Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и административно техничких радника са високом, вишом, средњом и нижом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 16.11.2018. године, а дана 19.11.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 16027 oд 26.12.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца, тј ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад за потребе организационих јединица Клиничког центра Србије, примају се и то:

15 здравствених радника са високом стручном спремом, и то за:

I за Клинику за психијатрију – 1 лекар на специјалиста на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • др Иван Марковић, лекар специјалиста психијатрије

II за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију -2 доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Урош Новаковић, доктор медицине
 • др Милош Васић, доктор медицине

III за Клинику за дигестивну хирургију - I хируршка – 1 доктор медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Лидија Алексић, доктор медицине

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 1 лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом или анестезиологије и интензивне терапије на одређено време због замене привремено одутног запосленог до његовог повратка на рад и 4 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине ради потребе посла на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Драгана Врачевић, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије – на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • др Марко Младеновић, доктор медицине, -ради потребе посла, на одређено време у трајању до 3 месеца
 • др Богдана Стевановић, доктор медицине - ради потребе посла, на одређено време у трајању до 3 месеца
 • др Милица Михаиловић, доктор медицине - - ради потребе посла, на одређено време у трајању до 3 месеца
 • др Ади Хаџибеговић, доктор медицине, примљен је по овом конкурсу на одређено време ради потребе посла на период од три месеца али је до момента потписивања ове Одлуке примљен и преко Пројекта Министарства здравља за запошљавање 50 најбољих дипломаца Медицинског факултета и по том основу је закључио Уговор о раду са Клиничким центром Србије на одређено време, на период од шест месеци.

V за Службу за патохистологију – 1 доктор медицине/лекар на специјализацији одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Александар Костић, доктор медицине

VI за Клинику за алергологију и имунологију – 1 доктор медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Антоније Величковић, доктор медицине

VII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма – 1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одутног запосленог до његовог повратка на рад и 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине ради потребе посла на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Ана Петаков, доктор медицине ради замене привремено одутног запосленог до његовог повратка на рад,
 • др Ната Јоксимовић, доктор медицине, ради потребе посла на одређено време у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за неурохирургију за Х-нож – 1 доктор медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Александра Пауновић, доктор медицине

IX за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање – 1 дипломирани фармацеут на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Елена Прибић, дипломирани фармацеут

3 здравствена радника савишом стручном спремом, и то за:

I за Центар за радиологију и магнетнз резонанцу – 1 радиолошки техничар са вишом стручном спремомна одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Александра Рајковић, виши радиолошки техничар

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар – 1 медицинска сестра/техничар-инструментара општег смера са вишом стручном спремом за рад у операционој сали, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Избор није извршен будући да је запослена за чије се место тражила замена раскинула радни однос на лични захтев.

III за Клинику за васкуларну хирургију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремомна одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Одсек за трансфузиону медицину

 • Избор није извршен будући да се није јавио ниједан кандидат који у потпуности испуњава услове конкурса.

88 здравствена радника са средњом стручном спремом, и то за:

I за Клинику за инфективне и тропске болести – 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Тијана Јанковић, медицинска сестра
 • Кристина Петровић, медицинска сестра
 • Соња Арсић, медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

–2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију

 • Никола Велимировић, медицински техничар
 • Милан Ивковић, медицински техничар

-2 медицинске сестре/техничара - инструментара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Операционом блоку Клинике за ургентну хирургију

 • Кристина Минић

-1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за трансплатацију органа

 • Марко Миљковић, медицински техничар

-6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за неуротрауматологију (неурохируршко Е одељење) Клинике за ургентну хирургију

 • Стефан Златановић, медицински техничар
 • Биљана Конатар, медицинска сестра
 • Милан Габор, медицински техничар
 • Александар Витановић, медицински техничар
 • Милена Вујичин Матић, медицинска сестра

III за Клинику за нефрологију – 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Александра Ракић, медицинска сестра
 • Маја Станисављевић, медицинска сестра
 • Анкица Савановић, медицинска сестра
 • Јелена Јовановић, медицинска сестра

IV за Клинику за очне болести – 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Марјана Митровић, медицинска сестра
 • Маријана Мијатовић, медицинска сестра

- 2 медицинске сестре/техничара-инструментара, општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Слађана Чапеља, медицинска сестра

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Ивана Петровић, медицинска сестра
 • Александар Миленковић, медицински техничар

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Маријана Јевтовић, медицинска сестра

– 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Гастроентеролошкој амбуланти пријемно тријажне службе Клинике за ургентну интерну медицину Центра за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентног центра

