Конзилијум

Постоване колеге,

У складу са новим одредбама рада Уролошко – Онколошког Конзилијума Клиничког Центра Србије, обавештавамо вас да је неоходно да уз сву пратећу документацију обавезно попуните формулар са свим траженим информацијама.

Пацијенти који не буду имали попуњен формулар, биће враћени, и то ће се сматрати лекарском грешком. Молимо вас да пажљиво прочитате које су све информације потребне да буду наведене у формулару.

Формулар са упутством за попуњавање, као и формулар који треба попунити можете преузети са wеб странице Клинике за Урологију КЦС.

Формулар са упутством за попуњавање – у пољима која треба попунити постоје питања на која треба одговорити, тј, унети тражене податке

Обавештење лекарима који шаљу пацијенте на Уролошко – Онколошки Конзилијум – наведене су смернице у вези са разлозима упућивања

Формулар за попуњавање – празан формулар који можете скинути са нашег сајта и директно у њега на рачунару унети тражене податке (поља за уношење података могу се слободно повећавати, и зато не предлажемо да штампате формулар пре попуњавања)

Важна напомена је да код пацијената са карциномом простате уз попуњен одговарајући формулар, обавезно треба попунити и следећа два формулара: Основне информације о пацијенту и Евиденција у току терапије код пацијената који примају ЛХРХ.

Молимо вас да се придрзавате свих препорука у циљу повећања квалитета рада.

Формулари

Карцином мокраћне бешике – пацијенти који претходно нису примали хемиотерапију
Карцином мокраћне бешике – пацијенти који су претходно примали хемиотерапију
Карцином простате - пацијенти код којих је урађена билатерална орхиектомија
Карцином простате - пацијенти код којих је урадјена радикална простатектомија
Конзилијум за калкулозу