Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 14133 од 28.09. 2016. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време
у трајању од три месеца и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за медицинске сестре /техничаре

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 13217 od 09.09.2016. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос здравствена радника високе стручне спреме

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.13215 од 09.09.2016. године., донете у поступку спровођења запошљавања у склладу са Закључком 51 број: 112-3965/2016 од 11 априла 2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средатава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

Опширније...

Обавештење о избору кандидата који су примљени у радни однос на одређено време у трајању од три месеца

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС , на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 18.07.2016. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 11609 oд  04 .08.2016.године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабрани  следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење o пријему у радни однос на неодређено време медицинских сестара - техничара

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС, Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије дана 07.07.2016. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.11530 oд 02.08.2016. године, у радни однос на неодређено време изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр.10723 од 15.07.2016. године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу са Кадровским планом за Клинички центар Србије за 2015.годину Министарства здравља РС бр. 112-01-520/2015-02 од 07.04.2015. године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” 1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 10343 од 07.07.2016.године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу са Закључком 51 Број 112-5806/2016 од 27.05.2016 Koмисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” 1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 8890 од 07.06.2016.године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу са Закључком 51 Број 112-5086/2016 од 27.05.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС” 1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 1 АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА ВИСОКЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ТО:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр 8390 од 30.05.2016.године, донете у поступку спровођења запошлјавања у складу са Заклјучком 51 Број 112-3965/2016 од 11.04.2016.године Комисије за давање сагласности за ново запошлјавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуке в.д. директора бр 8391 од 30.05.2016 године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” 1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

Опширније...