 • Јована Вељић, медицинска сестра
 • Дејана Ранђеловић, медицинска сестра

VII за Клинику за васкуларну хирургију – 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Марина Радованчев, медицинска сестра
 • Јелена Цветковић, медицинска сестра

VIII за Клинику за хематологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Милица Мишовић, медицинска сестра

IX за Клинику за кардиохиругију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Љубица Илић, медицинска сестра
 • Игор Петковић, медицински техничар

X за Центар за медицинску биохемију - 1 лабораторијског техничара са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Јована Николић, лабораторијски техничар

XI за Клинику за дерматовенерологију -1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Ана Јовановић, медицинска сестра

-1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Александра Нешић, педијатријска сестра

XII за Клинику за алергологију и имунологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Изабрани кандидат је одустао од учешћа у конкурсу и повукао документа

XIII за Клинику за гинекологију и акушерство -3 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерског смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Тамара Обрадовић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Катарина Ристић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Кристина Дрљача, гинеколошко-акушерска сестра

-2 педијатријске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Марија Петровић, педијатријска сестра
 • Ана Костић, педијатријска сестра

XIV за Клинику за психијатрију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Сандра Станојловић, медицинска сестра

XV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Коста Лекић, медицински техничар
 • Душка Вукелић, медицинска сестра
 • Дејан Денић, медицински техничар

XVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију -2медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Амела Синанчевић, медицинска сестра

- 2медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Јелена Нешовић, медицинска сестра

XVII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Антић, медицинска сестра

XVIII за Клинику за пулмологију - 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Милица Ивковић, медицинска сестра
 • Маја Стојковић, медицинска сестра
 • Санела Николић, медицинска сестра

XIX за Клинику за кардиологију - 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Наташа Марковић, медицинска сестра
 • Немања Томић, медицински техничар
 • Светлана Петровић, медицинска сестра
 • Мартина Зећировић, медицинска сестра

XX за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка -5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Михајло Веруовић, медицински техничар
 • Јелена Секиз, медицинска сестра
 • Виктор Нинић, медицински техничар
 • Иван Динић, медицински техничар

-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Клиници за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања

 • Марко Динић, медицински техничар

XXI за Клинику за грудну хирургију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Тијана Филић, медицинска сестра

XXII за Клинику за урологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Кристина Станковић, медицинска сестра
 • Марија Рашић, медицинска сестра

XXIII за Клинику за неурохирургију - 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у Одељењу за неуротрауматологију (шок“Е“) у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентном центру

 • Срђан Новаковић, медицински техничар
 • Видосав Јеврић, медицински техничар

- 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у Неурохируршкој амбуланти Центра за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентном центру

 • Ана Антић, медицинска сестра

XXIV за Клинику за неурологију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Милош Радаковић, медицински техничар
 • Марица Веруовић, медицинска сестра

За непопуњена места по организационим јединицама Клиничког центра Србије избор није извршен, јер се на конкурс није пријавио довољан број кандидата ове струке.

26 административно-техничких радника, и то

За Службу за правне послове

I - једног стручног сарадника за кадровске послове на одређено време због потребе посла у трајању до три месеца

 • Јулија Остојић, дипломирани економиста

II – једног референта за кадровске послове за Одељење радних односа, на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Олгица Јовичић, матурант гимназије

За Службу за економско финансијске послове

III – систем администратор – 1 извршилац на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Није извршен избор будући да се ни један кандидат није пријавио за наведено радно место.

IV – 1 виши стручни сарадник на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за фактурисање здравствених услуга на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Ивана Манојловић, струковни економиста

V – 1 фактуриста-оператер на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за фактурисање здравствених услуга

 • Петар Голубовић, правни техничар

За Службу за техничке и друге послове

VI – 1 дипломирани правник за рад на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Ведран Јањић, дипломирани правник

VII – 1 технички секретар за рад на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Радовановић, економски техничар

VIII – 1 техничар за одржавање постројења медицинских гасова на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Избор није извршен будући да се ниједан кандидат није пријавио за наведено место.

Технички радници са нижом стручном спремом

IX – 3 перача лабараторијског посуђа за рад на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Душка Митић

X – 5 помоћних радника на нези болесника за рад на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Стево Балотић
 • Станиша Неговановић

XI – 10 спремача за рад на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Мила Никић
 • Светлана Дамњановић
 • Драгана Микић
 • Стефани Миловановић - Александер
 • Светлана Ћирић
 • Оливера Бајкић
 • Јасмина Илић
 • Биљана Тодоровић.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин