Клиника за грудну хирургију

Адреса: Косте Тодоровића 26, 11129 Београд
Тел/Факс: 011/361-8476
Тел: 011/366-3469
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У Клиници за грудну хирургију Клиничког Центра Србије се збрињавају пацијенти са обољењима и повредама: плућа, плеуре, трахеје и бронха, медијастинума, дијафрагме и зида грудног коша. Пружање високоспецијализованих услуга се обавља у болници и у специјалистичкој амбуланти у Поликлиници Клиничког Центра Србије. Хитан пријем отворен је 24 сата.

Организациона структура Клинике за грудну хирургију


I Специјалистичко-консултативна амбулантно-поликлиничка делатност Клинике

Хируршка амбуланта за први преглед, контролни и консултативни преглед,
• Амбуланта за пријем, ургентни пријем и тријажу и ургентни пријем током 24 часа,
• Амбуланта за трахеобронхоскопију.

II Стационарна здравствена делатност Клинике

• Хируршко одељење 1,
• Хируршко одељење 2 са Једнодневном грудно-хируршком болницом,
• Одељење за интензивну негу оперисаних Клинике за грудну хирургију,
• Операциони блок са стерилизацијом,
• Кабинет за рендгенскопску контролу оперисаних и инвазивну дијагностику.

III Служба за административно- техничке и друге послове

Структура запослених у клиници:
• специјалисти опште грудне хирургије,
• специјалисти анестезиолози,
• медицинске сестре инструментарке и анестетичари,
• медицинске сестре и техничари обучени за збрињавање свих категорија торакохируршких пацијената,
• административно техничко особље.

Врсте медицинских услуга:

• Инвазивне дијагностичке и дијагностичко-терапијске процедуре које се примењују у грудној хирургији
• Терапијске торакохируршке операције
Инвазивне дијагностичке и дијагностичко-терапијске процедуре:

А: Стандардне
• Ендоскопија – трахеоскопија и бронхоскопија флексибилним и ригидним бронхоскопом,
• Торакоскопија и плеуроскопија
• Хируршка биопсија периферних лимфних нодуса на врату, у пазушној јами (аксили) и у зиду грудног коша и перкутана биопсија иглом плеуре, лезија у зиду грудног коша, у медијастинуму и у плућима
• Хируршка-оперативна биопсија лезија у медијастинуму – медијастиноскопија, парастернална медијастинотомија,
• Хируршка метода отворене биопсије плеуре, плућа, медијастинума и дијафрагме,
• Видео-асистирана торакоскопска експлорација
• Видео-асистирана медијастиноскопија
• Плеурална пункција-торакоцентеза
• Торакална дренажа –трокар дренажа, хируршка торакостома, отворена дренажа.

Б: Посебне

• Екстракција страних тела из трахеје и бронха у општој анестезији,
• Механичка дилатација и дезопструкција-бужирање трахеје код бенигних стеноза,
• Ендоскопски третман масивних хемоптизија,
• Постављање и екстракција силиконских трахеалних и бронхијалних стентова.

Терапијске торакохируршке операције:

• Стандардне и проширене торакохируршке оперативне процедуре на плућима, трахеји и главним бронхима, плеури, медијастинуму, зиду грудног коша и дијафрагме.
• Конзервативнои хируршко лечење торакалне траума и компликација торакалне трауме.
• Видео-асистиране торакоскопске процедуре (ендоскопске ресекције плућа, хируршка редукција волумена плућа, ендоскопске операције због пнеумоторакса, ендоскопска рана декортикација плућа, ендоскопска тимектомија, корекције деформитета зида грудног коша-пецтус еxцаватум)

У специјалистичкој амбуланти се обављају:

• Први специјалистиочки преглед за пацијенте упућене на преглед у Клинички Центар Србије са упутом за грудног хирурга,
• Редовни контролни преглед за оперисане пацијенте,
• Консултативни преглед за хоспитализоване пацијенте у Клиници за грудну хирургију или за хоспитализоване пацијенте у другим установама у Клиничком Центру Србије или изван Клиничког Центра Србије када се одлучује о избору инвазивног дијагностичког или торакохируршког оперативног третмана-захвата.

Активност у специјализованим формама:

• Стални торакохируршки конзилијум се организује као највиши стручни дијагностичко-терапијски конзилијарни тим ради доношења одлуке за примену сложених метода дијагностике и торакохируршког лечења примарних и секундарних болести плућа, плеуре, зида грудног коша, медијастинума и процене тежине и врсте торакалних повреда и секвела торакалних повреда. У раду Сталног торакохируршког конзилијума могу бити ангажовани високоспецијализовани стручњаци различитих медицинских струка.

Тимски рад:

Грудни хирурзи су интегрисани у мултидисциплинарни дијагностички и терапијски тим који сачињавају:
• Специјалисти који се баве специјализованим дијагностичким процедурама (нпр. радиолози, ултрасонографисти, кардиолози итд.)
• Бронхолог
• Патолог
• Пулмолог онколог
• Пулмолог специјалиста за процену респираторнр функције
• Лекари специјалисти физикалне медицине и терапеути физикалне медицине
• Медицински техничари и медицинске сестре хирушке Јединице за интезивну негу
• Лекар специјалиста анестезиолог

Контрола и унапређивање квалитета рада:
• Спроводи се по постојећим стандардима унутрашње контроле рада установе

УПРАВА КЛИНИКЕ

Директор Клинике
Доц. др Маја Ерцеговац
Тел/Факс: 011/361-8476
Тел: 011/366-3469

Заменик директора Клинике

Асс. др Милан Савић
Тел/Факс: 011/361-8476
Тел: 011/366-3469

Помоћник директора Клинике за медицинске послове
Асс. др Славиша Башчаревић
Тел/Факс:  011/361-8476
Тел: 011/366-3469                             

Руководилац немедицинских послова

Мирјана Радоњић, дипл. правник Тел: 011/366-3472

Главна сестра Клинике
ВСС Татјана Стевановић, тел: 011/366-3481

Технички секретар Клинике

Мирјана Ђекић Тел/Факс: 011/361-8476, 011/366-3469

Хируршко одељење 1

Начелник:
Асс. др Милан Савић тел: 011/361-5559, 011/366-3142
Главна сестра
ВСС Софија Чоловић тел: 011/366-3143

Хируршко одeљење 2
Начелник:
Доц.др. Драган Радовановић 011/361-5557, 011/366-3144
Главна сестра
ВСС Маја Вучковић тел: 011/366-3144

Одељење за интезивну негу оперисаних
Начелник:
Доц. др Маја Ерцеговац тел: 011/ 366-3144

Једнодневна грудно-хируршка болница
Начелник
Др. Дејан Московљевић тел: 011/ 366-3144

Операциони блок
Шеф:
Др Никола Анатасијадис тел: 011/361-3154
Главна сестра
Љубица Мишић тел: 011/361-3154

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА

Све информације о раду амбуланте: 011/361-3181

Заказивање првог и контролног прегледа врши се преко Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС).

За први, контролни и консултативни преглед, поред овереног упута и важеће здравствене књижице донети медицинску документацију коју пацијент поседује.

КОНЗИЛИЈУМ
Све значајне дијагностичке и терапијске одлуке решавају се у оквиру Торакохируршког конзилијума (сваког петка од 9 часова у Библиотеци Клинике за грудну хирургију)

СТРУЧНИ САСТАНЦИ
У оквиру Клинике за грудну хириргију се, такође, одржавају стручни едукативни састанци са циљем унапређења стручног рада Клинике.