Служба за микробиологију

Служба за микробиологију КЦС обавља специјалистичку и високоспецијализовану лабораторијско-дијагностичку здравствену делатност.

Служба, по решењу Министарства здравља, обавља активности Референтних лабораторија за Републику Србију за бактеријске родове и врсте Staphylococcus, Enterococcus, Mycobacterium, Hepatitis вирусе и HIV вирусе.

Служба обавља образовно-наставну и научну делатност у складу са Законом.

У образовној делатности Службе обављају се послови на стручној едукацији лекара, како у оквиру континуиране едукације тако и на последипломским студијама медицине. Обавља се и едукација лабораторијских техничара, медицинских техничара и других профила здравствених сарадника.

У научноистраживачкој делатности се обављају фундаментална и примењена истраживања из области микробиологије.

Руководство Службе :

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ 
Прим мр. сци. мед. Снежана Јовановић
011/ 3663290; 011/ 3663973

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЛУЖБЕ       

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
др Тања Тошић
011/3619750  

ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ
ВЛТ Живадинка Трнинић
011/3619750

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА:

АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР:

Организационе јединице Службе су:

Микробиолошка лабораторија на Клиници за инфективне и тропске болести, и то:      

 1. Лабораторијски одсек за бактериологију и паразитологију (у једној просторној целини)
  011/3619750 ; 011/2683366 локал 36
  шеф Одсека забактериологију: др Тања Тошић
  главни лабораторијски техничар Одсека забактериологију: ВЛТ Оливера Димитријевић
  шеф Одсека за паразитологију: Научни сарадник, др сци. мед. Зорица Дакић, дипл. вет., специјалиста паразитологије и паразитских болести
  главни лабораторијски техничар Одсека за паразитологију: ВЛТ Татјана Васић
 2. Лабораторијски одсек за вирусологију у другој просторној целини
  011/2683366 лок 59
  шеф Одсека Др Ивана Пешић Павловић
  главни лабораторијски техничар Одсека: ВЛТ Наташа Геровац
 3. Лабораторијски одсек за бактериологију на Ургентном центру КЦС
  011/3662595,011/3662596
  шеф Одсека др Бранка Стошовић: 011/3662305
  главни лабораторијски техничар Одсека ВЛТ Трпана Анђелковић
 4. Лабораторијски одсек за бактериологију и микологију на Поликлиници КЦС
  011/3663290
  шеф Одсека Прим мр. сци. мед. Снежана Јовановић
  главни лабораторијски техничар Одсека ВЛТ Весна Марић
 5. Лабораторијски одсек за бактериологију на Гинеколошко-акушерској клиници КЦС
  011 / 3663603
  шеф Одсека мр. сци. мед. Снежана Томановић
  главни лабораторијски техничар Одсека ВЛТ Виолета Зивлак
 6. Лабораторијски одсек за бактериологију, за дијагностику микобактерија на Институту за плућне болести и ТБЦ
  011/3663309
  шеф Одсека др Бојана Луковић
  главни лабораторијски техничар Одсека ВСТ Јованка Радојчић

У Служби ради 13 специјалиста, 11 виших лабораторијских техничара, 30 лабораторијских техничара и 5 радника на прању лабораторијског посуђа и одржавању хигијене.

Стручна и научна компетентност Службе се потврђује кроз квалификациону структуру – 2 доктора медицинских наука, 3 магистра медицинских наука, 1 магистар ветерине, 2 примаријуса, 1 субспецијалиста паразитолог, 1 субспецијалиста вирусолог, 1 субспецијалиста клиничке микробиологије и 3 лекара на субспецијалистичким студијама.

Служба је за првих девет месеци 2016. године пружила 1.120.323 услуга (3% више у односу на исти период 2015. године).