Klinike

Klinika za infektivne i tropske bolesti
Klinika za neurohirurgiju
Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma
Klinika za hematologiju
Klinika za psihijatriju
Klinika za neurologiju
Klinika za kardiologiju
Klinika za kardiohirurgiju
Klinika za vaskularnu hirurgiju
Klinika za grudnu hirurgiju
Klinika za pulmologiju
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška
Klinika za gastroenterohepatologiju
Klinika za nefrologiju
Klinika za urologiju
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Klinika za očne bolesti
Klinika za ORL i MFH
Klinika za dermatovenerologiju
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Klinika za alergologiju i imunologiju
Klinika za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju