клинике, путем телефона или путем е-маил.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за дерматовенерологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. Изузетно први преглед може да закаже и изабрани лекар из Дома здравља, уколико нема одговарајућег специјалисте у Дому здравља, или ако је такав начин заказивања дозвољен за одређеног специјалисту у КЦС.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом - сетом, која ће бити дефинисана за сваку одговарајућу специјалистичку област.

Контролне прегледе електронски заказује лекар СПЕЦИЈАЛИСТА у УКЦС који је прегледао пацијента, одмах након завршеног прегледа, уколико сматра да је контрола у УКЦС потребна. Контролни прегледи се могу заказати унутар 6 месеци од првог прегледа, до дана законског важења упута којег је пацијент добио за први преглед. Уколико пацијент долази на контролни преглед након истека рока важења упута, потребно је да обезбеди нови упут од изабраног лекара.

Лекар специјалиста у УКЦС, након обављеног првог прегледа, има право да тражи консултативне специјалистичке прегледе лекара са других клиника у оквиру КЦС, као интерклиничку консултацију, користећи упут за специјалистички преглед (ИЗИС) или интерклинички упут (Инфомедис). Такође употребом интерног упута специјалиста у УКЦС-у може да пошаље пацијента на друге дијагностичке прегледе унутар своје куће - клинике.

Потребна документација:

 • Упут за преглед специјалисте или упут yа преглед специјалисте оверен од стране здравствене комисије надлежне филијале РЗЗО-а
 • Извештај лекара специјалисте, интернисте из дома здравља, надлежне болнице (уколико га пацијент поседује)
 • Ранији клинички извештај или субспецијалистички извештај (уколико га пацијент поседује)

Анализе неопходне пре пријема:

 • лабораторијске анализе (не старије од 15 дана) SE; КKС - еритроцити, хемоглобин, леукоцити са формулом, тромбоцити;
 • гликемија, уреа, креатинин
 • билирубин, На, Ка, Ца, СГОТ, СГПТ, Алкална фосфаза, γГТ
 • урин

У зависности од упутне дијагнозе:

 • РТГ плућа
 • ЕХО абдомена
 • Гинеколошки преглед

 

ХИТНА СЛУЖБА
Да ли постоји и где се налази
Клиника за дерматовенерологију, улица Делиградска бр. 34
Време дежурства 24ч

КАКО СТИЋИ ДО...

Сопственим превозом најједноставнији приступ Клиници је Делиградском улицом.
Друга могућност је јавним градским превозом којим се може приступити са више страна јер поред Универзитетског клиничког центра Србије пролази већи број линија градског саобраћајног превоза.
Универзитетски клинички центар Србије се налази у близини Главне аутобуске и Железничке станице па је пацијентима који живе ван Београда омогућен лак приступ.

ДЕЛАТНОСТ
Здравствена делатност Клинике обухвата најшире индикационо подручје из читаве дерматолошке и венеролошке патологије, коју чине:

 • Гљивична и паразитарна обољења Бактеријске инфекције коже и поткожног ткива
 • Кутане инфекције изазване микобактеријама
 • Вирусна обољења коже
 • Инфламаторна обољења коже и поткожног ткива
 • Еритемосквамозне дерматозе
 • Папулозне дерматозе
 • Дисеминована или генерализована екцемска обољења коже
 • Атопијски дерматитис
 • Аутоимунске и хередитарне булозне дерматозе друге етиологије
 • Системске болести везивног ткива
 • Пурпуре
 • Еритродермије
 • Поремећаји кератинизације
 • Трихозе
 • Онихозе
 • Обољења себацеалних жлезда
 • Акне
 • Роцзаце
 • Хидраденитис супуратива
 • Хидрозе
 • Нодозне дерматозе
 • Дисхромије
 • Обољења периферних артерија и вена
 • Улцерозне дерматозе
 • Пруригинозне дерматозе
 • Неинфективни грануломи коже
 • Артефицијалне дерматозе
 • Болести слузокоже усне дупље и језика везана за дерматолошке синдроме
 • Невенеричне болести коже и слузокоже полних органа
 • Атрофична, дегенеративна и метаболичка обољења коже
 • Преканцерозе
 • Паранеопластичне дерматозе
 • Тумори коже (бенигни и малигни)
 • Кутани лимфоми и леукемије (хематодермије)
 • Неонаталне дерматозе
 • Генодерматозе
 • Уртикарија и ангиоедем
 • Нежељене реакције коже на лекове
 • Психодерматозе у фази испитивања
 • Болести које се преносе сексуалним контактом
 • Хоспитализација из епидемиолошких разлога
 • Хоспитализација ради едукације студената медицине и специјализаната

У оквиру стационара, специјализованих амбуланти, лабораторије, одсека и кабинета, обавља се низ уско специјализованих дијагностичких и терапијских процедура, као што су:

 • Дермоскопија Мерење допплер индекса, регистровање венске пролазности и артеријских пулсних таласа
 • Криотерапија
 • Електрокоагулација
 • ПУВА терапија
 • УВБ ретерапија
 • Епикутано (патцх) тестирање
 • Биопсија коже
 • Хистопатолошка анализа узорака коже светлосном микроскопом препарата
 • Имунодерматопатолошке анализе узорака коже:
 • Директни имунофлуоресцентни тест
 • Индиректни имунофлуоресцентни тест
 • Директна ССТ
 • Индиректна ССТ
 • Миколошке анализе одговарајућих супстрата
 • Бактериолошке анализе одговарајућих супстрата
 • Серолошке анализе одговарајућих супстрата
 • Тзцанк тест

НАУЧНО – НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ КЛИНИКЕ

Наставна делатност Клинике са одвија континуирано у виду редовне, постдипломске и специјалистичке наставе у оквиру Медицинског факултета Универзитета у Београду (
http://www.med.bg.ac.rs/). Редовна настава из дерматовенерологије на Медицинском факултету се одвија пуних 99 година (од септембра 1922. године). Катедра за последипломску наставу основана 1983.г. Осим теоријске и практичне наставе у оквиру магистеријума из дерматовенерологије, у Клиници за дерматовенерологију се обавља и двосеместрална настава у оквиру специјализације из дерматовенерологије, коју похађају лекари на специјализацији из Србије. Реализација магистеријума и доктората се одвија континуирано, а сви наставници Катедре за дерматовенерологију су носиоци или сарадници при реализацији научно – истраживачких пројеката Министарства за науку и технологију Републике Србије.

Стручњаци Клинике за дерматовенерологију Универзитетског клиничког центра Србије свој научни ангажман, осим у Клиници, реализују и кроз рад у домаћим и страним стручним удружењима Дерматовенеролошка секција (
http://www.sld.org.rs/sr/sekcije.asp) и Академија медицинских наука Српског лекарског друштва (http://www.sld.org.rs/sr/akademija.asp), Удружење дерматовенеролога Србије (http://www.udvs.org/), American Academy of Dermatology (http://www.aad.org/), European Academy of Dermatovenereology (http://www.eadv.org/).
Стручни и научни радови са Клинике за дерматовенерологију су публиковани у свим значајним светским часописима, у писаном и електронском издању. Лекари Клинике своје радове реферишу на свим редовним састанцима домаћих и страних стручњака (Београдски дерматолошки дани – сваке године, Конгрес Удружења дерматовенеролога Србије сваке 4 године, конгреси и пролећни симпозијуми European Academy of Dermatovenereology сваке године, конгреси и симпозијуми American Academy of Dermatology).
Негујући дугу традицију сарадње са великим светским установама и стручњацима, Клиника за дерматовенерологију има присну сарадњу са великим бројем иностраних центара, чији су професори били наши уважени гости и предавачи, 9 професора је стекло титулу виситинг профессор Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Дуга традиција, континуиран едукативни и научно – истраживачки рад и велики потенцијал омогућили су Клиници за дерматовенерологију Универзитетског  клиничког центра Србије да постане носилац доктрине, односно референтни центар Републике Србије за комплетну дерматолошку и венеролошку патологију, те да у том смислу понуди помоћ свим заинтересованим институцијама и појединцима у циљу промовисања мултидисциплинарног приступа пацијенту, а ради боље и ефикасније терапије.

