13.05.2020.

ЈН TM45/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за ЕКГ мониторе и дефибрилаторе произвођача Nihon Kohden и респираторе, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2020.
Измена конкурсне документације - 20.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.05.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2020.
Измена конкурсне документације - 22.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2020
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.05.2020.
Измена конкурсне документације - 25.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - 26.06.2020.


ЈН A197/2020 Јавна набавка Оксигенатори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 18.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору DIJAGFARM д.о.о. - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 18.06.2020.