Клиника за хематологијуБеоград, Др Косте Тодоровића 2
е–маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Информације о пријему болесника (први преглед) и заказивању преко ЦИП пункта Поликлинике КЦС на 011/366-3207; 366-3208 и 366-3674. Портирница и информације о примљеним болесницима за Стационар тел.366-3366. Пријемни шалтер Стационара тел.366-3902

Директор
Доц. др Дарко Антић тел.3065-112

Заменик директора:
Проф. др Драгица Томин тел.3615-571, 366-3711

Технички секретар:
Љиљана Ристић тел.3065-112, 366-3706

Главна сестра:
Живанка Маринковић тел.3618-477

Начелник Одељења за здравствену администрацију и немедицинске послове:
Ивица Предовић, дипл. менаџер тел.3615-570, 366-3726

Правник Клинике:
Ружица Пешић, дипл.правник тел.3615-586, 366-3911

СТРУКТУРА КЛИНИКЕ

ПОЛИКЛИНИЧКО ДИЈАГНОСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
Начелник:
Проф.др Мирјана Готић тел.366-3718
Главна сестра:
Биљана Живојиновић тел.3615-634, 366-3367

Поликлинички одсек
Шеф: Прим.др Марина Богуновић тел.366-3387
Главна сестра:Гордана Димитријевић тел.366-3387

Одсек за високоспецијализовану хематолошку дијагностику
Шеф: Проф.др Андрија Богдановић тел.366-3379
Главни лабораторијски техничар: Маја Живковић тел.366-3376

 • Лабораторија за цитологију и цитохемију тел.366-3376
 • Лабораторија за имунофенотипизацију и проточну цитометрију тел.366-3375
 • Лабораторија за ин витро ћелијску културу тел.366-3377
 • Лабораторија за цитогенетику и молекуларну генетику тел.366-3381, 366-3382


Кабинет за хемофилију и поремећаје хемостазе

Шеф: Доц.др Предраг Миљић тел.366-3369
Главна сестра кабинета: Биљана Нинић тел.366-3369

СТАЦИОНАР

Одељење за акутне леукемије
Начелник: Проф. др Драгица Томин тел.3615-571, 366-3711
Главна сестра: Тања Шљивић-Бојић тел. 366-3711

Јединица за дијагностику и високодозну терапију акутних леукемија
Шеф: Проф.др Нада Сувајџић-Вуковић тел.366-3715

Јединица за изолацију болесника са акутним леукемијама
Шеф: Доц.др Ана Видовић тел.366-3707

Одељење за мешовиту хематолошку патологију и поремећаје хемостазе
Начелник: Проф.др Иво Елезовић тел. 366-3399
Главна сестра: Љиљана Ракић тел. 366-3713

Одељење за лимфопролиферативне болести (Лимфоми 1 и 2)
Начелник: Проф.др Биљана Михаљевић тел.366-3720
Главна сестра: Љубица Радетић тел.366-3720

Лимфоми 1 тел.366-3720
Главна сестра: Зорица Јовановић

Интензивна јединица 1
Шеф: Доц. др Дарко Антић тел.366-3723

Јединица за мултипли мијелом и друге поремећаје плазмоцитне лозе
Шеф: Доц.др Јелена Била тел.366-3720

Лимфоми 2 тел.366-3720
Главна сестра: Тања Вучковић

Интензивна јединица 2
Шеф: Проф.др Милена Тодоровић тел.366-3728

Кабинет за едукацију, научно истраживачки рад и људске ресурсе
Шеф: Проф.др Градимир Јанковић тел.366-3710, 366-3623

Јединица интензивне неге у Ургентном центру Пастерова 2
Шеф: Прим Др Зоран Рајић тел.366-2362

Обавештење Лимфома центра Клинике за хематологију КЦС

У циљу што брже и лакше доступности тима лекара Лимфома центра Клинике за хематологију за консултације и обављање контролних прегледа можете нас контактирати попуњавањем упитника на који можете приступити путем линка https://tinyurl.com/limfomacentar.

Заказивање прегледа и организација рада Клинике

Како највећи број хематолошких болесника има озбиљна обољења крви или лифмних органа, пријем болесника и организација првог прегледа зависе од места боравка болесника као и од тога да ли је болесника већ видео хематолог регионалног центра.

