4.12.2019.

ЈН TM140/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања пулсни оксиметар, произвођача Masimo Corporation
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2020.

ЈН TM141/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ларингоскопи, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2019.
Измена конкурсне документације - 11.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.12.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2019.
Измена конкурсне документације - 16.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

ЈН TM143/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - еталонирање лабораторијске мерне опреме

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2019.


ЈН T463/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - електрокаутери, тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Erbe и Tekno
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2019.
Измена конкурсне документације - 11.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.12.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2019.

ЈН T495/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - монитори и дефибрилатори, произвођача Mindray

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 29.01.2020.

ЈН A511/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2019.