Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Доктора Суботића бр. 13, 11000 Београд                                                                      

Директор: Професор др Светлана Вујовић
Телефон: (011) 363 9702
Заменик директора: проф. др Ђуро Мацут
Телефон: (011) 363 9702
Главна сестра: Ружа Филиповић

Телефон: (011) 363 9732
Технички секретар: Вулић Снежена
Телефон (011) 363 9702

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ У ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ
Начелник: Научни сарадник Прим. др сци. мед. Снежана Половина (011) 363 9706
Главна сестра: Весна Стојановић

Дневна болница поликлиничке службе
Телефон: (011) 2685 987 Пријемни шалтер- поликлиника
Телефон: (066) 844 6504 (од 13-15 х)

Пријемна амбуланта при стационару
Телефон: (011) 363 9764

Пријемни шалтер – Клинике
Телефон: (011) 363 9709 (од 13-15х)

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КЛИНИКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕНДОКРИНОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник: Мр пх Весна Бараћ Јањић
Главни лаборант: Сања Опсеница
Телефон: (011) 363 9786

СЛУЖБА СТАЦИОНАРА:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГОЈАЗНОСТ, МЕТАБОЛИЧКЕ И РЕПРОДУКТИВНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ

Начелник: проф. др Мирјана Шумарац-Думановић
Главна сестра: Владимир Пушица
Телефон: амбуланта (011) 363 9732
лекарска соба: (011) 363 9733

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЦЕНТАР ЗА ГОЈАЗНОСТ
Начелник: проф. др Мирјана Шумарац-Думановић
Телефон: (011) 363 9766

1. Амбуланта Центра за гојазност при Поликлиници Клиничког центра Србије
Шеф амбуланте Центра: Прим. др сци. мед. др Снежана Половина
Телефон: (011) 363 9706

ЦЕНТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС И ЛИПИДНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ

Начелник: Професор др Небојша Лалић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТАБОЛИЧКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ, ИНТЕНЗИВНИ ТРЕТМАН И ЋЕЛИЈСКУ ТЕРАПИЈУ У ДИЈАБЕТЕСУ

Начелник: Професор др Александра Јотић
Главна сестра: Аница Шарац
Телефон: амбуланта (011) 363 9783                                                                                
лекарска соба (011) 363 9782

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИПИДНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И КАРДИОВАСКУЛАРНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ У ДИЈАБЕТЕСУ
Начелник: Проф. др Катарина Лалић
Главна сестра: Мирјана Лазић
Телефон: амбуланта (011) 363 9772                                                                                
лекарска соба (011) 363 9773

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХРОНИЧНИХ КОМПЛИКАЦИЈА У ДИЈАБЕТЕСУ
Начелник: Проф др Весна Димитријевић-Срећковић
Главна сестра: Снежана Јовановић
Телефон :амбуланта (011) 363 9762                                                                                
лекарска соба (011) 363 9763

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТУМОРЕ ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА И НАСЛЕДНЕ КАНЦЕРСКЕ СИНДРОМЕ
Начелник: Проф. др Ђуро Мацут
Главна сестра: Драгица Андрић
Телефон: амбуланта (011) 363 9742                                                                                  
лекарска соба:(011) 363 9743

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Начелник: Проф. др Милош Жарковић
Главна сестра: Драгица Катић
Телефон: амбуланта (011) 363 9722                                                                                
лекарска соба (011) 363 9723

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОЕНДОКРИНОЛОГИЈУ
Начелник: Проф. др Милан Петаков (011) 363 9711
Главна сестра: Слађана Михајловић
Телефон: амбуланта (011) 363 9712                                                                                
лекарска соба (011) 363 9715

НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ИНФЕРТИЛИТЕТ И ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ ПОЛА
Начелник центра: Проф. др Светлана Вујовић
Главна сестра центра: Митровић Драгана
Телефон за информације: 066 844 6556