Први преглед за болеснике са хитним упутом за болничко испитивање и лечење за све болеснике се не заказује већ болеснике прима лекар пријемно тријажне амбуланте Клинике у Поликлиници КЦС 2 спрат, сваким радним даном од 7.30 до 14 часова.

Болеснике са активним крварењем прима лекар у Кабинету за хемофилију и поремећаје коагулације.

Хитне болеснике ван радног времена (од 14 до 07.30 часова радним даном и целог дана, викендом) као и болеснике са интердисциплинарним проблемима прима интернистичка пријемна амбуланта при пријемној служби Ургентног центра.

Први преглед за болеснике ван Београда са овереним упутом за специјалистички преглед, које упућују лекари специјалисти интерне медицине или специјалисти хематолози из регионалних Медицинских центара такође се не заказују већ болеснике прима лекар пријемно тријажне амбуланте Клинике у Поликлиници КЦС 2 спрат, сваким радним даном од 7.30 до 14 часова ради тријаже и даље процене.

Први преглед за болеснике из Београда са овереним упутом за специјалистички преглед заказују се лично преко Централног информационог шалтера Поликлинике КЦС. Телефони за информације су: 011/366-3207; 366-3208 и 366-3674

СВИ НАРЕДНИ ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА СЕ ЗАКАЗУЈУ. НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗАКАЗИВАЊА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА САМО ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА А БЕЗ ПРОЦЕНЕ НАДЛЕЖНОГ ХЕМАТОЛОГА КЛИНИКЕ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ.

За све болеснике који се упућују ради првог прегледа потребна је процена надлежног лекара интерне медицине или специјалисте хематолога а за болеснике из Београда је могућа и процена надлежног специјалисте опште медицине или специјалисте интернисте из Дома здравља или Клиничко болничког центра. Болесници би морали да имају комплетну крвну слику, стандардну лабораторију, а у зависности од проблема и радиографију грудног коша као и ЕХО преглед стомака.

Друге Референтне установе терцијерног нивоа (Клинички центри) упућују болеснике индиректно преко синопсиса који се доставља Конзилијуму Клинике на факс 011/3065112.

Стручни рад на Клиници за хематологију се одвија преко Конзилијума клинике (Хематолошки конзилијум, Конзилијумом за трансплантацију, Конзилијум за иновативне лекове, Конзилијум за поремећаје хемостазе и хемофилију, Конзилијум за резервне антибиотике).

На Клиници се такође одржавају стручни састанци лекара који су већим делом акредитовани, одржавају се према плану Клинике седмично, петком ујутру у 8.15 часова (Међуодељенски састанак).

Стручни састанак сестара-техничара одржавају се два пута месечно, сви програми су акредитовани од стране Здравственог савета Србије.

Клиника обележава 1. март као Дан клинике и том приликом се одржава тематски стручни састанак.

У склопу стручних активности, на Клиници за хематологију одржавају се и периодични састанци Српске лимфомске групе, Српске мијеломске групе и Српске групе за ХМЛ.

Два пута годишње, задњег дана јуна и децембра, директор Клинике кроз репетиторијум сумира рад свих запослених на Клиници.

Клиника за пулмологију

Адреса: Косте Тодоровића 26, 11129 Београд
Телефон: 011/ 3663114
Факс: 011/ 2681 591
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Клиника за пулмологију је здравствена установа за плућне болести у саставу Универзитетског Клиничког центра Србије. Лежеће болеснике збрињава у згради Клинике за пулмологију, а амублантне пацијенте у оквиру Поликлинике Универзитетског Клиничког центра Србије. Отворена је за хитан пријем плућних болесника 24 сата. Клиника располаже са 175 болесничких постеља и 15 респиратора у јединици интезивне неге.

Клиника за пулмологију је референтна здравствена установа за туберкулозу и стим у вези, за обављање послова примене, праћења и унапређења јединствене доктрине и методологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији у области заштите здравља од туберкулозе.

(Одлука Министра здравља Републике Србије бр. 500-01-1520/2015-02 од 18. децембра 2015. год.)

