Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 27.01.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2950 od 23.02.2016. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:


Klinika za neurohirurgiju:
1. Nevena Bradić, pedijatrijska sestra

Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška
2. Marina Jeremić, medicinska sestra
3. Nikola Damnjanović, medicinski tehničar
4. Miljana Cvetković, medicinska sestra
5. Ivana Krstić, medicisnska sestra
6. Bojana Rajić, medicinska sestra

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
7. Jovana Stamenković, strukovni medicinski radiolog
8. Nemanja Đoković, strukovni medicinski radiolog

Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar
9. Aleksandra Ćosić, medicinska sestra

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
10. Marija Mirković, medicinska sestra - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
11. Željka Radenković, medicinska sestra – za rad na Odeljenju intenzivne terapije
12. Nenad Oreščanin, medicinski tehničar - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
13. Aleksandra Ilić, medicinska sestra – za rad na Odeljenju intenzivne terapije
14. Miljana Stamenković, medicinska sestra - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
15. Slavica Javorac, medicinska sestra - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
16. Katarina Ili, medicinska sestra - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
17. Natalija Janić, medicinska sestra - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
18. Jelena Đorđević, medicinska sestra - za rad na Odeljenju intenzivne terapije
19. Maja Knežević, medicinska sestra/anestetičar na Klinici za vaskularnu hirurgiju Centra za anesteziologiju i reanimatologiju
20. Jovana Ninković, medicinska sestra/anestetičar u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar Centra za anesteziologiju i reanimatologiju
21. Miloš Radin, medicinski tehničar/anestetičar u Klinici za neurohirurgiju Centra za anesteziologiju i reanimatologiju
22. Filip Crnčević, medicinski tehničar/anestetičar u Klinici za digestivnu hirurgiju Centra za anesteziologiju i reanimatologiju.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja (do 04.03.2016.godine) u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin