Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/специјалисти и дипл.фармацеут

По основу конкурса објављеног објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.05.2017. године, а 12.05.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС Националне службе за запошљавање, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора бр. 8435 oд 15.06.2017. године, у радни однос на одређено време за 12 доктора медицине/лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и 1 дипломираног фармацеута примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног дана 11.05.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, а дана 12.05.2017.године на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 8433 oд 15.06.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 19 здравствених радника средње стручне спреме, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - доктори медицине/специјалисти и дипломирани биолог

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.05.2017. године, а 12.05.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС Националне службе за запошљавање, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора бр. 8434 од 15.06.2017.године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 здравствена радника/сарадника са високом стручном спремом примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - систем инжењер, стручни сарадник за административне послове и референт за административне послове

По основу конкурса објављеног дана 11.05.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, а дана 12.05.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 8437 oд 15.06.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - спремачи, сервирке и магационер

По основу конкурса објављеног дана 11.05.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, а дана 12.05.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8263 oд 13.06.2017. године, у радни однос на одређено време до 3 месеца за радна места за 1 магационера, 2 сервирке и 10 спремача здравствених радника средње стручне спреме, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.7864 од 02.06.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 7859 oд 02.06.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 3929/2017 од 5. маја 2017. године,Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министраства здравља РС бр. 112-01-491/2017-02 од 09. маја 2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 6759 од 11.05.2017. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.6758 oд 11.05.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године, Закључком 51 број 112-12258/2016 од 28.12.2016. године и Закључком 51 број 112-2833/2017-1 од 28.03.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и исправком сагласности Министраства здравља РС бр.112-01-1113/2016-02 од 20.04.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

Опширније...

Обавештење о пријемуу радни однос на неодређено време доктора медицине

По основу конкурса објављеног дана 06.04.2017. годинена интернет страници Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије, а дана 10.04.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6473 oд 05.05.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месецаза радна места за 10 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време
  2. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за докторе медицине
  3. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца
  4. Обавештење о пријему у радни однос на одређено време за 9 доктора
  5. Обавештење о пријему у радни однос на одређено време у трајању од три месеца за радна места сервирке и спремача
  6. Обавештење о пријему у радни однос на одређено време
  7. Обавештење о пријему дипл. инг. грађевинске/архитектонске струке, шефа магацина, ПР менаџера, и фактириста у радни однос на одређено време до 3 месеца
  8. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за медицинске сестре/техничаре
  9. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом за докторе медицине
  10. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању до три месеца