Уведена нова метода у дијагностици болести срца у Србији – аденозински стрес тест на магнетној резонанци

У Клиничком центру Србије, у сарадњи Центра за радиологију и магнентну резонанцу и Клинике за кардиологију, урађена је нова дијагностичка процедура по први пут у Србији - аденозински стрес тест на магнетној резонанци. Увођење ове процедуре ће значајно проширити могућности да се на време открију болесници код којих се сумња да имају исхемијску коронарну болест. Са друге стране, уз помоћ ове процедуре, на неинвазиван начин се процењује степен коронарне лезије а тиме се унапређује лечење болесника који већ имају познату коронарну болест. Процедуру су урадили Проф. др Ружица Максимовић и доц. др Гордана Крљанац, са тимом сарадника.

Пацијенткиња стара 55 година је имала атипичне ангинозне тегобе. Од фактора ризика за коронарну болест је навела хипертензију и хиперлипидемију уз дискретне ЕКГ и ехокардиографске промене. Међутим, урађен тест физичким оптерећењем уз електрокардиографско и ехокардиографско праћење, у два наврата, није указивао на јасне знаке исхемијске болести и није било разлике у односу на промене у миру. Од стране болеснице није постојала мотивисаност за инвазивне дијагностичке методе (селективну коронарографију). Било је важно доказати коронарну болест што је показано аденозинским стрес-тестом на магнетној резонанци. Доказана је смањена миокардна перфузија у базалном сегменту доњег зида, без фиброзе, чиме је искључен предходни инфаркт миокарда као и други узроци фиброзе/некрозе у миокарду. Ови резултати су од великог клиничког значаја, доказали су коронарну болест по типу стабилне ангине пекторис. Болесница је упућена на коронарну ангиографију ради утврђивања локализације и степена коронарне лезије и превенције акутног инфаркта миокарда.

Тест је препоручен од Европског кардиолошког удружења и у највећој је класи препорука за лечење стабилне коронарне болести као и у препорукама за миокардну реваскуларизацију. За разлику од других неинвазивних метода (ПЕТ, СПЕЦТ), у тесту миокардне перфузије магнетном резонанцом, болесник се не излаже јонизујућем зрачењу. Према спроведеним студијама, тест је супериорнији у односу на СПЕЦТ за постављење дијагнозе исхемијске болести, поготово код болесника са вишесудовном коронарном болешћу, као и код дијабетичара.

Аденозински стрес тест на магнетнојј резонанци се користи за откривање присустсва исхемије која може бити узрокована сужењем на коронарној артерији код болесника који имају болове у грудима и факторе ризика за коронарну болест. Ако се открије исхемија, болесник се упућује на селективну коронарну ангиографију или МДЦТ ангиографију. Овај тест је такође индикован за процену степена стенозе у једносудовној или вишесудовној коронарној болести која је од раније позната и описана на селективној коронарној ангиографији и/или МДЦТ ангиографији. Уз помоћ овог теста се одређује значајност стенозе на основу које се даље планира реваскуларизација, или перкутаном коронарном ангиопластиком, или бајпас операцијом.

Аденозински стрес тест на магнетној резонанци је неинвазиван, безбедан, добро се толерише. Контраиндикован је код болесника са тешким степеном астме, поремећајем срчаног проводјења (АВ блок II и III степена), као и у раној фази инфаркта миокарда (у прва два дана).