20.03.2020.

JN T44/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN A130/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za potrebe Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.04.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDALEX d.o.o. - 28.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDALEX d.o.o. - 18.05.2020.

JN A141/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 8.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.05.2020.