Клиника за пулмологију

Адреса: Косте Тодоровића 26, 11129 Београд
Телефон: 011/ 3663114
Факс: 011/ 2681 591
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Клиника за пулмологију је здравствена установа за плућне болести у саставу Универзитетског Клиничког центра Србије. Лежеће болеснике збрињава у згради Клинике за пулмологију, а амублантне пацијенте у оквиру Поликлинике Универзитетског Клиничког центра Србије. Отворена је за хитан пријем плућних болесника 24 сата. Клиника располаже са 175 болесничких постеља и 15 респиратора у јединици интезивне неге.

Клиника за пулмологију је референтна здравствена установа за туберкулозу и стим у вези, за обављање послова примене, праћења и унапређења јединствене доктрине и методологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији у области заштите здравља од туберкулозе.

(Одлука Министра здравља Републике Србије бр. 500-01-1520/2015-02 од 18. децембра 2015. год.)

Здравствени кадар чине 40 лекара специјалиста, 14 доктора медицине и 139  медицинских сестара и техничара. У настави на Медицинском факултету Универзитета у Београду учествује 12 лекара Клинике.

МЕНАЏМЕНТ КЛИНИКЕ

Директор
Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић 361-5556, 366-3034    

Заменик директора
Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић 361-5556, 366-3034   

Начелник одељења за здравствену администарцију и немедицинске послове
Дипл. правник Мирјана Радоњић 366-3472

Технички секретар
Драгана Ступар  361-5556, 366-3034    

Главна сестра
Татјана Марковић

ПОЛИКЛИНИЧКА СЛУЖБА КЛИНИКЕ
Начелник
Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић 366-3165, 366-3170
Главна сестра

Сања Јелић 366-3175

Одељење за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичке амбуланте
Начелник
Др Јасмина Марић Живковић 366-3164   
Главна сестра 366-3490   

Одељење за функционалну дијагностику плућа
Начелник
Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић366-3165, 366-3170
Главна сестра
Мира Неђић 366-3165

Одељење за бронхологију и инвазивну пулмолошку дијагностику са Дневном болницом за интервентну пулмологију
Начелник
Др Милан Грујућ 366-3189   
Главна сестра
Жељка Наранчић 366-3186

Одељење за кардиолошки мониторинг плућних болесника
Начелник
Др Верица Ђукановић 366-3476   
Главна сестра
Зорица Јовановић 366-3493

Дневна болница за малигне туморе плућа и плеуре
Начелник
Прим. др Наталија Самарџић  
Главна сестра
Тијана Арсић  366-3478

СТАЦИОНАРНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КЛИНИКЕ

Прво одељење - одељење за бронхијалну астму, хроничну опструктивну болест плућа и хроничну респирацијску инсуфицијенцију са Дневном болницом за хроничне болести респираторног система
Начелник
Проф. др Бранислава Миленковић  366-3267   
Главна сестра
Ђурђица Маравић Томић 366-3059

Друго одељење - одељење за плућну туберкулозу и малигне туморе плућа, плеуре и медијастинума
Начелник
Доц. др Татјана Аџић Вукичевић 366-3307   
Главна сестра
Биљана Јокић  366-3237

Треће одељење - одељење за неспецифичне респираторне инфекције, хроничне опструктивне болести плућа и плућне емболије
Начелник
Проф. др Људмила Нагорни Обрадовић 366-3497   
Главна сестра
Надежда Алексић 366-3491   

Чертврто одељење - одељење опште пулмологије
Начелник
Проф. др Драгица Пешут 366-3659   
Главна сестра
Гордана Тамбић 366-3467

Пето одељење - одељење за обољења плућног интерстицијума, саркоидозе и друге грануломатозе са Дневном болницом за болести плућног интерстицијума
Начелник
Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић 
Главна сестра
Ружица Никодијевић 366-3452

Шесто одељење - одељење торакалне онкологије и интерстицијских плућних болести
Начелник
Доц. др Драгана Марић 366-3539   
Главна сестра
Љиљана Казимировић 366-3537

Седмо одељење - одељење опште пулмологије, плућне туберкулозе и неспецифичних инфекција плућа и плеуре
Начелник
Проф. др Весна Шкодрић Трифуновић 366-3115   
Главна сестра
Ана Лончар 366-3538

Осмо одељење – одељењеза припрему и лечење пацијената по протоколу за молекуларну и имунотерапију
Начелник
Клинички Асс. др Милица Контић Јовановић
Главна сестра
Валентина Додеровић 366-3460

Одељење за интензивну негу пулмолошких болесника са Кабинетом за механичку вентолацију и другу респираторну потпору
Начелник
Проф. др Александра Илић 366-3657   
Главна сестра
Марина Миловановић 366-3658

Кабинет за механичку вентилацију и другу респираторну потпору
Шеф
Др Весна Букумировић, др сци мед 366-3484

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КЛИНИКЕ

Кабинет за научно-истраживачки рад и едукацију
Шеф
Виша медицинска сестра – едукатор Сања Јелић

Кабинет за превенцију и одвикавање од пушења
Шеф
дипл. дефектолог Љубена Пауновић 366-3287

Кабинет за ултразвучну дијагностику при Одељењу за кардиолошки мониторинг плућних болесника

Дневна болница за дијагностику поремећаја дисања у спавању

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА И БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА У КЛИНИЦИ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ КЦС

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) у здравствени систем Републике Србије, промењен је начин заказивања прегледа у Клиници за пулмологију КЦС.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем на име лекара ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Рентгенски снимак плућа у ПА пројекцији (ПА плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (АСТ, АЛТ) не старји од две недеље

Контролне прегледе електронски заказује лекар СПЕЦИЈАЛИСТА у Клиници за пулмологију који је прегледао пацијента, одмах након завршеног прегледа, уколико сматра да је контрола у КЦС потребна. Контролни прегледи се могу заказати унутар 6 месеци од првог прегледа, до дана законског важења упута којег је пацијент добио за први преглед. Уколико пацијент долази на контролни преглед након истека рока важења упута, потребно је да обезбеди нови упут од изабраног лекара.

Прве прегледе за давање мишљења за примену КОНЦЕНТРАТОРА КИСЕОНИКА у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за интерклиничке консултативне прегледе ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (пулмолог, пнеумофтизиолог, интерниста) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • да је болест стабилна најмање 3 недеље:
 • са парцијалним притиском кисеоника (PаО2) ≤ 7.3 кPа (≤ 55 mmHg) или SаО2 ≤ 88%
 • са парцијалним притиском кисеоника (PаО2) између 7,3 кPа (55 mmHg) и 8,0 кPа (60 mmHg) или SаО2 од 89% уз знаке плућне хипретензије, периферне едеме који указују на конгестивну слабост срца, полицитемију (хематокрит > 0,55)

По правилнику:

 • осигурано лице има обавезу престанка пушења.
 • неопходно је и постојање одговарајућих стамбених услова за инсталирање и правилно коришћење апарата

Уколико се не испуне горе наведени услови неће се узети у разматрање.

АМБУЛАНТА ЗА ПРИЈЕМ У БОЛНИЦУ

Прве прегледе (пријем у болницу) за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за пријем у болницу ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Пнеумофтизиологија, Интерна медицина, Онкологија, Грудна хирургија, Инфектологија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Рентгенски снимак плућа у ПА пројекцији (ПА плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (АСТ, АЛТ) не старји од две недеље

АМБУЛАНТА ЗА СУПОРТИВНУ ТХ - ТХ БОЛА ОНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за супортивну тх - тх бола онколошких болесника ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. искључиво са дијагнозама из МКБ10 (Ц37, Ц459, Ц457, Ц452, Ц451, Ц450, Ц45, Ц349, Ц348, Ц343, Ц342, Ц341, Ц340, Ц34).

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

Лабораторијске анализе (КС, биохемијске анализе) и радиографија плућа, урађене при ДЗ/РМЦ пред предвиђени преглед, уз достављену комплетну медицинску документацију коју пацијент поседује

ПУЛМОЛОШКИ АПАРАТИ – ДИЈАГНОСТИКА

(Дифузијски капацитет, Спирометрија, Тест снаге респираторних мишића, Телесна плетизмографија, Гасне анализе, Бронхопровокациони тест, Импулсна осцилометрија, Бронходилатациони тест)

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Интерна медицина, Онкологија, Пнеумофтизиологија, Грудна хирургија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

БРОНХОЛОШКА АМБУЛАНТА

Преко ове амбуланте се врши тријажа ради обављања следећух дијагностичих процедура: Бронхоскопија флексибилна, Ригидна бронхоскопија и Плеурална пункција.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем у Бронхолошку амбуланту ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Пнеумофтизиологија, Интерна медицина, Онкологија, Оториноларингологија, Грудна хирургија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

