Управни одбор

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  • Проф. др Владимир Обрадовић - председник
  • Проф. др Мирослав Вукадиновић
  • Зорана Стојковић, дипл. правник
  • Др Наташа Петровић
  • Др Јелена Врућинић Козић


ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  • Др Весна Кораћ - председник
  • Радомир Вујадин
  • Бранислав Ивошевић
  • Бојан Боровчанин