Здравствени кадар чине 40 лекара специјалиста, 14 доктора медицине и 139  медицинских сестара и техничара. У настави на Медицинском факултету Универзитета у Београду учествује 12 лекара Клинике.

МЕНАЏМЕНТ КЛИНИКЕ

Директор
Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић 361-5556, 366-3034      

Заменик директора


Начелник одељења за здравствену администарцију и немедицинске послове
Дипл. правник Мирјана Радоњић 366-3472

Технички секретар
Драгана Ступар  361-5556, 366-3034    

Главна сестра
Татјана Марковић

ПОЛИКЛИНИЧКА СЛУЖБА КЛИНИКЕ
Начелник
Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић 366-3165, 366-3170
Главна сестра

Сања Јелић 366-3175

Одељење за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичке амбуланте
Начелник
Др Јасмина Марић Живковић 366-3164   
Главна сестра 366-3490   

Одељење за функционалну дијагностику плућа
Начелник
Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић366-3165, 366-3170
Главна сестра
Мира Неђић 366-3165

Одељење за бронхологију и инвазивну пулмолошку дијагностику са Дневном болницом за интервентну пулмологију
Начелник
Др Милан Грујућ 366-3189   
Главна сестра
Жељка Наранчић 366-3186

Одељење за кардиолошки мониторинг плућних болесника
Начелник
Др Верица Ђукановић 366-3476   
Главна сестра
Зорица Јовановић 366-3493

Дневна болница за малигне туморе плућа и плеуре
Начелник
Прим. др Наталија Самарџић  
Главна сестра
Тијана Арсић  366-3478

СТАЦИОНАРНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КЛИНИКЕ

Прво одељење - одељење за бронхијалну астму, хроничну опструктивну болест плућа и хроничну респирацијску инсуфицијенцију са Дневном болницом за хроничне болести респираторног система
Начелник
Проф. др Бранислава Миленковић  366-3267   
Главна сестра
Ђурђица Маравић Томић 366-3059

Друго одељење - одељење за плућну туберкулозу и малигне туморе плућа, плеуре и медијастинума
Начелник
Доц. др Татјана Аџић Вукичевић 366-3307   
Главна сестра
Биљана Јокић  366-3237

Треће одељење - одељење за неспецифичне респираторне инфекције, хроничне опструктивне болести плућа и плућне емболије
Начелник
Проф. др Људмила Нагорни Обрадовић 366-3497   
Главна сестра
Надежда Алексић 366-3491   

Чертврто одељење - одељење опште пулмологије
Начелник
Проф. др Драгица Пешут 366-3659   
Главна сестра
Гордана Тамбић 366-3467

Пето одељење - одељење за обољења плућног интерстицијума, саркоидозе и друге грануломатозе са Дневном болницом за болести плућног интерстицијума
Начелник
Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић 
Главна сестра
Ружица Никодијевић 366-3452

Шесто одељење - одељење торакалне онкологије и интерстицијских плућних болести
Начелник
Доц. др Драгана Марић 366-3539   
Главна сестра
Љиљана Казимировић 366-3537

Седмо одељење - одељење опште пулмологије, плућне туберкулозе и неспецифичних инфекција плућа и плеуре
Начелник
Проф. др Весна Шкодрић Трифуновић 366-3115   
Главна сестра
Ана Лончар 366-3538

Осмо одељење – одељењеза припрему и лечење пацијената по протоколу за молекуларну и имунотерапију
Начелник
Клинички Асс. др Милица Контић Јовановић
Главна сестра
Валентина Додеровић 366-3460

Одељење за интензивну негу пулмолошких болесника са Кабинетом за механичку вентолацију и другу респираторну потпору
Начелник
Проф. др Александра Илић 366-3657   
Главна сестра
Марина Миловановић 366-3658

Кабинет за механичку вентилацију и другу респираторну потпору
Шеф
Др Весна Букумировић, др сци мед 366-3484

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КЛИНИКЕ

Кабинет за научно-истраживачки рад и едукацију
Шеф
Виша медицинска сестра – едукатор Сања Јелић

Кабинет за превенцију и одвикавање од пушења
Шеф
дипл. дефектолог Љубена Пауновић 366-3287

Кабинет за ултразвучну дијагностику при Одељењу за кардиолошки мониторинг плућних болесника

