Десет година Националног ПЕТ центра

Поводом значајног јубилеја, навршене прве деценије од оснивања Националног ПЕТ Центра у саставу Центра за нуклеарну медицину Клиничког Центра Србије, одржаће се Симпозијум са међународним учешћем 26-27. 09. 2019. године у Београду, у хотелу „Зира“. Организатори Симпозијума су Центар за нуклеарну медицину КЦС, Медицински факултет у Београду, Секција за нуклеарну медицину СЛД, Удружење нуклеарне медицине Србије и Удружење радиолоских техничара и техничара нуклеарне медицине Србије.

Симпозијум је организован уз подршку Министарства здравља и Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Еразмус + програма Европске уније и Европског удружења нуклеарне медицине.

У току два дана, осим подсећања на увођење, почетак рада и презентацију постигнутих резултата примене позитронске емисионе томографије, размењиваће се знања, мишљења и искуства са колегама у земљи и иностранству и упознати са новим трендовима. Кроз излагања чланова колектива Центра за нуклеарну медицину и гостију из земље и иностранства изнеће се нове чињенице, поделити искуства и унапредити знање из ове области и донети нове идеје Разматраће се питања која се постављају у свакодневном раду, приказаће се новине и представити оригинални научни радови. Осим домаћих, на Симпозијуму ће бити и учесници из Аустрије, Италије, Велике Британије, Босне и Херцеговине, Грчке, Турске и Северне Македоније. Програм симпозијума налази се на wеб страни www.sciencenm.com.

Обележавање овог јубилеја за нас представља нови подстицај да својим преданим радом, залагањем, учењем и иницијативом допринесемо даљем развоју ове области.