Научно-наставна делатност

Уролошка клиника је референтна установа Србије за урологију и обједињава, као и све клинике, здравствену, просветну и научно-истраживачку делатност. Стручни део рада ове Клинике је одувек негован са посебном пажњом, те је за овакав рад Клиника добила многобројна признања.

На Клиници се одвија редовна настава за студенте Медицинског факултета, последипломска настава из урологије (специјалистичке академске студије из урологије и настава у склопу здравствене специјализације из урологије), а наставници ове Клинике држе предавања у склопу последипломске наставе  и других здравствених специјалности.

На Клиници се још од времена Проф. др С. Петковића (који је у сарадњи са научно-истраживачким установама ове Републике и САД-а радио велики пројекат о туморима горњег уротелијума у ендемској нефропатији) посвећује велика пажња научно-истраживачком раду. Наставници Клинике су вршили или врше истраживања, као руководиоци или сарадници, у склопу десет научно-истраживачких пројеката које је финансирала Републичка заједница за науку.

Уролошка клиника је издавала стручно часопис ARCHIVUM UROLOGICUM  од 1975. до 2002. године. Многи наши наставници су чланови редакционих одбора стручних часописа у иностранству, а наставници ове Клинике одржали су 76 предавања по позиву у иностранству. До данас је  26 уролога ове Клинике  одбранило докторску дисертацију, а били су ментори за укупно 84 магистарска рада и докторске дисертације; објавили су укупно 4.875 стручно-научних радова, 3 уџбеника, 11 књига, 22 монографије и 56 поглавља у књигама других аутора.

Највећи број наших уролога је члан Европског и Интернационалног удружења уролога.

Клиника има добру сарадњу са свим уролошким институцијама у Београду и земљи. Сарадња са уролошким центрима у свету је одувек била добра; почеци сарадње са иностранством била је веза ове Клинике са болницом Нецкер у Паризу, а потом се проширивала, тако да данас сарађујемо са готово свим уролошким клиникама у Европи.

СТРУЧНИ САСТАНЦИ И КОНГРЕСИ КОЈЕ ЈЕ КЛИНИКА ОРГАНИЗОВАЛА У ПЕРИОДУ 1977-2011. ГОДИНЕ

Састанак

Председник

Број радова

В КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

01-04.06.1977.

Проф.др Сава Петковић

53

IВ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ УРОЛОГА,

03-05.05.1979.

Проф.др Сава Петковић

118

ВII КОНГРЕС УДРУЖЕЊА

УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

10-12.06.1982.

Проф.др Бранко Остојић

164

IX КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ СА

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ,

03-06.07.1986.

Проф.др Владимир Петронић

205

СИМПОЗИЈУМ О СТЕРИЛИТЕТУ И ИМПОТЕНЦИЈИ,

25.09.1987.

Доц.др Сава Мићић

Доц.др Драго Милутиновић

22

САСТАНАК УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ СА

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ Проф.др В.Илића и Прим.др М.Томића,

20.11.1987.

Проф.др Владимир Петронић

3

КУРС ИЗ УРОЛОГИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ,

14-16.03.1989.

Проф.др Владимир Петронић

37

ESWL У ТЕРАПИЈИ УРИНАРНЕ И БИЛИЈАРНЕ КАЛКУЛОЗЕ, СИМПОЗИЈУМ СА

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ,

20-22.05.1989.

Проф.др Владимир Петронић

14

XII КОНГРЕС УДРУЖЕЊА УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

09-11.09.1993.

Проф.др Владимир Петронић

156

XВ КОНГРЕС УДРУЖЕЊА УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

07-09.06.2000.

Проф.др Јован Хаџи-Ђокић

206

II БАЛКАНСКИ КОНГРЕС АНДРОЛОГА,

15-16.09.2000., Београд

Проф.др Сава Мићић

102

XВI КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ

and EAU ESU Course

24. и 25.04.2003., Београд

Проф. др Дејан Елаковић

Проф. др Сава Мићић

21

Школа оперативне урологије,

Пирот, 23-24.05.2003.

Проф.др С.Мићић Проф.М.Ђокић

Др Д.Панић

4 предавања

4 операције

XВII КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ

And EAU ESU Course

20-24.04.2005., Београд

Проф. др Сава Мићић

15

1st South Eastern European Meeting

09-11.10.2005., Београд

Проф. др Сава Мићић

15

Школа оперативне урологије,

12-13.05.2006., Пирот

Проф.др С.Мићић Проф.М.Ђокић

Др Д.Панић

5 предавања

5 операција

XВIII КОНГРЕС УДРУЖЕЊА УРОЛОГА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И EAU ESU COURSE

19. и 20.04.2007., Београд

Проф. др Сава Мићић

35

UROLOGY MEETING

07.04.2008., Београд

Проф. др Сава Мићић

13

BELGRADE ANDROLOGY MEETING

06-08.06.2008., Београд

Проф. др Сава Мићић

16

Први клиничко-патолошки курс »КАРЦИНОМ ПРОСТАТЕ – ПАТОЛОГИЈА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ«

03-04.04.2009., Београд

Проф. др Јован Васиљевић

Проф. др Цане Тулић

 

Стремљења и новине у медицине, Медицински факултет Београд, Симпозијум

"Уринарне фистуле"

Проф.др Зоран Џамић

11

Школа оперативне урологије

09-10.05.2008., Пирот

Проф.др С.Мићић Проф.Ц.Тулић

Др Д.Панић

4 предавања

4 операције

XIX КОНГРЕС УДРУЖЕЊА

УРОЛОГА СРБИЈЕ И EAU-ESU Course

23. и 24.04.2009., Београд

Проф. др Сава Мићић

38

5th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING

09-10.10.2009., Београд

Проф. др Сава Мићић

15

NEW TRENDS IN FEMALE PELВIC HEALTH

22.03.2010., Београд

Проф. др Цане Тулић

9

TREATMENT OF BLADDER AND PROSTATE CANCER, Континуирана медицинска едукација, Медицински факултет

14.05.2010., Београд

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

13

Школа оперативне урологије

15-16.05.2010., Пирот

Проф.др С.Мићић Проф.Ц.Тулић

Др Д.Панић

4 предавања

4 операције

НОВИ ТРЕНДОВИ У ХИРУРШКОМ

ЛЕЧЕЊУ СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЈЕ

07-09.04.2011., Копаоник

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

8

Стремљења и новине у медицине, Медицински факултет Београд, Симпозијум

"Инфекције урогениталног тракта"

Проф.др Зоран Џамић

10

Consultation on Urethral Stricture Disease

21.10.2011., Београд

Доц. др Мирослав Ђорђевић

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

9

XX КОНГРЕС УДРУЖЕЊА

УРОЛОГА СЕБИЈЕ И EAU-ESU Course

21. и 22.04.2011., Београд

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

47

 
У периоду 1979-2011. година на Уролошкој клиници гостовала су 138 уролога из Европе и Америке.

Конзилијум

Постоване колеге,

У складу са новим одредбама рада Уролошко – Онколошког Конзилијума Клиничког Центра Србије, обавештавамо вас да је неоходно да уз сву пратећу документацију обавезно попуните формулар са свим траженим информацијама.

Пацијенти који не буду имали попуњен формулар, биће враћени, и то ће се сматрати лекарском грешком. Молимо вас да пажљиво прочитате које су све информације потребне да буду наведене у формулару.

Формулар са упутством за попуњавање, као и формулар који треба попунити можете преузети са wеб странице Клинике за Урологију КЦС.

Формулар са упутством за попуњавање – у пољима која треба попунити постоје питања на која треба одговорити, тј, унети тражене податке

Обавештење лекарима који шаљу пацијенте на Уролошко – Онколошки Конзилијум – наведене су смернице у вези са разлозима упућивања

Формулар за попуњавање – празан формулар који можете скинути са нашег сајта и директно у њега на рачунару унети тражене податке (поља за уношење података могу се слободно повећавати, и зато не предлажемо да штампате формулар пре попуњавања)

Важна напомена је да код пацијената са карциномом простате уз попуњен одговарајући формулар, обавезно треба попунити и следећа два формулара: Основне информације о пацијенту и Евиденција у току терапије код пацијената који примају ЛХРХ.

