Обавештење о пријему медицинских сестара/техничара у радни однос на одређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.10.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.19635 од 12.11.2015. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабрани су следећи кандидати за радна места медицинских сестара/техничара:

Опширније...

Obaveštenje o prijemu lekara u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br. 19636 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:

Опширније...

Обавештење о пријему лекара у радни однос на неодређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.10.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.19636 од 12.11.2015. године, у радни однос на неодређено време у Клинички центар Србије, са пробним радом од 3 (три) месеца, примљени следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 09.09.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр. 16804 од 25.09.2015. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од три месеца изабрани:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 23.07.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.15000 од 25.08.2015. године, у радни однос на неодређено време у Клинички центар Србије, у Клинику за неурохирургију, Одсек стереотаксичне неурорадиохирургије – Гама нож, са пробним радом од 3 (три) месеца, примљени следећи кандидати:

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА/ТЕХНИЧАРА

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 04.05.2015. године,обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр. 10034 од 01.06.2015. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабране су следеће медицинске сестре/техничари:

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, ОДНОСНО ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 04.05.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр.10033 од 01.06.2015. године, изабрани следећи доктори медицине, односно лекари специјалисти одговарајуће гране медицине:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос у КЦС

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање дана 26.02.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр.5107 од 20.03.2015. године, изабрани следећи здравствени радници средње стручне спреме:

Опширније...