Obaveštenje o prijemu u radni odnos sestara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 12.09.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D..Direktora br. 14775 od 13.10.2016. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 16 medicinskih sestara/tehničara izabrani sledeći kandidati, i to:


Klinika za ginekologiju i akušerstvo
1. Kristina Krunić, pedijatrijska sestra
2. Marija Ašanin, pedijatrijska sestra
3. Nevena Živković, ginekološko-akušerska sestra
4. Jelena Torbica, ginekološko-akušerska sestra

Klinika za kardiologiju – Odeljenje neinvazivne dijagnostike (EHO kabinet)
1. Vladan Zdravković, medicinski tehničar opšteg smera
2. Dejana Đorđević, medicinska sestra opšteg smera

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – Odeljenje intenzivne terapije
1. Mirjana Đurđević, medicinska sestra opšteg smera
2. Katarina Ćojbašić, medicinska sestra opšteg smera

Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja –Urgentni centar
1. Marija Panić, medicinska sestra opšteg smera
2. Goran Bajrić, medicinski tehničar opšteg smera
3. Aleksandra Brzaković, medicinska sestra opšteg smera
4. Marija Veselinović, medicinska sestra opšteg smera
5. Dajan Stančulj, medicinski tehničar opšteg smera
6. Jelena Dragašević, medicinska sestra opšteg smera
7. Vladislava Januzović, medicinska sestra opšteg smera
8. Ana Gemović, medicinska sestra opšteg smera

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin