Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 6 доктора медицине

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије 11.01.2017. године, а 13.01.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2202 oд 14.02.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 6 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење o пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 доктора медицине

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије 04.01.2017. године, а 13.01.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2201 oд 14.02.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 3 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине за Центар за радиологију и МР, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време до 3 месеца

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије 04.01.2017. године, а дана 13.01.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2203 oд 14.02.2017. године, у радни однос на одређено време до 3 месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним односно скраћеним радним временом

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.874 oд 23.01.2017. године, а у складу са Закључком 51 Број 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и пробним радом од 3 месеца и то:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.12.2016. године и интернет страници Министарства здравља РС дана 14.12.2016. године обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.521, бр.522, бр.523 и бр.525 oд 16.01.2017. године у радни однос на одређено време изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије дана 13.12.2016. године и Министарства здравља РС дана 14.12.2016.године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.517, бр.518 и бр.519 oд 16.01.2017.године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за радно место три доктора медицине или специјалиста одговрајуће гране медицине, осам медицинских сестара/техничара са средњом стручном спремом одговарајућег смера и 1 помоћника директора и руководиоца сектора Службе за техничке и друге послове, изабрани:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос са пуним рандим временом на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.217 oд 11.01.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним рандим временом на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.16 од 04.01.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време
у трајању од три месеца и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.14 oд 04.01.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-7551/2016-01 од 26.08.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним рандим временом на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

3 ИЗВРШИОЦА - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТА ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ за Центар за радиологију и МР

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.18110 oд 13.12.2016.године, и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време:

Опширније...