Молимо вас да се придрзавате свих препорука у циљу повећања квалитета рада.

Формулари

Карцином мокраћне бешике – пацијенти који претходно нису примали хемиотерапију
Карцином мокраћне бешике – пацијенти који су претходно примали хемиотерапију
Карцином простате - пацијенти код којих је урађена билатерална орхиектомија
Карцином простате - пацијенти код којих је урадјена радикална простатектомија
Конзилијум за калкулозу

Oсновни подаци, структура и контакти

Руководилац Клинике Проф. др Зоран Џамић
Е-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Централа: 011 2658 956

Технички секретар
Славица Лисичић
Контакт тел/фаx: 011-2688-553

Помоћник руководиоца Клинике
Кл. асс. др Томислав Пејчић.
Контакт тел. 011-366-2422

Секретар Клинике
Гордана Ивковић дипл. соц радник
Контакт тел. 011-2682-685

Главна сестра Клинике
ВМС Драгана Ђорђевић
Контакт тел.011-2659-176

ВМС у дијагностици едукатор
Валентина Петковић
Контакт тел.011- 2658-956/лок.112

ПОЛИКЛИНИЧКО-ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
Начелник
Проф.др Александар Вуксановић
Главна сестра
ВМС Светлана Жежељ
Контакт тел. 066 844 6458

Амбулантно-поликлиничко одељење
Начелник
Доц. др Оташ Дурутовић
Контакт тел.011- 366-30-62

Одељење дневне болнице са хемотерапијом и ендоскопско дијагностичким процедурама
Начелник
Прим. др Александар Јањић
Контакт тел. 011-366-30-75

Мултидисциплинарни центар за дијагностику, испитивање и лечење поремећаја мокрења
Начелник
Прим. др Мирко Јовановић
Контакт тел.011- 366-30-62
Главна сестра
ВМС Слађана Божовић
Контакт тел. 011-366-30-62

Одељење трансплантационе урологије
Начелник
Прим. др Чедомир Топузовић
Контакт тел. 011- 2683-488
Главна сестра
ВМС Слађана Ђурђевић
Контакт тел. 011 366-2405,366-2428

Одељење I општа нега
Начелник
Проф. др Миодраг Аћимовић
Главна сестра
ВМС Снежана Липовац
Контакт тел.011-2658-956/ лок. 109

Одељење II општа нега
Начелник
Доц. др Александар Јаничић
Главна сестра
ВМС Снежана Пешовић
Контакт тел.011-2658-956/лок.105

Одељење III полуинтезивна нега
Начелник
Проф. др Зоран Џамић
Главна сестра
ВМС Данијела Милковић
Контакт тел.011- 2658-956/лок 107

Одељење IV – интезивна нега, полихемиотерапија
Начелник
Проф. др Ђорђе Нале
Контакт тел. 011-2659-773
Главна сестра
ВМС Весна Божанић
Контакт тел. 011- 2657-701
тел/фаx 011-361-6453

Одељење V
Начелник
Проф. др Небојша Бојанић
Главна сестра
ВМС Светлана Пејчић
Контакт тел.011-366-2428, 366-2422

Одељења VI Ургентна урологија - општа нега Ургентна амбуланта
Начелник
Проф. др Дејан Драгичевић

Контакт тел. 011 2659-773
Главна сестра
ВМС Слађана Кантар
Контакт тел.011- 366-24-22

Операциони блок и Одељење интезивне неге
Начелник
Кл. асс. др Томислав Пејчић
Контакт тел.011-265-773
Главна сестра Операционог блока
ВМС Зорица Тепавчевић
Контакт тел.011- 2659-275; 2658-956/лок.110

Главна сестра Интензивне неге
ВМС Драгана Шљукић
Контакт тел.011- 2659-275; 2658-956/лок.108

