Лабораторије

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЈУ

У нашој земљи, организовани рад на пољу офталмопатологије везан је за Офталмопатолошку лабораторију Клинике за очне болести у Београду, и име проф. др Олге Литричин.

Офталмопатолошка лабораторија основана је 1951. године у згради радне јединице Б, у Вишеградској улици број 22.

Др Дејан М. Рашић, начелник