Служба за фармацеутску делатност и снабдевање

Директор
Дипл. фарм. Тадијана Тодоров

Заменик Директора
Дипл. фарм. спец. Гордана Симић

Помоћник Директора за послове набавке

Помоћник Директора за послове дистрибуције
Дипл. фарм. спец. Драгана Рајинац

Помоћник Директора за комерцијалне послове

Саветник Директора

Организациони секретар
Дипл. правник Снежана Радосављевић

Главни техничар Службе
ВСТ Снежана Христов

Сектор за набавку

 1. Одељење за набавку лекова и медицинских средстава
  Начелник одељења Дипл. фарм.спец. Милан Томић

Сектор за дистрибуцију

 1. Одељење клиничких апотека,
  Начелник одељења
 2. Одељење за дистрибуцију лекова,
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Татјана Дивац
 3. Одељење за дистрибуцију потрошног медицинског, уградног и лабораторијског материјала
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Милица Грцић
 4. Одељење - апотека Ургентног центра,
  Начелник одељења Дипл. фарм. Марина Кланчник
 5. Одељење за израду инфузија и магистралних лекова
  Начелник одељења

  - Одсек за израду инфузноних раствора, шеф одсека дипл. фарм. спец. Раде Живковић
  - Одсек за израду магистралних лекова, шеф одсека дипл. фарм. спец. Маја Рибар
 6. Контролна лабораторија
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Марија Јововић
 7. Одсек за административно - техничке послове.