14.10.2013.

ЈН 192T/2013 Јавна набавка добара – делова, склопова, техничког потрошног материјала за системе медицинских гасова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2013.

ЈН 52КM/2013 Јавна набавка мале вредности Реанимациони балон
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2013.