Дневна болница за дијагностику поремећаја дисања у спавању

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА И БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА У КЛИНИЦИ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ КЦС

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) у здравствени систем Републике Србије, промењен је начин заказивања прегледа у Клиници за пулмологију КЦС.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем на име лекара ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Рентгенски снимак плућа у ПА пројекцији (ПА плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (АСТ, АЛТ) не старји од две недеље

Контролне прегледе електронски заказује лекар СПЕЦИЈАЛИСТА у Клиници за пулмологију који је прегледао пацијента, одмах након завршеног прегледа, уколико сматра да је контрола у КЦС потребна. Контролни прегледи се могу заказати унутар 6 месеци од првог прегледа, до дана законског важења упута којег је пацијент добио за први преглед. Уколико пацијент долази на контролни преглед након истека рока важења упута, потребно је да обезбеди нови упут од изабраног лекара.

Прве прегледе за давање мишљења за примену КОНЦЕНТРАТОРА КИСЕОНИКА у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за интерклиничке консултативне прегледе ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (пулмолог, пнеумофтизиолог, интерниста) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • да је болест стабилна најмање 3 недеље:
 • са парцијалним притиском кисеоника (PаО2) ≤ 7.3 кPа (≤ 55 mmHg) или SаО2 ≤ 88%
 • са парцијалним притиском кисеоника (PаО2) између 7,3 кPа (55 mmHg) и 8,0 кPа (60 mmHg) или SаО2 од 89% уз знаке плућне хипретензије, периферне едеме који указују на конгестивну слабост срца, полицитемију (хематокрит > 0,55)

По правилнику:

 • осигурано лице има обавезу престанка пушења.
 • неопходно је и постојање одговарајућих стамбених услова за инсталирање и правилно коришћење апарата

Уколико се не испуне горе наведени услови неће се узети у разматрање.

АМБУЛАНТА ЗА ПРИЈЕМ У БОЛНИЦУ

Прве прегледе (пријем у болницу) за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за пријем у болницу ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Пнеумофтизиологија, Интерна медицина, Онкологија, Грудна хирургија, Инфектологија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Рентгенски снимак плућа у ПА пројекцији (ПА плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (АСТ, АЛТ) не старји од две недеље

АМБУЛАНТА ЗА СУПОРТИВНУ ТХ - ТХ БОЛА ОНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за супортивну тх - тх бола онколошких болесника ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. искључиво са дијагнозама из МКБ10 (Ц37, Ц459, Ц457, Ц452, Ц451, Ц450, Ц45, Ц349, Ц348, Ц343, Ц342, Ц341, Ц340, Ц34).

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

Лабораторијске анализе (КС, биохемијске анализе) и радиографија плућа, урађене при ДЗ/РМЦ пред предвиђени преглед, уз достављену комплетну медицинску документацију коју пацијент поседује

ПУЛМОЛОШКИ АПАРАТИ – ДИЈАГНОСТИКА

(Дифузијски капацитет, Спирометрија, Тест снаге респираторних мишића, Телесна плетизмографија, Гасне анализе, Бронхопровокациони тест, Импулсна осцилометрија, Бронходилатациони тест)

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Интерна медицина, Онкологија, Пнеумофтизиологија, Грудна хирургија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

БРОНХОЛОШКА АМБУЛАНТА

Преко ове амбуланте се врши тријажа ради обављања следећух дијагностичих процедура: Бронхоскопија флексибилна, Ригидна бронхоскопија и Плеурална пункција.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем у Бронхолошку амбуланту ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (Пулмологија, Пнеумофтизиологија, Интерна медицина, Онкологија, Оториноларингологија, Грудна хирургија) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра.

