Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка

Др Косте Тодоровића 6, 11000 Београд

УПРАВА
Директор Клинике - Проф. др Велимир А. Марковић, тел: 306 5967
Главна сестра - Душица Биочанин, спец.струк.сестра, тел: 366 3398
Стручни сарадник - координатор - Звездана Јоксић, тел. 366 3232
Начелник одељења за немедицинске и административне послове - Весна Симовић, тел: 361 5649,366 3755

ПОЛИКЛИНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

 1. Начелник одељења - др Братислав Лазић, тел. 366 3128
 2. Главна сестра - МС Марјана Матић тел: 366 3129
 3. Специјализована хируршка амбуланта тел: 366 3133
 4. Пријемна амбуланта хирургије при стационару тел: 366 3749

Заказивање првог и контролних прегледа: Тел 366 3207, 366 3208

ОДЕЉЕЊА

I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕПАТО-БИЛИО-ПАНКРЕАТИЧНУ ХИРУРГИЈУ

 1. Начелник одељења - Доц. др Никица Грубор
 2. Главна сестра - МС Снежана Гасенбегер тел: 366 3396

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕПАТО-БИЛИО-ПАНКРЕАТИЧНУ ХИРУРГИЈУ

 1. Начелник одељења - Проф.др Србислав Кнежевић
 2. Главна сестра - Борка Думић, струк. сестра тел: 366 3701

III ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОЛОРЕКТАЛНУ ХИРУРГИЈУ, ПРОКТОЛОГИЈУ, ФУНКЦИОНАЛНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ИНФЛАМАТОРНА ОБОЉЕЊА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

 1. Нечелник одељења - Проф др Зоран Кривокапић
 2. Главна сестра - Живка Маџић, спец. струк. сестра тел: 366 3736

Одсек за колопроктолошке интервенције и ендоскопију при стационару

 1. Шеф одсека -
 2. Главна сестра - Мисини Арсима, струк. сестра тел: 366 3736

Одсек за функционалне поремећаје и пелвични под

 1. Шеф одсек - Доц.др Горан Баришић

Дневна болница за једнодневну хирургију - проктологију

 1. Шеф  - др Милош Поповић  
 2. Главна сестра В.Д. - Душица Биочанин, спец. струк. сестра тел. 366 3993

Стома кабинет

 1. Шеф кабинета - Прим. др Слађан Антић тел: 366 3136
 2. Главна сестра - Јована Димитријевић, струк.сестра

IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОЛОПРОКТОЛОГИЈУ И ПЕЛВИЧНУ ОНКОЛОШКУ ХИРУРГИЈУ

 1. Начелник одељења - Проф. др Драгутин Кецмановић
 2. Главна сестра - МС Милка Петровић тел: 366 3737

КАБИНЕТ ЗА ЕНДОСКОПИЈУ КОЛОНА ПРИ ОДЕЉЕЊУ

 1. Шеф кабинета - Др Предраг Ковачевић
 2. Главна сестра - ВМС Милица Ристивојевић тел: 366 3907

ЦЕНТАР ЗА ХИРУРГИЈУ ЈЕДЊАКА

 1. Начелник центра - Проф. др Предраг Пешко
 2. Главна сестра - Мирјана Веселиновић, струк.сестра тел. 366 3738

V ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛИГНА ОБОЉЕЊА ЈЕДЊАКА

 1. Начелник одељења - Доц. др Предраг Сабљак
 2. Главна сестра - Љиљана Кнежевић, спец. струк. сестра, тел: 366 3738

VI ОДЕЉЕЊЕ ЗА БЕНИГНА ОБОЉЕЊА ЈЕДЊАКА

 1. Начелник одељења - Проф.др Небојша Радовановић
 2. Главна сестра - МС Наталија Марковић тел: 366 3739

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ И ИНТЕРВЕНТНУ ЕЗОФАГОСКОПИЈУ

 1. Шеф  одсека - Проф. др Александар Симић
 2. Главна сестра - тел: 366 3763

X ОДЕЉЕЊЕ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ ХИРУРГИЈЕ ГОРЊЕГ ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА

 1. Начелник одељења - Проф. др Милош  Бјеловић
 2. Главна сестра - Светлана Цветковић, струк. сестра тел: 366 3703

VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕПАТО-БИЛИО-ПАНКРЕАТИЧНУ ХИРУРГИЈУ

 1. Начелник одељења - Проф.др Маринко Жувела
 2. Главна сестра - Катарина Стокућа, спец. струк. сестра, тел: 366 3740

VIII ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНУ ХИРУРГИЈУ

 1. Начелник одељења - Проф. др Велимир А. Марковић
 2. Главна сестра - Ивана Крешић, струк. сестра тел: 366 3742

IX ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ ЖУЧНИХ ВОДОВА И ХИРУРГИЈУ ПАНКРЕАСА И СЛЕЗИНЕ

 1. Начелник одељења - Проф. др Славко Матић
 2. Главна сестра - Наташа Дошен, спец. струк. сестра, тел: 366 3754

XI ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕЗИВНУ НЕГУ, ТЕРАПИЈУ  И РЕАНИМАЦИЈУ

 1. Начелник одељења – Проф.др Милорад Петровић
 2. Главна сестра одељења -  тел: 366 3752

ОПЕРАЦИОНИ БЛОК СА ЦЕНТРАЛНОМ СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ

 1. Начелник операционог блока - Проф.др Дејан Стефановић
 2. Главна сестра операционог блока - Милица Димић, струк. сестра тел: 366 3744, 366 3398

КАБИНЕТ ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

 1. Шеф кабинета - Прим. др Драгица Вучелић тел: 366 3757

ИНТЕРНИСТИЧКА АМБУЛАНТА

 1. Прим. др Весна Карапанџић тел: 366 3756