Одсек за спречавање злостављања на раду

Клинички Центар Србије је прва државна установа која је показала спремност да оде корак даље од законских обавеза у смислу превенције појаве злостављања на раду, тиме што је 23. јануара 2013. формиран посебан Одсек за спречавање злостављања на раду у оквиру Управе и секретаријата.

Идеја водиља нашег тима је креирање нове и здравије атмосфере, у којој је достојанство на раду и безбедно радно окружење неопходан предуслов хармоничних међуљудских односа запослених, боље продуктивности, као и квалитетнијег односа према пацијентима.

Реч је о новој стратегији у односу према запосленима која пре свега подразумева аутентичну бригу за запослене и борбу за здраво радно окружење, у којем се промовише свест о давно заборављеном праву на достојанствен рад.

Циљ тима за спречавање злостављања на раду је борба против "чувена" 3 "Н": 1.незнања 2. нестручности и 3. несавесности.

У циљу информисања и обуке, одржана су два семинара, у сарадњи са Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

Први семинар, намењен директорима Клиника, руководиоцима Организационих јединица и представницима свих репрезентативних синдиката, одржан је 27. фебруара 2013., а претходила му је конференција за штампу на којој су се представницима медија обратила директор КЦС: проф. др Миљко Ристић, лиценцирани антимобинг тренер и самостална саветница у Агенцији за мирно решавање радних спорова: Олга Кићановић и руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду: психолог Александра Јанковић.

Други семинар, намењен едукацији посредника које су предложили директори Клиника, руководиоци организационих јединица и представници репрезентативних синдиката одржан је 25. марта 2014., те је Клинички Центар Србије добио 27 посредника, који ће допринети хармонизацији односа у својој радној средини, обезбеђивању бољих услова рада и здравијег психосоцијалног окружења.

Одсек за спречавање злостављања на раду је остварио успешну сарадњу са инспекцијом рада, Министарством за рад и социјалну политику, Министарством здравља и Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

На позив директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, на Првом интерактивном семинару за арбитре и миритеље, одржаном 26. децембра 2014., активно учешће су узели руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду: Александра Јанковић и директор КЦС: проф. др Миљко Ристић, коме су присутни одали значајно признање због чињенице да је први и једини послодавац који је оформио Одсек за спречавање злостављања на раду.

На другом интерактивном семинару Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржаном 20. марта 2015. године у "Палати Србија" у Београду, у едукативном делу семинара, руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду КЦС: клинички психолог Александра Јанковић, одржала је предавање на тему: "Психолошки аспекти мобинга". ( више информација на сајту www.ramrrs.gov.rs.

Сви запослени у Клиничком Центру Србије, уколико сматрају да су изложени било ком облику злостављања на раду или у вези са радом, могу да се обрате Одсеку за спречавање злостављања на раду, како би заказали разговор са тимом: радним данима од 7, 30 до 15, 30 часова (контакт телефони у наставку), а сваког понедељка од 12,00 до 20,00 часова су организована «отворена врата» за све запослене у КЦС са циљем едукације, пружања информација и савета запосленима у вези решавања спорних ситуација.

Одсек за спречавање злостављања на раду, спроводи поступак за заштиту од злостављања код послодавца, и то:

 • Пружање савета и подршке запосленима с циљем решавања спорне ситуације,
 • Подношење захтева за заштиту од злостављања на раду која се остварује код Послодавца,
 • Покретање поступка за спречавање злостављања на раду,
 • Пружање информација, обавештења и оспособљавање запослених ради препознавања и спречавања злоупотребе права на заштиту од злостављања,
 • Посредовање - одабир Посредника,
 • Закључивање писменог споразума између страна у спору
 • Покретање поступка за утврђивање одговорности запослених за непоштовање радне дисциплине, односно повреде радне дужности, у складу са Законом, уколико је запослени извршио злостављање или је злоупотребио право на заштиту од злостављања,
 • Достављање Одлука и Обавештења донетих у поступку утврђивања одговорности запослених.

Просторија Одсека за спречавање злостављања на раду, налази се у згради Службе за правне послове, први улаз.

Поред спречавања злостављања на раду, Одсек за спречавање злостављања на раду обавља и послове који се односе на побољшање интерперсоналних односа запослених у Клиничком центру Србије, како би се спречило ширење и настанак већих конфликтних ситуација унутар Организационих јединица и Синдикалних организација.

За све детаљне информације можете се обратити Одсеку за спречавање злостављања на раду: 2646-139 или локал 20-30, као и путем службених тел. 066/8302072 - Александра Јанковић, руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду, 066/8302073 - Ђурковић Тамара, лице за подршку и 066/8302072 - Миодраг Бјелогрлић, административни радник - координатор.