Потребна документација за преглед:

 • Извештај лекара специјалисте који упућује пацијента
 • Радиографија грудног коша (ПА и профилна)
 • Комплетне лаб. анализе (ККС, Биохемија, ПТТ и ИНР)
 • Спирометрија
 • Мишљење интернисте са проценом кардиолошког ризика за бронхоскопију у општој анестезији

КОНЗИЛИЈУМИ КЛИНИКЕ

ОНКОЛОШКИ КОНЗИЛИЈУМ ЗА МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И ПЛЕУРЕ

Време одржавања: сваког радног дана 12-14х осим уторком од 11-14х

Заказивање:

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем у Онколошку амбуланту И припрему за конзилијум 1,2 и 3 ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. искључиво са дијагнозама из МКБ10 (Ц37, Ц459, Ц457, Ц452, Ц451, Ц450, Ц45, Ц349, Ц348, Ц343, Ц342, Ц341, Ц340, Ц34).

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

ЦТ тхораx~а и горњег спрата абдомена, достављен опис инвазивне дијагностичке процедуре којом је карцином патохистолошки верификован, патохистолошки налаз спроведене биопсије којом је верификован карцином плућа/плеуре; Лаб. анализе: КС, биохемијске анализе/не старије од 10 (десет) дана/; Радиографија плућа не старија од 10 (десет) дана, као и сва медицинска документација која је од значаја за свеукупно сагледавање пацијента везано за специфично онколошко стање болесника или придружене болести.

Медицинску документацију у склопу припреме за конзилијум доставити до 10х на заказан дан термина прегледа.

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПЛУЋНЕ ФИБРОЗЕ

Време одржавања: Први уторак у месецу од 08 - 14 часова

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте - припрема за конзилијум за плућне фиброзе ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА Универзитетског Клиничког Центра Србије

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • ХРЦТ не старији од 2 месеца чије тумачење даје радиолог Проф Ружа Стевић стални члан конзилијума
 • Спирометрија са дифузијом, 6мин тест

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ТРАНСПЛАТАЦИЈУ ПЛУЋА КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ И КЛИНИКЕ ЗА ГРУДНУ ХИРУРГИЈУ

Време одржавања: Конзилијум се одржва једном месечно, последњег четвртака у месецу, са почетком у 13 часова, односно по потреби пацијената.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за процену кандидата за транспантацију плућа ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (пулмолог, пнеумофтизиолог, грудни хирург) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Комплетна медицинска документација са ЦТ грудног коша (ХРЦТ) не старији од 2 месеца
 • Актуелне тестове плућне функције и гасне анализе

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ТЕШКУ АСТМУ

Време одржавања: Једном месечно – четвртак од 11 часова

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте - припрема за конзилијум за тешку астму ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА Универзитетског Клиничког Центра Србије и Института за реуматологију.

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНЕ И ИМУНОТЕРАПИЈЕ

Време одржавања: Конзилијум се одржава средом у 11 часова

Конзилијум се не заказује, ради се одмах након процене и индикације за примену молекуларне и имунотерапије, по протоколу

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ

Време одржавања: Конзилијум се једном месечно – понедељак у 10 часова

Први конзилијум се не заказује, ради се одмах након постављене дијагнозе, а сваки следећи се заказује у редовним интервалима

ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ КЛИНИКЕ

 1. Дневна болница за малигне болести плућа и плеуре
 2. Дневна болница за интервентну пулмологију при Одељењу за бронхологију и инвазивну пулмолошку дијагностику
 3. Дневна болница за хроничне болести респираторног система при Првом одељењу
 4. Дневна болница за болести плућног интерстицијума при Петом одељењу

СТРУЧНИ СЕМИНАР и КОЛЕГИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

 • Приказ свих примљених болесника током предходне недеље, понедељком и четвртком од 8.15х
 • Приказ интересантних, нејасних и нерешених случајева

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА КЛИНИКЕ

 • Једном месечно (среда) од 11-12х
 • Акредитовани програми по плану и програму

СТРУЧНИ СЕМИНАРИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА

 • једном до два пута месечно, уторак или среда од 12-13х
 • Колегијум главних сестара Клинике једном недељно