10.10.2013.

ЈН 188Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки магнетних резонанци, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.10.2013.
Измена конкурсне документације - 11.10.2013.
Одлука о додели уговора - 12.11.2013.

ЈН 164T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ласера произвођача Мартин
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.11.2013.