9.07.2020.

ЈН TM81/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за ЕКГ мониторе и дефибрилаторе произвођача Nihon Kohden и респираторе, произвођача Hamilton - Технички потрошни материјал за респираторе, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2020.
Измена конкурсне документације - 16.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.07.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.07.2020.
Измена конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.07.2020.
Одлука о додели уговора - 31.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2020.

ЈН TM85/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.08.2020.

ЈН КM97/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге интернета

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.