Научно-наставна делатност

Уролошка клиника је референтна установа Србије за урологију и обједињава, као и све клинике, здравствену, просветну и научно-истраживачку делатност. Стручни део рада ове Клинике је одувек негован са посебном пажњом, те је за овакав рад Клиника добила многобројна признања.

На Клиници се одвија редовна настава за студенте Медицинског факултета, последипломска настава из урологије (специјалистичке академске студије из урологије и настава у склопу здравствене специјализације из урологије), а наставници ове Клинике држе предавања у склопу последипломске наставе  и других здравствених специјалности.

На Клиници се још од времена Проф. др С. Петковића (који је у сарадњи са научно-истраживачким установама ове Републике и САД-а радио велики пројекат о туморима горњег уротелијума у ендемској нефропатији) посвећује велика пажња научно-истраживачком раду. Наставници Клинике су вршили или врше истраживања, као руководиоци или сарадници, у склопу десет научно-истраживачких пројеката које је финансирала Републичка заједница за науку.

Уролошка клиника је издавала стручно часопис ARCHIVUM UROLOGICUM  од 1975. до 2002. године. Многи наши наставници су чланови редакционих одбора стручних часописа у иностранству, а наставници ове Клинике одржали су 76 предавања по позиву у иностранству. До данас је  26 уролога ове Клинике  одбранило докторску дисертацију, а били су ментори за укупно 84 магистарска рада и докторске дисертације; објавили су укупно 4.875 стручно-научних радова, 3 уџбеника, 11 књига, 22 монографије и 56 поглавља у књигама других аутора.

Највећи број наших уролога је члан Европског и Интернационалног удружења уролога.

Клиника има добру сарадњу са свим уролошким институцијама у Београду и земљи. Сарадња са уролошким центрима у свету је одувек била добра; почеци сарадње са иностранством била је веза ове Клинике са болницом Нецкер у Паризу, а потом се проширивала, тако да данас сарађујемо са готово свим уролошким клиникама у Европи.

СТРУЧНИ САСТАНЦИ И КОНГРЕСИ КОЈЕ ЈЕ КЛИНИКА ОРГАНИЗОВАЛА У ПЕРИОДУ 1977-2011. ГОДИНЕ

Састанак

Председник

Број радова

В КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

01-04.06.1977.

Проф.др Сава Петковић

53

IВ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ УРОЛОГА,

03-05.05.1979.

Проф.др Сава Петковић

118

ВII КОНГРЕС УДРУЖЕЊА

УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

10-12.06.1982.

Проф.др Бранко Остојић

164

IX КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ СА

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ,

03-06.07.1986.

Проф.др Владимир Петронић

205

СИМПОЗИЈУМ О СТЕРИЛИТЕТУ И ИМПОТЕНЦИЈИ,

25.09.1987.

Доц.др Сава Мићић

Доц.др Драго Милутиновић

22

САСТАНАК УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ СА

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ Проф.др В.Илића и Прим.др М.Томића,

20.11.1987.

Проф.др Владимир Петронић

3

КУРС ИЗ УРОЛОГИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ,

14-16.03.1989.

Проф.др Владимир Петронић

37

ESWL У ТЕРАПИЈИ УРИНАРНЕ И БИЛИЈАРНЕ КАЛКУЛОЗЕ, СИМПОЗИЈУМ СА

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ,

20-22.05.1989.

Проф.др Владимир Петронић

14

XII КОНГРЕС УДРУЖЕЊА УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

09-11.09.1993.

Проф.др Владимир Петронић

156

XВ КОНГРЕС УДРУЖЕЊА УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ,

07-09.06.2000.

Проф.др Јован Хаџи-Ђокић

206

II БАЛКАНСКИ КОНГРЕС АНДРОЛОГА,

15-16.09.2000., Београд

Проф.др Сава Мићић

102

XВI КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ

and EAU ESU Course

24. и 25.04.2003., Београд

Проф. др Дејан Елаковић

Проф. др Сава Мићић

21

Школа оперативне урологије,

Пирот, 23-24.05.2003.

Проф.др С.Мићић Проф.М.Ђокић

Др Д.Панић

4 предавања

4 операције

XВII КОНГРЕС УРОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ

And EAU ESU Course

20-24.04.2005., Београд

Проф. др Сава Мићић

15

1st South Eastern European Meeting

09-11.10.2005., Београд

Проф. др Сава Мићић

15

Школа оперативне урологије,

12-13.05.2006., Пирот

Проф.др С.Мићић Проф.М.Ђокић

Др Д.Панић

5 предавања

5 операција

XВIII КОНГРЕС УДРУЖЕЊА УРОЛОГА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И EAU ESU COURSE

19. и 20.04.2007., Београд

Проф. др Сава Мићић

35

UROLOGY MEETING

07.04.2008., Београд

Проф. др Сава Мићић

13

BELGRADE ANDROLOGY MEETING

06-08.06.2008., Београд

Проф. др Сава Мићић

16

Први клиничко-патолошки курс »КАРЦИНОМ ПРОСТАТЕ – ПАТОЛОГИЈА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ«

03-04.04.2009., Београд

Проф. др Јован Васиљевић

Проф. др Цане Тулић

 

Стремљења и новине у медицине, Медицински факултет Београд, Симпозијум

"Уринарне фистуле"

Проф.др Зоран Џамић

11

Школа оперативне урологије

09-10.05.2008., Пирот

Проф.др С.Мићић Проф.Ц.Тулић

Др Д.Панић

4 предавања

4 операције

XIX КОНГРЕС УДРУЖЕЊА

УРОЛОГА СРБИЈЕ И EAU-ESU Course

23. и 24.04.2009., Београд

Проф. др Сава Мићић

38

5th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING

09-10.10.2009., Београд

Проф. др Сава Мићић

15

NEW TRENDS IN FEMALE PELВIC HEALTH

22.03.2010., Београд

Проф. др Цане Тулић

9

TREATMENT OF BLADDER AND PROSTATE CANCER, Континуирана медицинска едукација, Медицински факултет

14.05.2010., Београд

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

13

Школа оперативне урологије

15-16.05.2010., Пирот

Проф.др С.Мићић Проф.Ц.Тулић

Др Д.Панић

4 предавања

4 операције

НОВИ ТРЕНДОВИ У ХИРУРШКОМ

ЛЕЧЕЊУ СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЈЕ

07-09.04.2011., Копаоник

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

8

Стремљења и новине у медицине, Медицински факултет Београд, Симпозијум

"Инфекције урогениталног тракта"

Проф.др Зоран Џамић

10

Consultation on Urethral Stricture Disease

21.10.2011., Београд

Доц. др Мирослав Ђорђевић

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

9

XX КОНГРЕС УДРУЖЕЊА

УРОЛОГА СЕБИЈЕ И EAU-ESU Course

21. и 22.04.2011., Београд

Проф. др Сава Мићић

Проф. др Цане Тулић

47

 
У периоду 1979-2011. година на Уролошкој клиници гостовала су 138 уролога из Европе и Америке.