Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - магационер, спремачи, сервирке, кројач и манипулант

По основу конкурса објављеног дана 23.08.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12476 oд 29.09.2017. године, у радни однос на одређено време зарадна места 1 магационера, 1 кројача, 1 манипуланта, 20 спремача, 6 сервирки за Клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног дана 23.08.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12476 oд 29.09.2017. године, у радни однос на одређено за радна места здравствени радник са вишом или средњом стручном спремом изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - лекар и дипл. фармацеут

По основу конкурса објављеног дана 23.08.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12476 oд 29.09.2017. године, у радни однос на одређено време за радна места здравствених радника са високом стручном спремом изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време до три месеца за три докотра медицине

По основу конкурса објављеног дана 03.07.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, 04.07.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и 06.07.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12235 oд 25.08.2017. године, у радни однос на одређено време са у трајању до 3 месеца за радна места за 3 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине изабрани су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.11030 од 22.08.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено времеса пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Резултат конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за три доктора медицине

По основу конкурса објављеног дана 03.07.2017.године на интернет страници Клиничког центра Србије, 04.07.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и 06.07.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10474 oд 07.08.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 3 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине изабрани су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - сервирке и спремачи

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.9813 oд 20.07.2017.године, у радни однос на одређено време од 3 месеца за радна места за:6 сервирки и 20 спремача за Клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/лекари специјалисти

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.9811 oд 20.07.2017.године, у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за радна места за: два доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине за Центар за анестезиологију и реаниматологију, једног доктора медицине/ специјалисту одговарајуће гране медицине за Центар за радиологију и магнетну резонанцу и једног доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране за медицине за Центар за нуклеарну медицину изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.9812 oд 20.07.2017.године, у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за радна места здравствени радник са вишом или средњом стручном спремом – 49 извршилацаизабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 05.06.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС дана 06.06.2017. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9337 oд 10.07.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места 10 здравствених радника са вишом стручном спремомизабрани следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - доктори медицине, дипл. психолог, дипл. фармацеут, дипл. медицински биохемичар
  2. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  3. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  4. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари
  5. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/специјалисти и дипл.фармацеут
  6. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - медицинске сестре/техничари
  7. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - доктори медицине/специјалисти и дипломирани биолог
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - систем инжењер, стручни сарадник за административне послове и референт за административне послове
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - спремачи, сервирке и магационер
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време