Клиника за пулмологију

Адреса: Косте Тодоровића 26, 11129 Београд
Телефон: 011/ 3663114
Факс: 011/ 2681 591
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Клиника за пулмологију је здравствена установа за плућне болести у саставу Клиничког центра Србије. Лежеће болеснике збрињава у згради Клинике за пулмологију, а амублантне пацијенте у оквиру Поликлинике Клиничког центра Србије. Отворена је за хитан пријем плућних болесника 24 сата. Клиника располаже са 175 болесничких постеља и 10 респиратора у јединици интезивне неге.

Клиника за пулмологију је референтна здравствена установа за туберкулозу и стим у вези, за обављање послова примене, праћења и унапређења јединствене доктрине и методологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији у области заштите здравља од туберкулозе.
(Одлука Министра здравља Републике Србије бр. 500-01-1520/2015-02 од 18. децембра 2015. год.)

Здравствени кадар чине 37 лекара специјалиста, 12 доктора медицине и 122 медицинских сестара и техничара. У настави на Медицинском факултету Универзитета у Београду учествује 12 лекара Клинике.

МЕНАЏМЕНТ КЛИНИКЕ

Директор
Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић 361-5556, 366-3034

Заменик директора
Проф. Др Бранислава Миленковић 361-5556, 366-3034

Начелник одљења за здравствену администрацију и немедицинске послове
Дипл. правник Мирјана Радоњић 366-3472

Технички секретар
Драгана Ступар 361-5556, 366-3034

Главна сестра
ВМС Љубена Пауновић 366-3286

ПОЛИКЛИНИЧКА СЛУЖБА КЛИНИКЕ
Начелник
Доц. др Владимир Жугић 366-3165, 366-3170
Главна сестра
Љиљана Казимировић 366-3175

Одељење за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичке амбуланте
Начелник
Прим. др Јасмина Марић Живковић 366-3164
Главна сестра
МС Рада Новаковић 366-3490

Одељење за функционалну дијагностику плућа
Начелник
Доц. др Владимир Жугић 366-3165, 366-3170
Главна сестра
Мира Неђић 366-3165

Одељење за бронхологију и инвазивну пулмолошку дијагностику
Начелник
Др Милан Грујућ 366-3189
Главна сестра
Жељка Наранчић 366-3186

Одељење за кардиолошки мониторинг плућних болесника
Начелник
Др Верица Ђукановић 
Главна сестра
ВМС Зорица Јовановић 366-3493

Дневна болница за малигне туморе плућа и плеуре
Начелник
Прим. др Наталија Самарџић
Главна сестра
Тијана Арсић 366-3478

СТАЦИОНАРНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КЛИНИКЕ

Прво одељење - одељење за бронхијалну астму, хроничну опструктивну болест плућа и хроничну респирацијску инсуфицијенцију

Начелник
Проф. др Бранислава Миленковић 366-3267
Главна сестра
Ђурђица Маравић Томић 366-3059

Друго одељење - одељење за плућну туберкулозу и малигне туморе плућа, плеуре и медијастинума
Начелник
Доц. др Татјана Аџић Вукичевић 366-3307
Главна сестра
Биљана Јокић 366-3237

Треће одељење - одељење за неспецифичне респираторне инфекције, хроничне опструктивне болести плућа и плућне емболије
Начелник
Проф. др Људмила Нагорни Обрадовић 366-3497
Главна сестра
ВМС Надежда Алексић 366-3491

Чертврто одељење - одељење опште пулмологије
Начелник
Проф. др Драгица Пешут 366-3659
Главна сестра
Гордана Тамбић 366-3467

Пето одељење - одељење за обољења плућног интерстицијума, саркоидозе и друге грануломатозе
Начелник
Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић 366-3460
Главна сестра
Ружица Никодијевић 366-3452

Шесто одељење - одељење торакалне онкологије и интерстицијских плућних болести
Начелник
Кл. асс. др Милица Контић
Главна сестра
Татјана Марковић 366-3537

Седмо одељење - одељење опште пулмологије, плућне туберкулозе и неспецифичних инфекција плућа и плеуре
Начелник
Проф. др Весна Шкодрић Трифуновић 366-3115
Главна сестра
ВМС Ана Лончар 366-3538

Одељење за интензивну негу пулмолошких болесника са Кабинетом за механичку вентолацију и другу респираторну потпору
Начелник
Проф. др Александра Илић 366-3657
Главна сестра
Марина Миловановић 366-3658

Кабинет за механичку вентилацију и другу респираторну потпору
Шеф
Др Весна Букумировић, др сци мед 366-3484

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КЛИНИКЕ


Кабинет за научно-истраживачки рад и едукацију

Шеф
Кл. асс. др Михаило Стјепановић 366-3488
Едукатор
ВМС Сања Јелић

Кабинет за превенцију и одвикавање од пушења
Шеф

Кабинет за ултразвучну дијагностику при Одељењу за кардиолошки мониторинг плућних болесника

Кабинет за поремећаје дисања у сну

Национални центар за превенцију и контролу туберкулозе у Републици Србије
Одлуком Стручног савета КЦС бр. 2217 од 14.02.2017. годинеОчекивани резултати рада Националног Центра за ТБ су у складу са акционим планом за контролу ТБ у периоду од 2016-2020 односно у складу са плановима пројекта Health 2020 (Здравље 2020) као и плановима Европског центра за превенцију и контролу болести (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), те планом Светске здравствене организације (WHO) и Европског Респираторног Удружења (ERS), тзв. „елиминациони план“ за борбу против туберкулозе у Европском региону.

Очекивани резултати су:
35% смањење смртности од ТБ
25% смањење стопе разбољевања од ТБ
75% успешног лечења оболелих од резистентне и екстензивно резистентне форме болести, која је и најчешћи узрок смртности, уједно тако реализујући сперчавање ширења резистентне ТБ.

Стратегија и циљеви осмишљени су у складу са стратегијом пројекта Здравље (Health 2020) у чему значајну улогу има WHО Европски регион.

Националне препоруке за превенцију туберкулозе код болесника који се лече биолошким лековима


ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА И БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА У КЛИНИЦИ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ КЦС

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) у здравствени систем Републике Србије, промењен је начин заказивања прегледа у Клиници за пулмологију КЦС.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем на име лекара ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Рентгенски снимак плућа у ПА пројекцији (ПА плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (АСТ, АЛТ) не старји од две недеље

Контролне прегледе електронски заказује лекар СПЕЦИЈАЛИСТА у Клиници за пулмологију који је прегледао пацијента, одмах након завршеног прегледа, уколико сматра да је контрола у КЦС потребна. Контролни прегледи се могу заказати унутар 6 месеци од првог прегледа, до дана законског важења упута којег је пацијент добио за први преглед. Уколико пацијент долази на контролни преглед након истека рока важења упута, потребно је да обезбеди нови упут од изабраног лекара.

Прве прегледе за прописивање КОНЦЕНТРАТОРА КИСЕОНИКА у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за интерклиничке консултативне прегледе ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (пулмолог, пнеумофтизиолог, интерниста) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • да је болест стабилна најмање 3 недеље:
 • са парцијалним притиском кисеоника (ПаО2) ≤ 7.3 кПа (≤ 55 ммХг) или СаО2 ≤ 88%
 • са парцијалним притиском кисеоника (ПаО2) између 7,3 кПа (55 ммХг) и 8,0 кПа (60 ммХг) или СаО2 од 89% уз знаке плућне хипретензије, периферне едеме који указују на конгестивну слабост срца, полицитемију (хематокрит > 0,55)

По правилнику:

 • осигурано лице има обавезу престанка пушења.
 • неопходно је и постојање одговарајућих стамбених услова за инсталирање и правилно коришћење апарата

Уколико се не испуне горе наведени услови неће се узети у разматрање.

АМБУЛАНТА ЗА ПРИЈЕМ У БОЛНИЦУ

Прве прегледе (пријем у болницу) за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за пријем у болницу ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Пнеумофтизиологија, Интерна медицина, Онкологија, Грудна хирургија, Инфектологија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Рентгенски снимак плућа у ПА пројекцији (ПА плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (АСТ, АЛТ) не старји од две недеље

АМБУЛАНТА ЗА СУПОРТИВНУ ТХ - ТХ БОЛА ОНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за супортивну тх - тх бола онколошких болесника ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. искључиво са дијагнозама из МКБ10 (Ц37, Ц459, Ц457, Ц452, Ц451, Ц450, Ц45, Ц349, Ц348, Ц343, Ц342, Ц341, Ц340, Ц34).