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

Потребна документација за преглед:

 • Извештај лекара специјалисте који упућује пацијента
 • Радиографија грудног коша (ПА и профилна)
 • Комплетне лаб. анализе (ККС, Биохемија, ПТТ и ИНР)
 • Спирометрија
 • Мишљење интернисте са проценом кардиолошког ризика за бронхоскопију у општој анестезији

Амбуланта за цистичну фиброзу:

 • Радно време амбуланте је сваке среде у месецу од 12-14 часова с тим што се сваке прве и треће среде примају пацијенти код којих је колонизована бактерија Pseudomonas aeruginosа а сваке друге и четврте се примају пацијенти код којих је колонизоване бактерије MRSA и Burkholderia cepacia.
 • Пацијента можете упутити искључиво са дијагнозом E840

Потребна документација (минимум) за специјалистички и консултативни преглед:

 • Негативан налаз брзог антигенског теста на COVID-19 ne stariji od 72h ради испитивања плућне функције
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, SE, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (AST, ALT) не старји од две недеље

Лекари: Др Сања Димић Јанјић, Др Тијана Цвок Дебељак, Проф. др Бранислава Миленковић, Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић

Амбуланта за плућну хипертензију:

 • Пацијента можете упутити искључиво са дијагнозом I278, I279

Потребна документација (минимум) за специјалистички и консултативни преглед:

 • Негативан налаз брзог антигенског теста на COVID-19 ne stariji od 72h ради испитивања плућне функције
 • Рентгенски снимак плућа у PA пројекцији (PA плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, SE, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (AST, ALT) не старји од две недеље

Амбуланта за поремећаје дисања у сну:

 • Пацијента можете упутити искључиво са дијагнозом G473, G479

Потребна документација (минимум) за специјалистички и консултативни преглед:

 • Негативан налаз брзог антигенског теста на COVID-19 ne stariji od 72h ради испитивања плућне функције
 • Рентгенски снимак плућа у PA пројекцији (PA плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, SE, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (AST, ALT) не старји од две недеље

PostCovid ambulanta:

 • Пацијента можете упутити само ако je прележаo COVID-19

Потребна документација (минимум) за специјалистички и консултативни преглед:

 • Медицинска документација која доказује да је пацијент прележао COVID-19
 • Негативан налаз брзог антигенског теста на COVID-19 ne stariji od 72h ради испитивања плућне функције
 • Рентгенски снимак плућа у PA пројекцији (PA плућа) не старји од две недеље
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, SE, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (AST, ALT) не старји од две недеље

Амбуланта - припрема за конзилијум за тешку астму:

 • Пацијента можете упутити искључиво са дијагнозом J450, J451, J459

Потребна документација (минимум) за специјалистички и консултативни преглед:

 • Медицинска документација која доказује да је пацијент прележао COVID-19
 • Негативан налаз брзог антигенског теста на COVID-19 ne stariji od 72h ради испитивања плућне функције
 • Лаболаторијски налази: крвна слика, СЕ, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе (AST, ALT) не старји од две недеље

КОНЗИЛИЈУМИ КЛИНИКЕ

ОНКОЛОШКИ КОНЗИЛИЈУМ ЗА МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И ПЛЕУРЕ

Време одржавања: сваког радног дана 12-14х осим уторком од 11-14х

Заказивање:

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем у Онколошку амбуланту И припрему за конзилијум 1,2 и 3 ИЗАБРАНИ ЛЕКАР или ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА одговарајуће гране медицине са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра. искључиво са дијагнозама из МКБ10 (Ц37, Ц459, Ц457, Ц452, Ц451, Ц450, Ц45, Ц349, Ц348, Ц343, Ц342, Ц341, Ц340, Ц34).

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

ЦТ тхораx~а и горњег спрата абдомена, достављен опис инвазивне дијагностичке процедуре којом је карцином патохистолошки верификован, патохистолошки налаз спроведене биопсије којом је верификован карцином плућа/плеуре; Лаб. анализе: КС, биохемијске анализе/не старије од 10 (десет) дана/; Радиографија плућа не старија од 10 (десет) дана, као и сва медицинска документација која је од значаја за свеукупно сагледавање пацијента везано за специфично онколошко стање болесника или придружене болести.

Медицинску документацију у склопу припреме за конзилијум доставити до 10х на заказан дан термина прегледа.

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПЛУЋНЕ ФИБРОЗЕ

Време одржавања: Први уторак у месецу од 08 - 14 часова

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте - припрема за конзилијум за плућне фиброзе ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА Универзитетског Клиничког Центра Србије

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • ХРЦТ не старији од 2 месеца чије тумачење даје радиолог Проф Ружа Стевић стални члан конзилијума
 • Спирометрија са дифузијом, 6мин тест

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ТРАНСПЛАТАЦИЈУ ПЛУЋА КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ И КЛИНИКЕ ЗА ГРУДНУ ХИРУРГИЈУ

Време одржавања: Конзилијум се одржва једном месечно, последњег четвртака у месецу, са почетком у 13 часова, односно по потреби пацијената.

