27.09.2019.

ЈН T412/2019 Јавна набавка Радови на одржавању,поправци и сервисирању дизел - електричних агрегата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2019.


ЈН T416/2019 Јавна набавка Сервисирање возила - Ауто механичарски и електро радови – за све врсте возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.11.2019.