29.07.2019.

JN TM89/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laboratorijska oprema, proizvođača Labotec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 26.09.2019.

JN T327/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača BK Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.09.2019.


JN A331/2019 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 11.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 11.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.

JN T332/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.10.2019.

JN T334/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - centrifuge i CO2 inkubatori, proizvođača Thermo Scientific

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2019.