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте за процену кандидата за транспантацију плућа ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА (пулмолог, пнеумофтизиолог, грудни хирург) са примарног нивоа - Дома здравља, или са секунадрног нивоа - из одговарајућег Клиничко болничког центра

Пацијент долази на први преглед са претходно на примарном, односно секундарном нивоу, урађеном минималном дијагностичком обрадом-сетом:

 • Комплетна медицинска документација са ЦТ грудног коша (ХРЦТ) не старији од 2 месеца
 • Актуелне тестове плућне функције и гасне анализе

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ТЕШКУ АСТМУ

Време одржавања: Једном месечно – четвртак од 11 часова

Прве прегледе за пацијенте у Клиници за пулмологију, као терцијерном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем преко Амбуланте - припрема за конзилијум за тешку астму ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА Универзитетског Клиничког Центра Србије и Института за реуматологију.

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНЕ И ИМУНОТЕРАПИЈЕ

Време одржавања: Конзилијум се одржава средом у 11 часова

Конзилијум се не заказује, ради се одмах након процене и индикације за примену молекуларне и имунотерапије, по протоколу

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ

Време одржавања: Конзилијум се једном месечно – понедељак у 10 часова

Први конзилијум се не заказује, ради се одмах након постављене дијагнозе, а сваки следећи се заказује у редовним интервалима

ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ КЛИНИКЕ

 1. Дневна болница за малигне болести плућа и плеуре
 2. Дневна болница за интервентну пулмологију при Одељењу за бронхологију и инвазивну пулмолошку дијагностику
 3. Дневна болница за хроничне болести респираторног система при Првом одељењу
 4. Дневна болница за болести плућног интерстицијума при Петом одељењу

СТРУЧНИ СЕМИНАР и КОЛЕГИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

 • Приказ свих примљених болесника током предходне недеље, понедељком и четвртком од 8.15х
 • Приказ интересантних, нејасних и нерешених случајева

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА КЛИНИКЕ

 • Једном месечно (среда) од 11-12х
 • Акредитовани програми по плану и програму

СТРУЧНИ СЕМИНАРИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА

 • једном до два пута месечно, уторак или среда од 12-13х
 • Колегијум главних сестара Клинике једном недељно

Клиника за психијатрију

Клиника за психијатрију је организациона јединица Клиничког центра Србије и наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду која се бави здравственом, образовном и научноистраживачком делатношћу у области заштите и унапредјења душевног здравља са традицијом од преко деведесет година.

АДРЕСА
Клиника за психијатрију, Клинички Центар Србије
Пастерова 2
11000 Београд
Србија  

 

Актуелности

 

Клинички семинари

46. Едукативни симпозијум Клинике за психијатрију КЦС
РУКОВОДИЛАЦ КЛИНИКЕ
Проф. др Александар Јовановић
контакт телефон: 011/265-7955

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Драгана Јовановић
Телефони: 011/265-7955, 011/366-2124
Факс: 011/264-5543
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА КЛИНИКЕ
Проф. др Милан Латас
тел. 011/366-2090

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА КЛИНИКЕ
Доц. др Маја Ивковић
тел. 011/366-2100

ГЛАВНА СЕСТРА КЛИНИКЕ
Љупка Вукадиновић,ВМС
Телефони: 011/265-7955, 011/366-2124

ПОЛИКЛИНИЧКО-ДИЈАГНОСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
Начелник: проф. др Милан Латас тел. 011/366-2090
Главна сестра: Данијела Јовић-Чоловић, ВМС тел. 011/366-2090

Заказивање амбулантних прегледа је преко ИЗИС система или преко телефона 011/366-2090
Поликлиничко-дијагностичко одељење Клинике за психијатрију („Амбуланта Клинике“) је отворено за прве и контролне прегледе сваког радног дана од 07.00 до 19.00 уз упут лекара опште медицине.

