Обавештење о пријему у радни однос на неодређено и одређено време доктора медицине

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.04.2016. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора КЦС бр.7145 од 05.05.2016. године, изабрани следећи доктори медицине, односно лекари специјалисти одговарајуће гране медицине:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време здравствених радника са средњом стручном спремом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.04.2016. године, обавештавамо вас да се Одлуком в.д. директора КЦС бр.7146 od 05.05.2016. године у радни однос на одређено време у трајању од три месеца у Клинички центар Србије, примају следећи здравствени радници са средњом стручном спремом, и то:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 27.01.2016. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2950 oд 23.02.2016. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему медицинских сестара/техничара у радни однос на одређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.10.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.19635 од 12.11.2015. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабрани су следећи кандидати за радна места медицинских сестара/техничара:

Опширније...

Obaveštenje o prijemu lekara u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br. 19636 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:

Опширније...

Обавештење о пријему лекара у радни однос на неодређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.10.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.19636 од 12.11.2015. године, у радни однос на неодређено време у Клинички центар Србије, са пробним радом од 3 (три) месеца, примљени следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 09.09.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр. 16804 од 25.09.2015. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од три месеца изабрани:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 23.07.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.15000 од 25.08.2015. године, у радни однос на неодређено време у Клинички центар Србије, у Клинику за неурохирургију, Одсек стереотаксичне неурорадиохирургије – Гама нож, са пробним радом од 3 (три) месеца, примљени следећи кандидати:

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА/ТЕХНИЧАРА

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 04.05.2015. године,обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр. 10034 од 01.06.2015. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабране су следеће медицинске сестре/техничари:

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, ОДНОСНО ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 04.05.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр.10033 од 01.06.2015. године, изабрани следећи доктори медицине, односно лекари специјалисти одговарајуће гране медицине:

Опширније...