19.11.2013.

ЈН 255T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Извођење накнадних грађевинско- занатских и електро радова, као и преглед вишкова и мањкова уговорених радова на адаптацији простора за потребе магнетне резонанце на Клиници за дигестивне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.11.2013.
Измена конкурсне документације - 20.11.2013.
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 10.02.2014.

ЈН 247K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2014.

ЈН 263A/2013 Јавна набавка Имплантата у ортопедији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 10.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 12.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.12.2013.

ЈН 214T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за функционалну дијагностику плућа произвођача Cardinal Health
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

ЈН 228A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе произвођача BAYER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2013.

ЈН 229A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ACCUCHEK траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2013.

ЈН 230A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2013.