Служба за фармацеутску делатност и снабдевање

Директор
Дипл. фарм. Тадијана Тодоров

Заменик Директора
Дипл. фарм. спец. Гордана Симић

Помоћник Директора за послове набавке


Помоћник Директора за послове дистрибуције
Дипл. фарм. спец. Драгана Рајинац

Помоћник Директора за комерцијалне послове


Саветник Директора

Организациони секретар
Дипл. правник Биљана Димитријевић Мирић

Главни техничар Службе
ВСТ Милка Јовановић

Сектор за набавку

 1. Одељење за набавку лекова и медицинских средстава
  Начелник одељења Дипл. фарм.спец. Драгица Тодић

Сектор за дистрибуцију

 1. Одељење клиничких апотека,
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Борка Чукљевић
 2. Одељење за дистрибуцију лекова,
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Весна Неговановић
 3. Одељење за дистрибуцију потрошног медицинског, уградног и лабораторијског материјала
  Начелник одељења Дипл. фарм. Милан Томић
 4. Одељење - апотека Ургентног центра,
  Начелник одељења Дипл. фарм. Марина Кланчник
 5. Одељење за израду инфузија и магистралних лекова
  Начелник одељења Дипл. фарм. Даница Чолић

  - Одсек за израду инфузноних раствора, шеф одсека дипл. фарм. спец. Раде Живковић
  - Одсек за израду магистралних лекова, шеф одсека дипл. фарм. спец. Зорица Маровић
 6. Контролна лабораторија
  Начелник одељења Дипл. фарм. спец. Марија Јововић
 7. Одсек за административно - техничке послове.