ЦЕНТАР ЗА ХОСПИТАЛНО ЛЕЧЕЊЕ МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА „ВЛАДИМИР Ф. ВУЈИЋ“
Начелник Центра:
Главна сестра Центра: Минира Ранисављевић, ВМС тел: 011/366-2101

Одељење I – за афективне поремећаје
Начелник:
Главна сестра: Минира Ранисављевић, ВМС тел.011/366-2101

Одељење II - за схизофрене поремећаје и поремећаје суманутости
Начелник: Кл. Асист. др Слободанка Пејовић Николић тел.011/366-2098
Главна сестра: Јасминка Илић, ВМС тел.011/366-2092

Одељење III - за органске менталне поремећаје
Начелник: доц. др Маја Ивковић тел.011/366-2100
Главна сестра: Зорица Ћупић, ВМС тел.011/366-2101

Одељење IV - за недиференциране психотичне поремећаје
Начелник: проф. др Сања Тотић-Позанановић тел.011/366-2093
Главна сестра: Татјана Јоксимовић, ВМС тел.011/366-2092

Одељење V - за поремећаје изазване злоупотребом и зависношћу од супстанци
Начелник:
Главна сестра: Марија Арамбашић, ВМС тел.011/366-2101

Одељење VI - за ране интервенције у психијатрији и научно-истраживачки рад
Начелник: Кл. Асист. др Зорана Павловић тел.011/366-2093
Главнитехничар: Милан Татаревић, ВМТ тел.011/366-2092

ЦЕНТАР ЗА ПАРЦИЈАЛНУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА „ПРОФ. ДР ДИМИТРИЈЕ МИЛОВАНОВИЋ“
Начелник Центра: проф. др Срђан Миловановић тел.011/366-2106
Главна сестра Центра: Рада Тешић, ВМС тел.011/366-2355

Одељење VII – за парцијалну хоспитализацију психотичних поремећаја
Начелник: проф.др Љубица Лепосавић тел. 011/366-2116
Главна сестра: Вукосава Бајчета, ВМС тел. 011/366-2114

Одељење VIII – за парцијалну хоспитализацију непсихотичних поремећаја
Начелник: др Драгана Стојановић тел. 011/366-2118
Главна сестра: Анђелка Мијовић, ВМС тел. 011/366-2120

Одељење IX – за парцијалну хоспитализацију резидуалних психотичних, афективних и стресогених менталних поремећаја
Начелник: проф. др Срђан Миловановић тел. 011/366-2106
Главна техничар: Милиша Кунарац, ВМТ тел. 011/366-2117

Пријеми на болничко лечење се заказују, осим када су у питању хитни случајеви. За пријем на болничко лечење потребан је упут за болничко лечење издат од стране надлежног Дома здравља или друге здравствене установе, а за пацијенте који нису осигураници РЗЗО Београд упут оверен од надлежне лекарске комисије. Пацијент је у обавези да, пре пријема на болничко лечење, обави одређене неопходне анализе и прегледе у зависности од врсте душевног обољења и општег стања организма. Један део тих анализа и прегледа, уколико је потребно, поново се обавља и у оквиру Клинике.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ОДСЕЦИ И КАБИНЕТИ

Одсек за поремећаје младих
Шеф одсека: прим. Др Иван Илић тел. 011/366-2090
Главна сестра:

Одсек за судску (форензичку) психијатрију
Шеф одсека: проф. др. Александар Јовановић тел. 011/264-1097

Кабинет за електроенцефалографију (ЕЕГ кабинет)
Шеф кабинета: Кл. Асист. др Андреј Иланковић тел: 011/366-2358

Кабинер за мождану стимулацију
Шеф кабинета: др Никола Лаловић

Кабинер за поремећаје спавања
Шеф кабинета: Кл. Асист. др Слободанка Пејовић Николић

Кабинет за трансродна стања
Шеф кабинета: прим. др Драгана Дуишин тел. 011/265-7847

Кабинет за лиаисон психијатрију
Шеф Кабинета:

Кабинет за социјални рад и социотерапију
Шеф кабинета: Сања Миросављевић тел. 011/366-2096

Прегледи у специјализованим кабинетима се заказују.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник: Тамара Ћирић, дипл. правник тел. 011/366-2570
Архива/Кадровски референт тел. 011/366-2099