10.10.2019.

ЈН T413/2019 Јавна набавка Набавка торзионих сонди за факоемулзификацију и сонди за факоемулзификацију за Клинику за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.10.2019.
Измена конкурсне документације - 21.10.2019.
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.10.2019.
Измена конкурсне документације - 29.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 6.12.2019.

ЈН T424/2019 Јавна набавка Водоводни потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 29.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 10.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 10.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 10.12.2019.