Служба за техничке и друге послове

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ
Београд, Пастерова 2
(3615 616, 3615 500)
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Директор:
Видо Јовановић, мастер ецц . 2644 850, 2688 060
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик Директора

СЕКТОР ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА

Руководилац сектора,
помоћник директора Тамара Јокић дипл. инж. арх. 3615 616, 3615 500
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА
Руководилац сектора,
помоћник директора Бојан Боровчанин тел. 366 2012
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

СЕКТОР ИНЖЕЊЕРИНГА
Руководилац сектора
помоћник директора
Никола Бура, дипл. инж. маш., тел. 066/8302-774

СЕКТОР МЕД. ИНЖ И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ
Руководилац сектора,
помоћник директора Јелена Стојановић, дипл.инг. ел. тел. 366 3432

СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКЕ
Руководилац сектора,
помоћник директора Милија Кујовић, дипл. инж. маш. тел. 3618 992

СЕКТОР ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА

 • Oдељење екстерног одржавања објеката
 • Oдељење интерног одржавања објеката
  Начелник одељења Драган Петровић тел. 3615 500
 • Одсек домара
 • Миломир Михаиловић
  Одсек одржавања Поликлинике и Ургентног центра
  шеф одсека  Вучић Стојковић тел. 366 2500
 • Одсек за одржавање објеката Клинике за гинекологију, Клинике за неурохирургију и Поликлинике
  шеф одсека Милинко Илишковић тел. 366 3000

СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА

 • Одељење лифтова
  Начелник одељења Владан Боровић, дипл. инж. маш. тел. 3615 629
 • Одељење заштите од пожара и превентивних мера безбедности
  Начелник одељења Дарко Цветковић,дипл.инг. тел.3615 500
 • Одељење транспорта
  Начелник одељења Жујевић Драган тел.366 2082
 • Одсек транспорт и центар везе
  шеф одсека Томислав Јовановић тел.366 2082
 • Одсек фармацеутски транспотр
  шеф одсека Душан Станимировић
 • Одељење за ФТО и оперативне послове ЗОП-а
  Шефови одсека Горан Дачић и Славиша Ступар тел. 366 2547
 • Одељење за административне и опште послове са Одсеком централне писарнице , архиве и штампарије
  Начелник Одељења Велимир Јовичевић тел. 366 2033
 • Одсек хигијене и кафе кухинје
  Шеф одсека Горан Максимовић тел. 3615 500
  Одељење за екологију у здравству, Тел: 011/362 - 7004, 366 - 2027
  Начелник: Мр. сц. мед. Ненад Јовановић

СЕКТОР ИНЖЕЊЕРИНГА

 СЕКТОР МЕД.ИНЖ И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ

 • Одељење радиологија и ултразвучна дијагностика
  Начелник одељења
 • Одељење техничко- технолошке опреме
  Начелник одељења Андрија Перовић
 • Одељење техничко технолошке опреме
  Одсек медицински гасова
  шеф одсека Вишеслав Вуловић тел.366 3045
 • Одељење хирургија и дијагностика
  Начелник одељења Дубравка Нхеили, дипл.инг.ел. тел. 366 3432
 • Одсек економско - административних послова
  шеф одсека Марина Шарац тел. 3615 629

Правник Службе

ОБРАСЦИ

Служба за фармацеутску делатност и снабдевање

Директор
Дипл. фарм. Тадијана Тодоров

Заменик Директора
Дипл. фарм. спец. Гордана Симић

Помоћник Директора за послове набавке

Помоћник Директора за послове дистрибуције
Дипл. фарм. спец. Драгана Рајинац

Помоћник Директора за комерцијалне послове

Саветник Директора

Организациони секретар
Дипл. правник Снежана Радосављевић

Главни техничар Службе
ВСТ Снежана Христов

Сектор за набавку

 1. Одељење за набавку лекова и медицинских средстава
  Начелник одељења Дипл. фарм.спец. Милан Томић

Сектор за дистрибуцију

 1. Одељење клиничких апотека,
  Начелник одељења
 2. Одељење за дистрибуцију лекова,
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Татјана Дивац
 3. Одељење за дистрибуцију потрошног медицинског, уградног и лабораторијског материјала
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Милица Грцић
 4. Одељење - апотека Ургентног центра,
  Начелник одељења Дипл. фарм. Марина Кланчник
 5. Одељење за израду инфузија и магистралних лекова
  Начелник одељења

  - Одсек за израду инфузноних раствора, шеф одсека дипл. фарм. спец. Раде Живковић
  - Одсек за израду магистралних лекова, шеф одсека дипл. фарм. спец. Маја Рибар
 6. Контролна лабораторија
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Марија Јововић
 7. Одсек за административно - техничке послове.

Служба за правне послове

Директор Службе
Бојана Вујошевић, дипл. правник, тел. 2641-958

Заменик Директора

Помоћник Директора за кадровске послове
Послове обавља Директор Службе
Бојана Вујошевић, дипл. правник, тел. 2641-958

Помоћник Директора

Технички секретар
Слађана Радинчанин, тел. 2641-958

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Одељење за заступање
Начелник Одељења – Игор Кокановић, дипл. правник, тел. 366-26-12

Одељење за опште правне послове
Начелник Одељења – Миодраг Трифуновић, дипл. правник, тел. 366-26-12


СЕКТОР ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење радних односа
Начелник Одељења – Милана Ђукић, дипл.правник, тел. 366-20-35

Одељење за персоналне послове са Одсеком за односе за запосленима
Начелник Одељења – Љубинка Јовановић, дипл. правник, тел. 366-20-37
Шеф Одсека – Теодора Костић, дипл. правник, тел. 366-20-35

Одсек за планирање одбрамбених припрема и безбедности

Шeф одсека - Страхиња Настић тел. 366-20-81

Поткатегорије