Одсек за ендоскопску и ултразвучну дијагностику и лапароскопску хирургују
Контакт тел.011- 2658-956/лок.104

Кабинет за ултразвук
Контакт тел.011- 2658-956/лок.104

Одсек за наставу
Контакт тел. бр. 011-2656-277


СЛУЖБЕ КЛИНИКЕ ЗА УРОЛОГИЈУ

Биохемијска лабораторија
Др. сци пх Даниела Бартоловић
Контакт тел.011- 2658-273

Анестезије
Проф. др Небојша Лађевић
Контакт тел.011-3617-987

Хистопатолошка лабораторија
Др Милица Чекеревац
Контакт тел.011- 3662-238, 3662-239

Урорадиологија
Др Силвана Божић радиолог
Контакт тел.011- 2657-700

Апотека
Борка Гаврић мр. пхарм.
Контакт тел.011-2687-001

Референт радних односа
Сузана Петровић
Контакт тел. 011-2686-526

На Клиници за урологију примењују се дијагностичке и терапијске процедуре које се примењују у највећим светским уролошким центрима.

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА

Заказивање прегледа врши изабрани лекар опште праксе преко интегрисаног информационог система са налазом и мишлјењем изабраног лекара опште праксе и минимумом дијагностичких налаза (ултразвучни преглед, лабараторијски налази-крвна слика, уреа, креатинин, гликемија, урин и по потреби и уринокултура)

Заказивање конзилијарних прегледа (уро-онколошких средом, уролошких петком и конзилијума за калкулозу понеделјком) врши лекар специјалиста уролог.

Заказивање ендоскопских процедура, ТРУС биопсије простате и доступних уродинамских испитивања врши уролог КЦС, током амбулантног прегледа.

Информације за патохистолошке налазе тел. 2658-003 од 13 до 14 и 30 часова

Делатност

Дијагностика

 • рентген дијагностика (IVU још увек представља стандардну процедуру за приказивање разних болести уринарног тракта)
 • ултразвучна дијагностика
 • ендоскопска дијагностика
 • уретерореноскопија
 • нуклеарне медицине
 • примена различитих биохемијских анализа (туморских маркера -  PSA, AFP, betaHCG,....)
 • дијагностичке лапароскопске процедуре
 • мултидисциплинарна дијагностика поремећаја мокрења
 • тестова за испитивање инхибиторе и промотера кристализације
 • перкутана нефростомија и перкутана дренажа ретроперитонеалног простора
 • Компјутеризована томографија - CT - урографија
 • MR, а у новије време и позитрон- емисиона томографија - PET
 • цитогенетско испитивање, испитивање антисперматозоидних антитела, електронска микроскопија сперматозоида
 • хистохемијске, ex tempore и имунофлуоресцентне анализе

 

Терапија (хируршка, ендоскопска и други терапеутски поступци)

На Клиници се ради комплетна хирургија обољења урогениталног тракта (трансплантација бубрега, радикална нефректомија, конзервирајуће операције на бубрегу, радикална простатектомија, TUR-a простате, радикална цистектомија, ортотопске уринарне деривације, илеална неовесица, TUR тумора мокраћне бешике, “nerv-sparing” операције, парцијалне нефректомије код тумора бубрега, минимално инвазивна хирургија у лечењу инконтиненција мушкараца и жена, хирургија уретре, ретроперитонеална лимфаденектомија код тумора тестиса, хируршко решавање фистула, перкутане нефростомије, уретерореноскопске процедуре, TRUS биопсије простате, ESWL, литотрипсија,  минимално инвазивна хирургија - лапароскопска хирургија).

Приказ просечног годишњег рада Уролошке клинике

Врста услуга

Укупно (годишње)

Амбулантни прегледи

23.176

Ултразвучни прегледи

4.788

Ендоскопски прегледи

5.076

У К У П Н О

33.040

 

Врста интервенција

Урађено

Отворене

1.461

Ендоскопске

2.968

Трансплантација бубрега

27

Екстракорпорална литотрипсија

580

У К У П Н О

5.037