Obaveštenje o izboru kandidata koji su primljeni u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS , na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 18.07.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11609 od 04 .08.2016.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
1. Valentina Miković, diplomirani logoped, master defektolot

Za Službu za tehničke i druge poslove
2. Aleksandar Živančević, diplomirani inženjer poslovne informatike, master informatičar

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin