Информације од значаја за пацијенте

Преглед на Клиници обавља се на основу Упута издатог од надлежног очног лекара из Дома здравља или друге здравствене установе са електронски заказаним термином прегледа и решењем лекарске комисије Фонда за осигуранике ван територије Београда.

Дани када је Клиника увек хируршки дежуран су: понедељак, среда и четвртак. Дан када Институт никада није дежуран за ургентне случајеве је уторак (дежурна је Градска болница на Звездари). Клиника је хируршки дежурна три викенда у месецу док је један викенд дежурна Градска болница на Звездари.

Пријеми на болничко лечење се заказују, осим када су у питању хитни случајеви.

За пријем на болничко лечење потребан је Упут за болничко лечење издат од стране надлежног очног лекара из Дома здравња или друге здравствене установе оверен од стране Фонда за осигуранике ван територије Београда.

Прегледи у специјалистичким консултативним амбулатнама се искључиво заказују електронским путем (ИЗИС).
Прегледи у специјализованим кабинетима се искључиво заказују електронским путем (ИЗИС).

Пацијент је у обавези, да пре пријема на болничко лечење, обави одређене неопходне анализе и прегледе, у зависности од врсте очне патологије и општег стања организма. Један део тих анализа и прегледа, уколико је потребно, поново се обавља и у оквиру Клинике.

Пацијента, поред офталмолога, обавезно прегледа и лекар интерниста, а потом анестезиолог, који даје завршну сагласност за извођење хируршке интервенције.

Пацијенти су дужни да током хоспитализације стриктно поштују Кућни ред Клинике.

Посете болесницима су сваког радног дана од 14:00-15:00 часова, а четвртком и недељом од 14:00-16:00 часова.