Курс ВАТС – видео асистирана торакоскопска хирургија у КЦС

У Клиници за грудну хирургију Клиничког центра Србије 01. и 02. новембра 2018. године организован је едукативни састанак и курс из области видео асистиране торакоскопске хирургије. Циљ овог скупа је даље развијање већ постојећих знања и вештина уни портне видео асистиране торакоскопске хирургије, ради унапређења лечења пацијената.

Носилац едукације је проф. др Томаж Штупник, начелник Одељења торакалне хирургије Хируршке клинике Универзитетског Клиничког центра Љубљана, Словенија. Курс уједно представља и наставак већ започете сарадње и размене стручних знања и искустава двеју установа, у циљу усавршавања и додатне едукације грудних хирурга Клиничког центра Србије, почевши од лекара на специјализацији до лекара специјалиста који се већ баве овом процедуром.