2.07.2020.

ЈН K261/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача Conmed Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2020.


ЈН T274/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ангио сала, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.07.2020.
Измена конкурсне документације - 6.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

ЈН K278/2020 Јавна набавка „ECMO“ сетови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 10.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2020.

ЈН K305/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 1.09.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 1.09.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL"д.o.o. - 16.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ALFA GENETICS ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ELTA 90 Medical Science ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "LABENA ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ProMedia ДОО Kикинда“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "RTC ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN ДОО Београд“ - 18.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED ДОО Београд“ - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "BIOMEDICA MP ДОО Београд“ - 21.09.2020.