Актуелни чланови Катедре за дерматовенерологију Медицинског факултета Универзитета у Београду су:

 1. Др Милош Николић, редовни професор, др сци мед
 2. Др Јелица Вукићевић – Сретеновић, ванредни професор, др сци мед
 3. Др Мирјана Милинковић, ванредни професор, др сци мед
 4. Др Данијела Добросављевић, ванредни професор, др сци мед
 5. Др Снежана Минић, ванредни професор, др сци мед
 6. Др Душан Шкиљевић, ванредни професор, др сци мед
 7. Др Светлана Попадић, доцент, др сци мед
 8. Др Мирјана Гајић Вељић, доцент, др сци мед
 9. Др Дубравка Живановић, доцент, др сци мед
 10. Др Јелена Стојковић – Филиповић, доцент, др сци мед
 11. Др Срђан Танасиловић, доцент, др сци мед
 12. Др Данијела Милчић, клинички асистент, др сци мед
 13. Прим. др Мирјана Попадић, клинички асистент, мр сци мед
 14. Др Весна Рељић, клинички асистент, др сци мед
 15. Др Јелена Перић, клинички асистент, др сци мед
 16. Др Јован Лалошевић, клинички асистент

ИСТОРИЈАТ

Избором др Ђорђа Ђорђевића за доцента 1922. године
, основана је Катедра за дерматовенерологију Медицинског факултета у Београду, дотадашња Поликлиника за кожне и венеричне болести, чији је он био начелник, је добила статус Универзитетске клинике. Клиника се 1925. године преселила у зграду Инвалидског удружења, где су створени услови за стручни, едукативни и научни рад, тако да су стручњаци Клинике у периоду пре II светског рата били изузетно активни у европским удружењима, а у Србији су поставили основе научне и експерименталне дерматовенерологије. Овај период рада Клинике је, осим за др Ђорђа Ђорђевића као оснивача и првог професора дерматовенеролога, везан и за имена др Милана Кићевца, др Саве Бугарског, др Немање Барјактаревића и др Симе Илића.

Осим плодног научног рада и значајних контаката са европским центрима који су отворили врата бројним наредним генерацијама дерматовенеролога у свим већим европским институцијама, за овај период је значајно и оснивање музеја мулажа који и данас постоји у изворном облику, а чија збирка се данас сматра једном од највећих у свету.

Након II светског рата, 1946. године, за директора Клинике је изабран Проф. др Сима Илић који је Клиником руководио до 1962. године и под чијим је руководством она постала једна од највећих дерматовенеролошких установа на Балкану, са новооснованим дечијим дерматолошким одељењем, хистопатолошком лабораторијом и алерголошком службом. Професору Илићу су у овом замашном и пионирском раду помагали његови сарадници, будући професори дерматовенерологије, шефови Катедре и директори Кланике: проф. др Радомир Дамјановић, проф. др Милорад Манок, проф. др Слободан Перишић, проф. др Мирјана Скенџић, проф. др Сава Константиновић, проф. др Босиљка Лалевић – Васић, проф. др Душан Јововић и проф. др Данило Стевановић.

Континуиран рад са новим генерацијама дерматовенеролога, сарадња са светским институцијама, прихватање новина у дијагностици и терапији, реструктуирање Клинике са стварањем нових јединица (ПУВА кабинет, лабораторија за имунодерматопатолошку дијагностику), као и пресељење у зграду у којој се и данас налази карактерисало је период последњих деценија прошлог века, у коме су свој велики допринос, између осталих, дали и проф. др Оливера Цвијетић, проф. др Љиљана Меденица, проф. др Соња Весић, проф. др Милош Николић, доц. др Невенка Мартиновић , доц. др Александар Крунић (сада у САД), др Весна Петронић – Росић (такође сада у САД), прим.др Милорад Гајић.

Новa генерација наставника и стручњака
: проф. др Милош Николић, проф. др Јелица Вукићевић, проф. дрСнежана Минић, проф. др Мирјана Милинковић, проф. др Данијела Добросављевић, професор др Душан Шкиљевић, доцент др Светлана Попадић и доцент др Мирјана Гајић Вељић, 
доцент др Дубравка Живановић, доцент др Јелена Стојковић Филиповић и доцент др Срдјан Танасиловић који данас воде Клинику и организују Клинику у савремену установу оспособљену како за решавање најсложенијих проблема из дерматовенерологије, тако и за модеран едукативни и научно – истраживачки рад.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА

У циљу што успешнијег и свеобухватнијег приступа пацијенту
, Клиника за дерматовенерологију Универзитетског клиничког центра Србије настоји да континуирано унапређује свој рад, пратећи све светске новине у домену дерматолошке и венеролошке патологије. То се пре свега односи на перманентну едукацију кадрова, како у самој Клиници, тако и у одговарајућим светским центрима.

МЕНАЏМЕНТ И ОСОБЉЕ

Директор
Професор др Милош Николић
, тел 2642-648, тел/факс 2682-652
Е маил адреса
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Технички секретар директора
Александра Марковић тел 2642-648, тел/факс 2682-652
Е маил адреса Клинике за дерматовенерологију 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик директора
Професор др Душан Шкиљевић тел. тел/факс 2682-652, тел. 366-24-76
Е маил адреса  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Главна сестра Клинике
Ссспец. Мирјана Томић тел. 366-24-66
Е маил адреса  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник немедицинских послова Клинике
Дипл. ецц. Милена Ћурковић тел/факс 2682-652, тел. 366-24-68
Е маил адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА КЛИНИКЕ

У Клиници за дерматовенерологију ради 25 лекара специјалиста (од којих један има специјализацију и из микробиологије) и 1 лекар на специјализацији. Од овог броја,један је редовни професор Универзитета, 5 је ванредних професорa Универзитета, 5 доцента и 5 je клиничких асистената. Доктора наука је 13 (тринаест), магистара 2, а 3 лекарa имају титулу примаријуса.

Медицинских сестара-техничара је укупно 49,од чега 37 са средњом стручном спремом и 12 са вишом стручном спремом, лабораторијских техничара је укупно 2 (1 са средњом стручном спремом и 1 са вишом стручном спремом).

За потребе стационарне делатности Клиника за дерматовенерологију располаже са 105 постеља распоређених на 5 одељења.

I СЛУЖБА ЗА ПОЛИКЛИНИЧКО–ДИЈАГНОСТИЧКИ РАД
Начелник: Проф. др Снежана Минић, тел. 366-24-78
Главна сестра: вмс Радмила Томић, тел. 366-24-81

I.1. ПРИЈЕМНО ИНФОРМАЦИОНИ ПУНКТ

I.2. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ АМБУЛАНТЕ

I.2.1. Специјализована амбуланта за физикалну терапију
I.2.2. Специјализована амбуланта за дермопедијатрију
I.2.3. Специјализована амбуланта општег типа и за акне
I.2.4. Специјализована амбуланта општег типа и за професионална обољења и алергологију
I.2.5. Специјализована амбуланта општег типа и за аутоимунске болести коже
I.2.6. Специјализована амбуланта општег типа и за полно преносиве болести

I.3. КАБИНЕТИ

I.3.1. Кабинет за фототерапију
I.3.2. Кабинет за ангиологију и флебологију

II СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА
Начелник: проф. др Јелица Вукићевић, др сци мед, тел. 366-24-57
Главни лаборант: влт Сунчица Филиповић, тел. 366-24-57

III СЛУЖБА ЗА СТАЦИОНАРНИ РАД - састоји се из 5 одељења има постељни фонд од 105 болесничких кревета, чине је:

III.1. I мушко одељење
Начелник: Доцент др Светлана Попадић, др сци мед, тел. 366-24-63
Главна сестра: вмт Марица Танасијевић, тел. 366-24-62

III.2. II мушко одељење
Начелник: Професорт др Душан Шкиљевић, др сци мед, тел. 366-24-76
Главна сестра: вмт Драгана Костадиновски, тел. 366-24-75

III.3. I женско одељење
Начелник: Доцент др Дубравка Живановић, др сци мед, тел. 366-24-77
Главна сестра: вмт Александра Савић, тел. 366-24-60

III.4. II женско одељење
Начелник: Проф. др Мирјана Милинковић, др сци мед, тел. 366-24-79
Главна сестра: вмт Сузана Станковић, тел. 366-24-80

III.5. Одељење за децу и омладину
Начелник: Проф. др Милош Николић, др сци мед. тел. 366-24-72
Главна сестра: Ссспец. Светлана Балотић, тел. 366-24-74

IV ТЕХНИЧКИ И ПОМОЋНИ ПОСЛОВИ