Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Доктора Суботића бр.13, 11000 Београд
Директор: Академик Небојша Лалић

Телефон: (011) 3639702
Заменик директора: проф.др Ђуро Мацут
Телефон: (011) 3639702
Главна сестра: Ружа Филиповић
Телефон: (011) 3639732
Технички секретар: Вулић Снежена
Телефон (011) 3639702

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КЛИНИКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ У ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ

Начелник: Др Славица Ћирић

Главна сестра: Слађана Михајловић
Број телефона за заказивање прегледа:

  • I преглед: (011) 3663208, 366 3214, 366 3211,
  • Контролни преглед: (011) 366 3440
  • Дневна болница поликлиничке службе: (011) 3663404

Пријемна амбуланта при стационару
Телефон: (011) 3639764

Пријемни шалтер
Телефон (011) 3639709

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕНДОКРИНОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник: Мр пх Весна Бараћ Јањић
Главни лаборант: Милутин Лазовић
Телефон: (011) 3639717

СЛУЖБА СТАЦИОНАРА:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГОЈАЗНОСТ, МЕТАБОЛИЧКЕ И РЕПРОДУКТИВНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ
Начелник: проф.др Александра Кендерешки
Главна сестра: Ружа Филиповић
Телефон: амбуланта (011) 3639732
лекарска соба: (011)3639733


МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЦЕНТАР ЗА ГОЈАЗНОСТ
Начелник: проф.др Мирјана Шумарац-Думановић
Телефон: (011) 3639766


1. Амбуланта Центра за гојазност при Поликлиници Клиничког центра Србије
Шеф амбуланте Центра: Прим. др сци. др Снежана Половина
Телефон: (011) 366 3437

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТАБОЛИЧКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ, ИНТЕНЗИВНИ ТРЕТМАН И ЋЕЛИЈСКУ ТЕРАПИЈУ У ДИЈАБЕТЕСУ
Начелник: Академик Небојша Лалић
Главна сестра: Милена Јовановић
Телефон: амбуланта (011) 3639783
лекарска соба (011) 3639782


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИПИДНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И КАРДИОВАСКУЛАРНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ У ДИЈАБЕТЕСУ
Начелник: Проф др Катарина Лалић
Главна сестра: Мирјана Лазић
Телефон: амбуланта (011) 3639772
лекарска соба (011) 3639773


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХРОНИЧНИХ КОМПЛИКАЦИЈА У ДИЈАБЕТЕСУ
Начелник: Проф др Срђан Поповић
Главна сестра: Наташа Стевановић
Телефон: амбуланта (011) 3639762
лекарска соба (011) 3639763


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТУМОРЕ ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА И НАСЛЕДНЕ КАНЦЕРСКЕ СИНДРОМЕ
Начелник: Проф. др Светозар Дамјановић
Главна сестра: Драгица Андрић
Телефон: амбуланта (011) 3639742
лекарска соба:(011) 3639743


ОДЕЉЕЊЕ ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Начелник: Проф др Милош Жарковић
Главна сестра: Драгица Катић
Телефон: амбуланта (011) 3639722
лекарска соба (011) 3639723


ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОЕНДОКРИНОЛОГИЈУ
Начелник: Проф. др Милан Петаков (011) 3639711
Главна сестра: Мила Пантовић
Телефон: амбуланта (011) 3639712
лекарска соба (011) 3639715


ЦЕНТАР ЗА ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ
Начелник центра: Проф. др Иван Пауновић
Главна сестра: Даргана Новаковић Драгојловић
Телефон: (011) 3663261

1. Одељење за ендокрину хирургију

Начелник. Проф. др Александар Диклић
Телефон: (011) 3663261

2.Амбуланта за ендокрину хирургију (у поликлиници)
Шеф амбуланте: Проф. др Александар Диклић Телефон: (011) 3663900
„Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases of the Clinical Center of Serbia acknowledges with gratitude that the Practical Skills Grant of the Society for Endocrinology has been generously awarded to dr Marko Stojanović.“

„Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клиничког центра Србије, са захвалношћу објављује да је стипендија Усавршавање практичних вештина - Друштва за ендокринологију великодушно додељена др Марку Стојановићу.“