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:
Лабораторијске анализе (КС, биохемијске анализе) и радиографија плућа, урадјене при ДЗ/РМЦ пред предвидјени преглед, уз достављену комплетну медицинску документацију коју пацијент поседује

ПУЛМОЛОШКИ АПАРАТИ – ДИЈАГНОСТИКА
(Дифузијски капацитет, Спирометрија, Тест снаге респираторних мишића, Телесна плетизмографија, Гасне анализе, Бронхопровокациони тест, Импулсна осцилометрија, Бронходилатациони тест)

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Интерна медицина, Онкологија, Пнеумофтизиологија, Грудна хирургија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

БРОНХОЛОШКА АМБУЛАНТА

Преко ове амбуланте се врши тријажа ради обављања следећух дијагностичих процедура: Бронхоскопија флексибилна, Ригидна бронхоскопија и Плеурална пункција.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем у Бронхолошку амбуланту ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Пнеумофтизиологија, Интерна медицина, Онкологија, Оториноларингологија, Грудна хирургија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

Потребна документација за преглед:

 • Извештај лекара специјалисте који упућује пацијента
 • Радиографија грудног коша (ПА и профилна)
 • Комплетне лаб. анализе (ККС, Биохемија, ПТТ и ИНР)
 • Спирометрија
 • Мишљење интернисте са проценом кардиолошког ризика за бронхоскопију у општој анестезији

КОНЗИЛИЈУМИ КЛИНИКЕ

ОНКОЛОШКИ КОНЗИЛИЈУМ ЗА МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И ПЛЕУРЕ

Време одржавања: сваког радног дана 12-14х осим уторком од 11-14х

Заказивање:

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем у Онколошку амбуланту и припрему за конзилијум 1, 2 и 3 ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. искључиво са дијагнозама из МКБ10 (Ц37, Ц459, Ц457, Ц452, Ц451, Ц450, Ц45, Ц349, Ц348, Ц343, Ц342, Ц341, Ц340, Ц34).

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:
ЦТ тхораx~а и горњег спрата абдомена, достављен опис инвазивне дијагностичке процедуре којом је карцином патохистолошки верификован, патохистолошки налаз спроведене биопсије којом је верификован карцином плућа/плеуре; Лаб. анализе: КС, биохемијске анализе/не старије од 10 (десет) дана/; Радиографија плућа не старија од 10 (десет) дана, као и сва медицинска документација која је од значаја за свеукупно сагледавање пацијента везано за специфично онколошко стање болесника или придружене болести.

Медицинску документацију у склопу припреме за конзилијум доставити до 10х на заказан дан термина прегледа.

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПЛУЋНЕ ФИБРОЗЕ

Време одржавања: Први уторак у месецу од 08 - 14 часова

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте - припрема за конзилијум за плућне фиброзе ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА Клиничког Центра Србије и Института за реуматологију.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • ХРЦТ не старији од 2 месеца чије тумачење даје радиолог Проф Ружа Стевић стални члан конзилијума
 • Спирометрија са дифузијом, 6мин тес

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ТРАНСПЛАТАЦИЈУ ПЛУЋА КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ И КЛИНИКЕ ЗА ГРУДНУ ХИРУРГИЈУ

Време одржавања: Конзилијум се одржва једном месечно, последњег четвртака у месецу, са почетком у 13 часова, односно по потреби пацијената.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за процену кандидата за транспантацију плућа ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (пулмолог, пнеумофтизиолог, грудни хирург) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Комплетна медицинска документација са ЦТ грудног коша (ХРЦТ) не старији од 2 месеца
 • Актуелне тестове плућне функције и гасне анализе

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ПЛУЋА - ВОДИЧ

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ТЕШКУ АСТМУ

Време одржавања:
једном месечно и то четвртком са почетком у 11 часова       


Први конзилијум се не заказује, ради се одмах након постављене дијагнозе, сваки следећи се заказује у редовним интервалима. Прво се доноси одлука за амбулантне пацијенте са списка заказаних, након тога се доноси одлука за пацијенте који се лече на одељењима Клинике - стационар

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПРИМЕНУ ИМУНО И МОЛЕКУЛАРНЕ ТЕРАПИЈЕ

Време одржавања:
Конзилијум се одржава сваке среде у 11 часова

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПЛУЋНУ ХИПЕРТЕНЗИЈУ Клинике за пулмологију и Клинике за кардиологију

Време одржавања: Конзилијум се састаје једном месечно

СТРУЧНИ СЕМИНАР и КОЛЕГИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

 • Приказ свих примљених болесника током предходне недеље, понедељком и четвртком од 8.15х
 • Приказ интересантних, нејасних и нерешених случајева

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА КЛИНИКЕ

 • Једном месечно (среда) од 11-12х, руководилац Прим. др Весна Качар Кукрић
 • Акредитовани програми по плану и програму

СТРУЧНИ СЕМИНАРИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА

 • једном до два пута месечно, уторак или среда од 12-13х
 • Колегијум главних сестара Клинике једном недељно