5.06.2019.

ЈН AM76/2019 Јавна набавка мале вредности Катетери и електроде за РФ аблацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.


ЈН A259/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена Прилози 3 и 7 - 11.06.2019.
Појашњење конкурсне документације - 12.06.2019.
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 19.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена Прилози 3 и 7 - 19.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.06.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена Прилози 3 и 7 - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019.
 
Одлука о додели уговора - 16.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Измена одлуке о додели уговора - 25.07.2019.
Измена одлуке о о обустави поступка јавне набавке - 25.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTREX д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIE FARM д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group с.р.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 1.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL д.о.о. - 1.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору METRECO д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. 2 - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 5.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 2 – 5.08.2019. 
Решење о исправци грешке - 6.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 2 - 30.08.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „MEDTRONIC SRBIJA” д.о.о. – 16.09.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „MEDTRONIC SRBIJA” 2 д.о.о. – 15.01.2020.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 27.01.2020.