7.11.2019.

ЈН TM122/2019 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за збрињавање лабораторијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2019.


ЈН TM123/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.12.2019.

ЈН TM124/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања пулсни оксиметар, произвођача Masimo Corporation
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.12.2019.

ЈН TM125/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за фако и витректомију, произвођача Alcon
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.11.2019.

ЈН T433/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 18.11.2019.

ЈН K459/2019 Јавна набавка Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по Клиникама)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 6.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOLINE" д.o.o. - 24.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEDITALIS" д.o.o. - 24.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MIOLAB-SMV" д.o.o. - 24.12.2019.